Ogłoszenia: 12 – 19 sierpień

kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 13 sierpnia, św. Poncjana, papieża
wtorek , 14 sierpnia, św. Maksymiliana Marii Kolbego
środa, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Msza św. o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
piątek, 17 sierpnia, św. Jacka, kapłana
19 sierpnia, XX niedziela zwykła

 

1. W poniedziałek, tj. 13 sierpnia, Msza święta wotywna o Matce Bożej Fatimskiej, Nabożeństwo Fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej o godz. 19.00.

2. W środę wypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W naszej parafii porządek nabożeństw niedzielny. Na każdej Mszy świętej poświęcimy wianki z ziół i kwiatów.

3. Taca z przyszłej niedzieli na budowę i remonty nowych kościołów.

Zapowiedzi przedślubne

1. Emil Mateusz Zawadzki, kawaler z Warszawy, parafia Błogosławionego Władysława z Gielniowa i Anna Suliga, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź III.

2. Tomasz Tkacz, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Justyna Rutecka, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź III.

3. Kamil Jacek Sapiński, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Katarzyna Księżak , panna z Bończy, parafia św. Marcina w Słubicach, zapowiedź II.

4. Aleksander Wysocki, kawaler ze Starych Bud, parafia Międzyborów i Paulina Markiewicz, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź I.

Komentarz do Ewangelii

św. Bernard z Clairvaux (1091-1153), mnich cysterski, doktor Kościoła
I kazanie na Wniebowstąpienie (©Evangelizo)

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności (1Kor 15,22-23)

Dzisiaj Najświętsza Panna Maryja w chwale została wzięta do nieba. Dopełnia tym radość aniołów i świętych. To jej proste słowa pozdrowienia rozradowały dzieciątko w łonie (Łk 1,44). Jakaż musiała być radość aniołów i świętych, kiedy mogli usłyszeć jej głos, zobaczyć jej oblicze i cieszyć się jej błogosławioną obecnością.

A dla nas, umiłowani bracia, jakim świętem jest chwalebne Wniebowzięcie, które spowodowało taką radość i które jest źródłem dzisiejszej radości! Obecność Maryi oświetla cały świat, tak niebo jaśnieje, promieniejące blaskiem Najświętszą Maryi Panny. Słusznie więc rozbrzmiewają w niebie łaska i uwielbienie.

A my, kiedy niebo raduje się obecnością Maryi, czyż nie należałoby, żeby nasz świat tu na dole opłakiwał jej brak? Jednak nie, nie opłakujemy tego, gdyż nie mamy tu trwałego miasta (Hbr 13,14), ale szukamy tego, do którego wstąpiła dziś Maryja. Jeśli już wpisani jesteśmy w poczet mieszkańców tego miasta, dobrze byśmy dziś przypomnieli sobie o niej, dzielili jej szczęście i uczestniczyli w radości, której doświadcza dzisiaj miasto Boga, a która opada na ziemię w postaci rosy.

Tak, nasza Królowa wyprzedziła nas w tej drodze i została przyjęta z chwałą, tak abyśmy mogli, jak pokorni słudzy, podążać za naszą Panią w zaufaniu śpiewając (tak jak Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami): "Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!" (Pnp 1,3-4). Jako podróżnicy tej ziemi, wysyłamy przed sobą naszego obrońcę, Matkę Miłosierdzia, aby wybłagała nasze zbawienie.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień