Ogłoszenia: 10 - 17 listopada

Flagi przed kościołem św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 11 listopada, św. Wiktorii, Święto Niepodległości
wtorek, 12 listopada, św. Jozafata, Dzień Modlitw o Powołania
środa, 13 listopada, św. Benedykta, Izaaka i Krystyna
piątek, 15 listopada, św. Alberta Wlk.
sobota, 16 listopada, Matki Bożej Ostrobramskiej
17 listopada, XXXIII niedziela zwykła

 

1. Dziś w naszej parafii uroczystość odpustowa. Jest wśród nas ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki. Będzie głosił kazania na Mszach świętych, odprawi sumę odpustową o godz. 12.30. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Karola Boromeusza, procesja eucharystyczna wokół kościoła, udzielenie dopustu zupełnego, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii Świętego.

2. W tygodniu, w poniedziałek wypada Uroczystość św. Wiktorii, Dziewicy i Męczennicy, patronki naszej diecezji. Porządek nabożeństw świąteczny.

3. Z racji Święta Niepodległości, które zbiega się Uroczystością Św. Wiktorii, Msza święta za Ojczyznę w naszej parafii 11 listopada 2019, w poniedziałek, godz. 18.00.

4. Msza szkolna i spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, w piątek, tj. 15 listopada 2019 r., godz.17.30. Dzieci przychodzą na spotkanie w towarzystwie rodziców lub dziadków.

5. Dziś zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny dla naszych rodzin. Organista od jutra będzie je sukcesywnie roznosił do naszych domów, by zdążyć na czas przed Wigilią Bożego Narodzenia. Przyjmijmy go z życzliwością. Ofiary składane z tej okazji są dopełnieniem wynagrodzenia za jego pracę w naszej parafii i wyrazem wdzięczności.

6. Caritas, organizacja śpiesząca z pomocą najuboższym i dotkniętym różnymi nieszczęściami losowymi, przysłała do naszej parafii świece nagrobkowe z napisem: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” do rozprowadzenia po 3 złotych, kalendarze ze św. Janem Pawłem II po 5 złotych i albumy po 25 złotych. Pozyskane środki zasilą konto tej organizacji pożytku społecznego i przyczynią się do poprawy warunków życia ludzi pokrzywdzonych przez los.

Komentarz do Ewangelii

Orygenes (ok. 185-253), kapłan i teolog
Homilie do Księgi Rodzaju, II, 3 (© Evangelizo.org)

„Arka Kościoła”

O ile pozwoli mi na to wąski umysł, twierdzę, że potop, który niemal zniszczył świat, jest symbolem końca świata — końca, który ma naprawdę nadejść. Sam Pan o tym zaświadczył, kiedy powiedział: „Jak działo się za dni Noego..., jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Tak będzie również za dni Syna Człowieczego”.

Zdaje się, że w tym tekście Pan opisał w jeden i ten sam sposób potop, który już miał miejsce, oraz koniec świata, który zapowiada na przyszłość.

Dawniej zatem zostało powiedziane Noemu, żeby zbudował arkę i wprowadził do niej nie tylko swoich synów i bliskich, ale i wszelkie rodzaje zwierząt. Podobnie, przy końcu czasów, Ojciec powiedział Panu Jezusowi Chrystusowi, naszemu nowemu Noemu, jedynemu Sprawiedliwemu i jedynemu Doskonałemu (Rdz 6,9), aby sprawił sobie arkę z ciosanego drzewa i nadał jej wymiary, które są pełne tajemnic boskich (por. Rdz 6,15).

Wskazane jest to w psalmie: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi” (2,8). Zbudował więc arkę ze wszelkiego rodzaju schowkami, aby przyjąć różne zwierzęta. Prorok mówi o pomieszczeniach, kiedy pisze: „Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie” (Iz 26,20).

Istnieje bowiem tajemnicza współzależność między tym ludem, który jest zbawiony w Kościele i tymi wszystkimi stworzeniami, ludźmi i zwierzętami, które zostały uratowane z potopu w arce.

 

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień