Ogłoszenia: 19-26 września

Matka Boża z La Salette, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 20 września, św. Andrzeja Kim Taegon
wtorek, 21 września, św. Mateusza, Apostoła
środa, 22 września, św. Maurycego
czwartek, 23 września, św. Ojca Pio
piątek, 24 września, św. Gerarda
sobota, 25 września, bł. Władysława
26 września, XXV niedziela zwykła

 

1. Dziś przypada 175. rocznica objawień Matki Bożej w La Salette. Jednym z bardziej znanych objawień Matki Bożej było objawienie we francuskim La Salette. Orędzie, które Maryja skierowała do całego świata jest nadal aktualne. W naszej parafii, w środę, po Mszy świętej o godz. 17.30 różaniec przy jej figurze. Przypomnę, figurę tę ufundowali parafianie, którzy wraz z księdzem Jerzym Czarnotą byli w La Salette z pielgrzymką. Przychodzimy na to nabożeństwo z różańcem i świecami.

2. W najbliższą środę, godz. 19.00, odprawa katechetyczna w Sali muzycznej dla katechetów uczących w szkołach na terenie parafii św. Karola Boromeusza.

3. W najbliższy piątek, godz. 17.30, Msza Święta i spotkanie formacyjne dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do I Komunii Świętej i klas czwartych przygotowujących się do rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii, 15 maja 2022, godz. 11.00. Rocznica 30 maja 2022 roku, godz. 11.00.

4. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania przychodzi w każdą sobotę miesiąca września i października na godz. 11.00, by uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym, a w niedzielę na godz. 9.30, by uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej w ramach przygotowania do przyjęcia tego sakramentu, który jest wspaniałym skarbem od Boga, sakramentem uświęcenia i zbawienia. Sakramentu bierzmowania udzieli ksiądz biskup Wojciech Osial 4 listopada 2021 roku, godz. 18.00. W trzecim spotkaniu formacyjnym wzięło udział 70 kandydatów do sakramentu bierzmowania.

5. Dysponujemy już kalendarzem na rok 2022, można zgłaszać intencje w kancelarii parafialnej.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza.

Zapowiedzi przedślubne

Anna Maria Langa, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza i Jakub Poskrop, kawaler z Żyrardowa, parafia Matki Bożej Pocieszenia, zapowiedz I.

Dlaczego trzeba uczestniczyć w katechizacji?

Zapisać swoje dziecko na katechezę, to pozwolić dziecku, przez pryzmat Ewangelii, przemyśleć pytania, które sobie stawia, dotyczące własnej osoby, dotyczące świata, dotyczące Boga.
Katecheza adresowana jest do wszystkich, ponieważ człowiek może stać się chrześcijaninem w każdym okresie swojego życia.

Katecheza w sposób szczególny zwraca się do dzieci ochrzczonych lub nie ochrzczonych.
Musimy mieć świadomość, że liczni są jeszcze rodzice, nawet jeśli sami oddalili się od Kościoła, którzy życzą sobie, żeby ich dzieci chodziły na katechezę, aby na katechezie zdobywać pewne wartości moralne.

Katecheza nie jest uzależniona od posiadania wiary.

Katecheza daje dziecku elementarne składniki, aby odkryć osobę Jezusa Chrystusa, wartości, które On głosi przez Ewangelię i aby przylgnąć do Niego.

Katecheza to czas wtajemniczenia, inicjacji, otwiera drogę.

Jest rzeczą naturalną, że projekt edukacyjny katechezy zmierza, aby dać dziecku poczucie piękna Boga, lecz ten projekt nie miał by sensu, jeśli nie służyłby rozwojowi całej osoby.
Katechizujący ksiądz, czy osoba świecka, koncentrują się nażyciu codziennym dziecka i przykuwają szczególną uwagę do pęknięć emocjonalnych, które mogą się pojawić.

Katecheza budzi odwagę życia u dzieci, szczególnie przez wtajemniczenie w kontemplację (medytacja duchowa, rozmyślanie) oraz wtajemniczenie w modlitwę.

Dziecko jest w ten sposób zapraszane, aby stawiać sobie pytanie, co czuję w obliczu takiego czy innego wydarzenia, budują w ten sposób przestrzeń swego wnętrza utkanego z samotności, myśli i wyobraźni.

Żadna odpowiedź pochodząca od człowieka dojrzałego nie może dokonać takiego postępu w życiu dziecka i jego przestrzeni wolności.

Wielu rodziców jest zbitych z tropu przez pytania, które formułują ich dzieci i które ich odsyłają do własnych, osobistych pytań (problemów, kwestii, na które człowiek szuka odpowiedzi).

Coraz trudniej jest dziś, w obliczu wydarzeń dramatycznych, dać oparcie dla nadziei – stworzyć fundament dla nadziei.

Dlaczego każdy człowiek musi umrzeć?
Dlaczego wszyscy musimy umierać?

Dla nauczających religii jest rzeczą istotną pozwolić wynurzyć się pytaniom, które nadchodzą.

Teksty biblijne prowadzą dzieci jeszcze dalej w ich badaniu, czy roztrząsaniu złożoności życia i dają im okazję do wspólnej wędrówki, aby znaleźć światło, uspokojenie.

Metody pedagogiczne katechezy głęboko się zmieniły. Odtąd chodzi przede wszystkim o uświadomienie, że wiara nie jest tylko wiedzą o Chrystusie lecz sposobem życia z Nim dzień po dniu.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, Która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
13 maja 2021 r.
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Św. Augustyn (354 - 430), biskup Hippony, doktor Kościoła
Kazanie do pierwszego listu św. Jana, I, 3 (© Evangelizo.org)

„Pragnienie ujrzenia Chrystusa”

Święty Jan pisze: „Głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli” (1 J 1,2-3). Bądźcie uważni: „Głosimy, cośmy ujrzeli i usłyszeli”. Oni widzieli samego Pana obecnego w ciele, usłyszeli z ust Jego słowa i nam je ogłosili.

I zapewne my, bez wątpienia usłyszeliśmy, ale nie widzieliśmy. Czy jesteśmy mniej zadowoleni niż ci, którzy widzieli i słyszeli? Więc dlaczego tak jest, że św. Jan mówi: „My głosimy wam również, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami”? Oni widzieli, a my nie, jednakże jesteśmy w jedności z nimi, bo mamy tę samą wiarę.

Uczniowi, który chciał dotknąć, żeby uwierzyć… Pan powiedział, dla naszej pociechy, że nie możemy dotknąć, ale można dosięgnąć Chrystusa przez wiarę: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).

To o nas mówi, to nas wyznacza. Niech spełni się zatem w nas to błogosławieństwo, które Pan obiecał! Trzymajmy się mocno tego, czego nie widzimy; ci, którzy widzieli, ogłosili nam, abyśmy byli w jedności z nimi i mieli „pełnię radości” (werset 4).

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień