Ogłoszenia: 28 listopada-5 grudnia

Adwent, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 29 listopada, bł. Marii Nengapety
wtorek, 30 listopada, św. Andrzeja
czwartek, 2 grudnia, bł. Rafała Chylińskiego, I czwartek
piątek, 3 grudnia, św. Franciszka Ksawerego, I piątek
sobota, 4 grudnia, św. Barbary, I sobota
5 grudnia, II Niedziela Adwentu

 

1. Dziś I niedziela Adwentu. Wkraczamy w okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W ramach przygotowania przeżyjemy Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi dla naszej parafii ojciec dr. Rafał Kwiatkowskiego z Niepokalanowa w dniach: 9 – 12 grudnia.

2. Poświęciliśmy opłatki na stół wigilijny, które sukcesywnie roznosi do naszych domów pan Cezary Wycichowski – nasz organista, wspomagany przez pana Krzysztofa Rzepeckiego. Można je otrzymać po Mszy Świętej pod chórem kościoła. Odwołuję się do wyobraźni moich drogich parafian. Nie zrównajmy organisty z żebraczką, która została oddelegowana przez rodzinę do żebrania przy naszym kościele, chociaż ma emeryturę i jest dobrze sytuowana. Dajmy mu z serca, przepraszam za podpowiedź, dwadzieścia, pięćdziesiąt złotych, jeśli jesteśmy dobrze sytuowani materialnie, jeśli nie, przyjmijmy opłatek wigilijny gratis. Nie zrównajmy go z żebraczką. Nie odprawiajmy go z kwitkiem, mówiąc „Opłatek kupiłem na rynku”, bo to nie rynek gra i śpiewa w naszym kościele parafialnym podczas nabożeństw, podczas ślubów i pogrzebów. Nie mówmy „Dziękuję, pozostał mi jeszcze z ubiegłego roku”. Nie pytajmy, co to jest. Żyjemy w przestrzeni cywilizacji chrześcijańskiej i takie pytanie jest niestosowne.

3. Caritas skierowała do naszej parafii świecie wigilijne duże po 15 zł. i nagrobkowe małe z napisem „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” po 5 złotych.

4. Młodzież bierzmowana przychodzi w każdą niedzielę na Mszę świętą, o godz. 9.30. Po Mszy świętej otrzymuje pamiątki z tekstem służącym pogłębianiu wiary. Pamiątki gromadzi w książce YOUCAT, która jest pamiątką sakramentu bierzmowania. W każdą niedzielę odczytuję 10 nazwisk do odebrania pamiątkowej książki. Dziś po odebranie książki są zaproszeni: Ali Anna z domu Święcimska, Adamiak Wiktor, Cetwińska Łucja, Kozłowski Filip, Koźbiał Oliwier, Zdunek Jakub, Szymański Miłosz, Szkop Kornel, Suska Lena Olga, Rex Lilianna Wiktoria, Puchała Szymon Krzysztof.
W sobotę, 4 grudnia, wyjeżdżam do Krakowa bo odbiór relikwii św. Jana Pawła II. Otrzymamy od kardynała Stanisława Dziwisza dwie kropelki krwi na tkaninie w żelaznych kapsułach. Są to relikwie I stopnia. Umieścimy je po uprzednim przygotowaniu w ołtarzu bocznym, gdzie znajduje się obraz św. Jana Pawła II i w klęczniku dostosowanym do potrzeb kultu. Na tym klęczniku oprócz relikwii będzie na stałe umieszczona Litania do św. Jana Pawła II i Księga intencji, w których modlimy się osobiście oraz specjalna rubryka do wpisu wyrazów wdzięczności za otrzymane łaski.

5. W sobotę 4 grudnia organizujemy pielgrzymkę do Torunia dla dzieci śpiewających w naszej scholii „Wdzięk Anioła” i ich rodzin. W programie świątynia Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, wizyta w Radiu Maryja, Spotkanie ojcem dr. Rydzykiem, Zwiedzanie Uniwersytetu Toruńskiego, wizyta u emerytowanego ordynariusza Diecezji Toruńskiej ks. prof. dr. Andrzeja Suskiego, zwiedzanie katedry toruńskiej, zdjęcie pamiątkowe przy pomniku Kopernika. Koszty pielgrzymki pokrywa proboszcz parafii. Wyjazd o godz. 8.00.

6. We wtorki, godz. 16.15, w naszym kościele modlitwa różańcowa w wersji łacińskiej, ukazującej nasze korzenie i piękno cywilizacji chrześcijańskiej w ramach akcji „Salve Regina” o obronę katolickiej nauki przed niebezpiecznymi wpływami i błędami prądów modernistycznych. Moderatorami akcji są: Maciej Klociński, doktorant wydziału nauk humanistycznych, kulturoznawca i Mateusz Marcinkowski, magister teologii i katecheta.

7. W rym tygodniu wypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza święta Wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, w czwartek, godz. 17.30, Msza święta Wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w piątek, godz. 7.00 i 17.00. spowiedź pierwszo-piątkowa i nabożeństwo. Msza święta Wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi w sobotę, godz. 7.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

8. Z radością informuję, że na ternie naszej parafii istnieje grupa modlitewna „Matki Bożej Różańcowej” pod patronatem świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Grupa ta pragnie w nawiązaniu do objawień w Paray-le-Moniale w pierwsze czwartki miesiąca trwać na modlitwie nocnej od godz. 23.00 do 24.00, wynagradzającej za bluźnierstwa, zniewagi, grzechy, na pamiątkę modlitwy Jezusa Chrystusa w Ogrójcu. Animatorką grupy modlitewnej jest pani Grażyna Grzeczyńska.

8. Zdjęcia z Uroczystości Bierzmowania można otrzymać od pana Grzegorza Nowakowskiego. Numer do kontaktu podany jest w gablocie parafialnej.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, Która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
13 maja 2021 r.
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Św. Jan Chryzostom (ok. 345-407), doktor Kościoła
Homilie do Ewangelii św. Jana, nr 19,1 (© Evangelizo.org)

„Pierwszy wezwany, pierwszy świadek”

„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Ps 133,1)… Andrzej, pozostawszy u Jezusa (J 1,39) i nauczywszy się wiele, tego skarbu nie zachował wyłącznie dla siebie, ale udał się śpiesznie do swego brata, Szymona Piotra, aby podzielić się dobrami, które otrzymał

Zastanów się nad tym, co powiedział do brata: „Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa” (J 1,41). Widzisz owoc tego, czego się nauczył w krótkim czasie? Ukazuje to zarówno autorytet Nauczyciela, który nauczał swoich uczniów, jak i gorliwość, z jaką od samego początku uczniowie starali się o Go poznać.

Pośpiech Andrzeja, jego gorliwość w natychmiastowym rozpowszechnianiu tak dobrej nowiny pozwala domyślać się, że jego dusza płonęła chęcią ujrzenia spełnienia się tylu proroctw dotyczących Chrystusa. To ukazanie prawdziwej przyjaźni, głębokiej życzliwości, szczerej prostoty, jak i dzielenie się duchowymi bogactwami… „Znaleźliśmy Mesjasza” – powiedział; nie jakiegoś mesjasza, ale „Mesjasza, na którego czekaliśmy”.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień