Ogłoszenia: 24-31 października

kosciol św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 25 października, św. Chryzanta i Darii
wtorek, 26 października, św. Lucjana i Marcjana
środa, 27 października, św. Sabiny
czwartek, 28 października, św. Szymona i Tadeusza
piątek, 29 października, św. Felicjana
sobota, 30 października, bł. Benwenuta
31 października, XXX niedziela zwykła

 

1. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania przychodzi w każdą sobotę miesiąca października na godz. 11.00, by uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym a w niedzielę na godz. 9.30, by uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej w ramach przygotowania do przyjęcia tego sakramentu, który jest wspaniałym skarbem od Boga , sakramentem uświęcenia i zbawienia. Sakramentu bierzmowania udzieli ksiądz biskup Wojciech Osial 4 listopada 2021 roku, o godz. 18.00.

2. Proszę rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, by każdego dnia, po obejrzeniu dziennika TVP1, zasiąść do stołu z rodziną przy filiżance dobrej herbaty i odczytać z uwagą w całości Orędzie Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji IV Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela, a potem poprowadzić rozmowę zainspirowaną odczytaną lekturą. Proszę młodzież: powiedz, dziękuję ci mamo, dziękuję ci tato, że w waszej głowie jest mądrość i ona decyduje w naszej rodzinie. Gdyby było inaczej, nie brałbym udziału w przygotowaniu do bierzmowania.

3. W tym tygodniu dysponuję czasem w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek od godz. 17.00, kandydaci do bierzmowania, którzy nie byli na pierwszych spotkaniach formacyjnych, mogą te spotkania uzupełnić przychodząc na godzinę 17.00. Miejsce spotkania – sala katechetyczna na plebanii. Pan Marian Zielonka jest do dyspozycji młodzieży uzupełniającej zaległe spotkania formacyjne w środę, o godz. 17.00. Miejsce spotkania – sala muzyczna na plebanii oraz sala katechetyczna.

4. Nabożeństwo Różańcowe, codziennie, godz. 17.30, w środy, w miesiącu październiku wyjątkowo o godz. 18.30.

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej i Rocznicy I Komunii Świętej przychodzą w każdą niedzielę na Mszę Świętą na godz. 11.00 w ramach formacji, otrzymują pamiątki uczestnictwa z wąską rameczką na dole. Wpisują w rameczkę swoje nazwisko i imię. Wypełnioną rameczkę z nazwiskiem odcinają od pamiątki i przynoszą ją do kościoła, przed Mszą świętą wrzucają do skrzyneczki przy chrzcielnicy, a pamiątkę wklejają do zeszytu od religii. Po Mszy świętej otrzymują nową pamiątkę.

6. Kurs Przedmałżeński dla narzeczonych w każdą niedzielę października, listopada i grudnia, po Mszy Świętej o godz. 18.00. Spotkania w Sali Katechetycznej na plebanii.

7. Ofiary składane dziś na tace przeznaczone są na misje.

8. W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, w naszym kościele parafialnym, Msza Święta, godz. 7.00 i 18.00, Msza Święta na naszym cmentarzu parafialnym o godz. 10.00 i suma poprzedzona procesją żałobną, która wyruszy od bramy cmentarnej w kierunku ołtarza polowego, zostanie odprawiona o godz. 12.30.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza.

Zapowiedzi przedślubne

Żaneta Filutowska, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza i Grzegorz Łukasz Szymczak, kawaler z Żyrardowa, parafia Wniebowstąpienia Pańskiego zapowiedź I.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, Która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
13 maja 2021 r.
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus (1894-1967) karmelita
założyciel Instytutu Notre-Dame de Vie
Przekształcająca unia (© Evangelizo.org)

Łaska uświęcająca jest jak zaczyn

Termin „zjednoczenie przemieniające” przywołuje na myśl przede wszystkim owo duchowe odrodzenie i całkowitą przemianę duszy przez miłość. Dusza „stała się boska i Bogiem przez uczestnictwo” (św. Jan od Krzyża, „Pieśń duchowa”). Jej zjednoczenie z Bogiem jest takie, że stały się one „jak dwie natury w jednym duchu i miłości Bożej”.

Pełnia tych słów ujawnia swoje tajemnice dopiero w świetle definicji łaski uświęcającej i jej właściwości.

Łaska uświęcająca dana w chrzcie świętym jest rzeczywistym uczestnictwem w życiu Bożym. Wchodzi w naszą duszę, ustanawia swoją siedzibę w naturze jako cecha jednostkowa i bierze w posiadanie zdolności poprzez cnoty wrodzone. Nie pozostaje na powierzchni jak lakier ani na zewnątrz jak szczep, który przedłuża łodygę. Jest ona naprawdę wrodzona i przenika do głębi jak ciało proste, jak rozlany olej i zaczyn, którego wszechobecnego działania i przenikania nie można powstrzymać.

W ten sposób dusza i władze są zarówno ogarnięte, jak i przeniknięte tym boskim życiem. W rzeczywistości życie duchowe nie jest niczym innym jak tym podbijającym postępem boskiego życia poprzez stopniową inwazję. Łaska jest naprawdę tym zaczynem, który kobieta wkłada w trzy miary mąki [...]

Łaska przemienia tylko po to, by bardziej zjednoczyć nas z Bogiem. Unia i transformacja idą w parze. Jest to istotnie zasadnicza właściwość miłości, a łaska ta jest miłosierdziem, tak jak Bóg jest miłością.

Łaska lub miłość, która wdziera się do duszy i ją przemienia, jest tylko stworzonym uczestnictwem w naturze Bożej. Należy ona do duszy i pozostaje odrębna od Boga. Jest ona jednak dana tylko po to, by zjednoczyć się z zasadą, z której wypływa. Wrzuca duszę w nieskończony pożar, którym jest sam Bóg i utrzymuje ją tam przez stałe zjednoczenie, jak w jej żywotnym elemencie.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień