Ogłoszenia: 14 – 22 lipiec

Kościół św. Karola Boromeusza w Żyrardowieponiedziałek, 16 lipca, Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel
wtorek, 17 lipca, św. Aleksego
czwartek, 19 lipca, św. Makryny Młodszej
piątek, 20 lipca, bł. Czesława
sobota, 21 lipca, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana,doktora Kościoła
22 lipca, XVI niedziela zwykła

 

1. W niedzielę, 22 lipca, po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.

Zapowiedzi przedślubne

1. Damian Norbert Błaszczak, kawaler z parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku i Aneta Monika Mendygrał, panna z parafii tutejszej, zapowiedź III.

2. Bartłomiej Chełstowski, kawaler z Żyrardowa parafia tutejsza i Joanna Łukasiak, panna z Worowa, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, zapowiedź II.

3. Jan Kozakowski, kawaler z Halinowa, parafia Najświętszej Marii Panny, Matki Łaski Bożej i Karolina Maria Chmielewska, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź I.

Komentarz do Ewangelii

Izaak Syryjczyk (VII wiek), mnich z okolic Mosulu
Homilie ascetyczne, Pierwsza Część, nr 20 (©Evangelizo)

„Sługa mój trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi... W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”

Pragnę otworzyć me usta, bracia, aby wam mówić o ważnym temacie pokory, i jestem tak wypełniony obawą, jak ten, który wie, że musi mówić o Bogu w języku swoich własnych myśli.

Bo pokora jest ozdobą Boskości. Stając się człowiekiem, słowo ją przybrało. Przez nią żyło z nami w ciele. I ktokolwiek się w nią otoczył, upodobnił się w prawdzie do Tego, który zszedł ze swej wysokości i okrył swą wielkość i chwałę pokorą, aby na jego widok stworzenie nie zniszczało.

Bo stworzenie nie mogłoby go kontemplować, jeśli by nie przyjął na siebie pokory i nie żył z nią. Nie byłoby możliwe stanięcie twarzą w twarz z nim. Stworzenie nie usłyszałoby słów z jego ust.

Dlatego, kiedy stworzenie widzi człowieka odzianego jak jego Mistrz, szanuje go i czci jak swego Mistrza, który żył wśród niego, odzianego w pokorę.

Jakie stworzenie nie wzruszy się na widok pokornego? Jednakże, dopóki chwała pokory nie objawiła się wszystkim w Chrystusie, pogardzano tą świętą wizją. Ale teraz jej wielkość znalazła uznanie w oczach świata.

Dane jest stworzeniu medytować w człowieku pokornym obraz jego Stworzyciela. Dlatego nikt nie gardzi pokornym, nawet wrogowie prawdy. Ten, który pojął pokorę, jest czczony dzięki niej, jak gdyby nosił koronę i purpurę.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień