Ogłoszenia: 17-24 września

MB z La Salette, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 18 września, św. Stanisława Kostki
wtorek, 19 września, NMP z La Salette
środa, 20 września, św. Andrzeja Kim Taegon
czwartek, 21 września, św. Mateusza
piątek, 22 września, św. Maurycego
sobota, 23 września, św. Ojca Pio
24 września, XXV niedziela zwykła

1. Dziś przeżywamy XXIV niedzielę zwykłą.

2. Dziś przypada kolejna rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Dzień ten ogłoszony jest „Dniem pamięci i modlitwy za Polaków prześladowanych, zesłanych i pomordowanych na Wschodzie”.

3. W poniedziałek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży i Polski, w środę – św. Andrzeja Kim, Pawła Chong i towarzyszy, męczenników; w czwartek - św. Mateusza, apostoła i ewangelisty; w sobotę - św. Ojca Pio.

4. Dzieci przygotowujące się do uroczystości rocznicy I Komunii Świętej przychodzą z rodzicami w piątek, 22 września o godz 17.30 na spotkanie formacyjne.

5. Wszystkim parafianom i miłym gościom życzymy błogosławionej niedzieli. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz nieustannego trwania przy Chrystusie i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej.

Intencje na tydzień 18-24 września

Poniedziałek – 18 września – św. Stanisława Kostki
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 18
7.30 – o łaskę nawrócenia dla rodziny Kuchtów i Boże błogosławieństwo
17.00 – za śp. Adama Jagielskiego, intencja Stowarzyszenia „Nieść ulgę w cierpieniu” św. Ojca Pio i Matki Teresy
17.30 – za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 9

Wtorek – 19 września – Matki Bożej z La Salette
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 19
7.30 – za śp. Reginę i Mariana Felkier
17.00 – koncelebra:
- za śp. Halinę Chmiel w 3. rocznicę śmierci
- za śp. Aleksandra Klemba
17.30 – za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 10

Środa – 20 września – św. Andrzeja Kim Taegon
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 20
7.30 – za śp. Stanisławę i Mariana Załuskich
17.00 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 11
- za śp. Henryk, Wandę, Mariana i Mariusza Waśniewskich i zmarłych z rodziny Waśniewskich
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Andrzeja i całej jego rodziny
- o łaskę nawrócenia dla chrześniaków: Pawła i Antoniny
- o dar wiary dla Huberta, o ułożenie życia według woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla rodziny 5/5
- o dar wiary dla Klaudii i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 5/5
- o dar wiary i Boże błogosławieństwo dla Norberta i pomoc w wyborze właściwej drogi życia 5/5
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnucząt: Mai, Bartka i Ksawiera 5/5
- o zdrowie dla ciężko chorej Marianny i pomoc Bożą w walce z chorobą
- za śp. Adama Ręciewicza i zmarłych w rodzinie 5/9
- za śp. Piotra Barzęc i zmarłych z rodziny 5/9
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jacka i pomyślne załatwienie sprawy Panu Bogu wiadomej 5/9
- za śp. Stanisława Kubickiego, intencja uczestników pogrzebu 7/10
- za śp. Andrzeja Seligę, intencja uczestników pogrzebu 3/5
- za śp. Ewę Koziarską
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tadeusza
- za śp. Tadeusza Nantal w 1. rocznicę śmierci

Czwartek – 21 września – św. Mateusza, Ewangelisty
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 21
7.30 – za śp. Andrzeja Seligę, intencja uczestników pogrzebu 4/5
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Weroniki w 19. rocznicę urodzin
17.30 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 12
- za śp. rodziców: Danutę w 29. rocznicę śmierci i Andrzeja Grudzińskich

Piątek – 22 września – św.Maurycego
7.00 – za śp. Tomasza Szymańczaka w dniu imienin
7.30 – za śp. Jerzego Pakoca i zmarłych w całej rodzinie
16.00 – Msza św. i Sakrament Małżeństwa o Boże błogosławieństwo dla Karoliny Kaczmarek i Grzegorza Saneckiego
17.00 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 13
- za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 22
17.30 – dziękczynno-błagalna o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Alicji w 16. rocznicę urodzin, jej rodziców i sióstr

Sobota – 23 września – św. Ojca Pio
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę i dziadków z obojga stron
7.30 – do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo matki Bożej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 14
- za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 23
17.30 – za śp. Stefana, Stefanię, Emilię, Wojciecha, Jarka, Grzegorza, Bożenkę Kowalskich, Franciszkę i Andrzeja Tomaszewskich, Teresę Kociszewską, Jadwigę, Andrzeja, Piotra, Pawła, Bożenkę Adamczyk

Niedziela – 24 września – XXV niedziela zwykła
8.00 – koncelebra:
- za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 24
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 15
9.30 – za śp. Szymona, Zofię i Ryszarda Kieszek
11.00 – za śp. Andrzeja Cierpińskiego w 28. rocznicę śmierci, Janinę i Henryka Cierpińskich,
Stanisławę i Ludwika Michalskich
12.30 – suma, intencje:
- o dar wiary dla Huberta, ułożenie życia według woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla rodziny 1/5
- śp. Elżbietę i Tomasza Pajer oraz Agnieszkę Pajer i zmarłych z rodziny
- aby dzieci poczęte cieszyły się prawem do życia i miłością swoich rodziców, a ci, którzy zabijanie nazywają prawem, niech się opamiętają i proszą Boga o miłosierdzie dla siebie
- o katolickie rządy w Polsce, wolne od wrogich nam obcych wpływów
- o łaskę zdrowia dla ciężko chorej Marianny
- za śp. Ewę Koziarską
- za śp. Andrzeja Seliga, intencja uczestników pogrzebu 5/5
- za śp. Stanisława Kubickiego, intencja uczestników pogrzebu 8/10
- za śp. Stanisława Szcześniaka i Alinę i Andrzeja Sapińskich
18.00 – koncelebra:
- o Boże błogosławieństwo dla małżonków: Agnieszki i Grzegorza w 20. rocznicę ślubu i dla ich synów
- za śp. syna Dariusza Wolińskiego w 10. rocznicę śmierci, Janusza Wolińskiego, dziadków z obojga stron
20.00 – Msza św. de angelis

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która towarzyszyłaś Twemu Synowi na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

13 maja 2021 r.

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Św. Wincenty a Paulo (1581–1660), założyciel zgromadzeń zakonnych
Konferencje dla Sióstr Miłosierdzia, 31/07/1634 (© Evangelizo.org)

„I był im poddany”

Skoro posłuszeństwo doskonali wszelkie moje uczynki, należy, aby pośród was była zawsze przełożona. To będzie raz jedna, a raz druga. Tak postępujemy w misjach; nie wydaje się wam to potrzebne? Niech spodoba się Bogu wasze poddanie, którym czcicie poddanie Syna Świętemu Józefowi i Świętej Dziewicy!

Baczcie, moje córki, żeby spoglądać na waszą przełożoną jak na Świętą Dziewicę, a nawet jak na Boga, a będziecie miały więcej korzyści w miesiąc, niż miałybyście w rok bez tego. W posłuszeństwie uczycie się świętej pokory, a rozkazując przez posłuszeństwo, pożytecznie pouczacie innych.

Chcę wam opowiedzieć, aby was zachęcić do praktykowania świętego posłuszeństwa, że kiedy Bóg postawił mnie przy Generałowej, zaproponowałem, że będę jej posłuszny jak Świętej Dziewicy i Bóg jeden wie, jaką odniosłem z tego korzyść!

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień