Ogłoszenia: 15 – 21 kwietnia

Wielki Tydzień, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek 15 kwietnia–sobota 20 kwietnia, Wielki Tydzień
Wielki Czwartek, 18 kwietnia, Msza św. o 18.00
Wielki Piątek, 19 kwietnia, liturgia o 18.00
Wielka Sobota, 20 kwietnia, liturgia o 18.00
Niedziela Zmartwychwstania, Msza św.: 6.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

1. Niedziela Palmowa, jako wspomnienie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozpoczyna Wielki Tydzień. Jego szczytem będzie święte Triduum Paschalne, czyli obchód najważniejszych wydarzeń zbawczych.

2. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na kwiaty do Grobu Pańskiego.

3. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę liturgia w naszym kościele o godz. 18.00.

4. W liturgii Wielkiego Czwartku obowiązkowo biorą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz dzieci Rocznicowe. Przychodzą na liturgię w towarzystwie swoich rodziców. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu przeżywać będziemy Ostatnią Wieczerzę. Na pamiątkę pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, po wieczornej liturgii, przeniesiemy Najświętszy Sakrament do „ciemnicy”.

5. Wielki Piątek, to dzień Męki i Ukrzyżowania Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Wielkiego Piątku, składa się z liturgii słowa, adoracji krzyża i Komunii Świętej. Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na Grób Pana Jezusa w Jerozolimie.

6. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Niech ten dzień, kolejny raz, zapisze się w naszym życiu, jako dzień skupienia, refleksji, modlitwy i adoracji prywatnej, a jeśli stan duszy tego wymaga – niech to będzie także dzień dobrej spowiedzi. Otwórzmy Chrystusowi nasze serca na oścież, by wielkim strumieniem wtargnęła w nie moc Boża – uświęcająca i zbawiająca.

7. W Wielką Sobotę, zgodnie z tradycją święcimy i błogosławimy pokarmy na świąteczny stół wielkanocny w godz. 7.00 – 13.00 i 14.00 – 17.00. O godz. 18.00 rozpocznie się uroczysta Liturgia Wielkiej Soboty. W rozbudowanej liturgii słowa będziemy wspominać całą historię zbawienia, od stworzenia świata aż do zmartwychwstania Chrystusa. Poprzedzi ją poświęcenie ognia i paschału. Przychodzimy na liturgię ze świecami. Zapalimy je od paschału i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i będziemy uczestniczyć w uroczystej Ofierze Eucharystycznej wyrażając nasze dziękczynienie za okazane nam Miłosierdzie Boga.

8. W Niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa procesja rezurekcyjna wokół kościoła i Msza Święta rezurekcyjna w naszej parafii o godz. 6.00. Udział asysty w tej Mszy Świętej jest szczególnie potrzebny i ważny. Zapraszamy asystę w pełnym składzie oraz bielanki. Zapraszamy wszystkich naszych Drogich Parafian, Gości i mieszkańców Żyrardowa. Przeżyjmy te święta w zjednoczeniu z Chrystusem Zmartwychwstałym, by doświadczyć jego zbawczej i uświęcającej mocy. W tym dniu nie ma Mszy świętej o godz. 8.00, są natomiast o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

Komentarz do Ewangelii

Św. Augustyn (354 - 430), biskup Hippony (Afryka Północna) i doktor Kościoła
Kazanie do Ewangelii św. Jana, nr 2 (© Evangelizo.org)

„Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym».” (Mk 15,39)

„Na początku było Słowo” (J, 1,1). Jest ono identyczne w sobie samym, na zawsze jest tym, czym jest; nie może się zmienić, jest bytem. To imię, które dał poznać swemu słudze Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” i „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was” (Wj 3,14).

Kto może to zrozumieć? Lub kto mógłby dojść do Niego – zakładając, że używa wszystkich sił swego ducha, by dotrzeć jako tako do Tego, który jest? Porównałbym go do wygnańca, który z daleka spogląda na swoją ojczyznę: morze go od niej oddziela. Wie, którędy trzeba iść, ale nie ma ku temu sposobu. Także my chcemy dojść do naszego ostatecznego portu, gdzie przebywa Ten, który jest, bo jedynie On jest zawsze ten sam, ale ocean tego świata zagradza nam drogę.

Aby dać nam sposobność powrotu Ten, który nas wzywa, przyszedł stamtąd; wybrał drzewo, byśmy przebyli morze. Tak, nikt nie może przebyć oceanu jeśli nie jest niesiony krzyżem Chrystusa. Nawet niewidomy może objąć ten krzyż. Jeśli nie widzisz dobrze, gdzie idziesz, to nie puszczaj go, on sam cię poprowadzi.

Oto, bracia, co chciałem wprowadzić do waszych serc: jeśli chcecie żyć w duchu pobożności, w duchu chrześcijańskim, to przywiążcie się do Chrystusa takiego, jakim się dla nas stał, żeby następnie do Niego dołączyć takim, jakim jest i jakim zawsze był. To dlatego zstąpił do nas, bo stał się człowiekiem, żeby nosić ułomnych, pomóc im przepłynąć morze i powrócić do ojczyzny, gdzie nie potrzeba już statku, bo nie ma oceanu do przepłynięcia.

Obyśmy mogli, dla naszego szczęścia, widzieć, dokąd idziemy i jednocześnie trzymać się kurczowo statku, który nas unosi! Niektórym się to udało i widzieli Go takim, jakim jest. Jan tak powiedział dlatego, że ujrzał: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. Oni Go ujrzeli, a żeby dojść do tego, co widzieli z daleka, przywiązali się do krzyża Chrystusa, nie pogardzili Jego pokorą.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień