Ogłoszenia: 20 – 27 września

Adoracja, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 21 września, św. Mateusza, Apostoła
wtorek, 22 września, św. Maurycego
środa, 23 września, św. ojca Pio
czwartek, 24 września, św. Gerarda
piątek, 25 września, bł. Władysława z Gielniowa
sobota, 26 września, św. Kosmy i Damiana
27 września, XXVI niedziela zwykła

 

1. Dziś, po Mszy świętej o godz. 18.00, spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci z klas III szkoły podstawowej, dotyczące współpracy w przygotowaniu dzieci do uroczystości I Komunii Świętej w roku 2021.

2. W dzisiejszą niedzielę Kościół katolicki pochla się z troską nad środkami społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, uwzględniając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, przez zachowanie szacunku dla prawdy i godności człowieka.

3. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże i zakotwiczony w Bogu. Obecność Boga w naszym życiu ustawia nas w horyzoncie wieczności i chroni przed prowizorką i pustką. Zapisać dziecko na katechezę, to znaczy pozwolić dziecku spoglądać na swoje życie wzrokiem Ewangelii i poprzez Ewangelię przemyśleć pytania, które dziecko sobie stawia: dotyczące własnej osoby, dotyczące świata i dotyczące Boga.

4. Zapraszamy ministrantów do podjęcia na nowo Liturgicznej Służby Ołtarza, zapraszamy scholę dziecięcą do wznowienia aktywności, spotkania formacyjne dla scholii, sobota, godz. 10.00, spotkania formacyjne dla ministrantów, sobota, godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy na niwie Pańskiej.

5. Zapraszam rodziców dzieci uczęszczających do Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 10 na spotkanie organizacyjne w sprawie katechezy, czwartek, tj. 24 września, po Mszy świętej o godz. 17.30.

6. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klas VIII szkoły podstawowej i I szkoły ponadpodstawowej w sobotę, 26 września, godz. 10.00.

7. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.

8. W środę, 23 września, wspomnienie liturgiczne Świętego Ojca Pio, który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą. Po Mszy Świętej o godz. 17.00 spotykamy się na środowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby wypraszać potrzebne nam łaski.

9. W Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania można zamawiać, a także rezerwować intencje mszalne na rok 2021.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza.

Zapowiedzi

1. Adam Łukasz Sadowski, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Paulina Tomaszewska, panna z Torunia, par. św. Antoniego, zapowiedź I.

2. Andrzej Gabriel Korski, kawaler i Maria Borek, panna, oboje z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź III.

„Czy mamy do czynienia z wojną biologiczną?

Od niemal dwóch miesięcy zdumiewające sprzeczności w komunikatach rządowych nie pozostawiają żadnych wątpliwości: słyszymy kłamstwo za kłamstwem.

Czy mamy do czynienia z wojną biologiczną? Ustalenie tego jest równie trudne, jak ustalenie, czy spodziewać się tysięcy zgonów. Szybkość, z jaką Chiny budowały szpitale, może sugerować, że przynajmniej tam byli na to przygotowani. „Oni”, czyli jakieś władze. Chińczycy niekoniecznie. W Europie jest oczywiste, że wojna biologiczna jawi się naszym rządom jako teoria spiskowa. Ale francuska prasa nie jest wolna: gdyby tak było, nie powstałaby równoległa prasa oporu. Otóż prasa ta podlega ścisłemu monitoringowi: prawie nie opublikowała nowych informacji, gdy informacje te zostały przekazane jako fałszywe wiadomości (fake news).

(...)

Co do wszystkich tych rzekomych ostatnich prognoz i niewiarygodnej liczby zgonów, których powstrzymanie zależeć miałoby od zamknięcia gospodarki, kto może wierzyć w takie bzdury? Chimera laboratoryjna rozpada się bardzo szybko przy przechodzeniu od jednego człowieka do drugiego. Miliony zgonów, których spodziewa się WHO na podstawie tego, co, jak twierdzą, wiedzą z góry i lekceważąc fakty, nie miały miejsca i nie będą miały miejsca. Liczby francuskie (już 4 razy wyższe niż w Niemczech) są w dużej mierze zawyżone. W Belgii pobiliśmy wszystkie fałszywe rekordy! I część tych śmierci (bardzo starych ludzi) prawdopodobnie i tak miałaby miejsce w ciągu tego roku.

(...)

Zniszczenie Kościoła katolickiego jest jaskrawym znakiem, że siły finansowe nie mają już żadnej przeszkody do pokonania: jesteśmy zdani na boga zdrowia. Całe społeczeństwa posłusznie poddają się już tylko strachowi przed zakażeniem, nawet ci najmniej narażeni, tak bardzo przestraszono nas wymachiwaniem zaraźliwą chusteczką."...

czytaj więcej: Nie będzie żadnej wojny biologicznej?, art. Marion Duvauchel

Komentarz do Ewangelii

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), teolog dominikański, doktor Kościoła
Komentarz do listu do Galatów, rozd. 6 (© Evangelizo.org)

Syn człowieczy chlubi się swoim krzyżem

Niektórzy chlubią się ze swojej wiedzy, ale apostoł Paweł znajduje największe poznanie w krzyżu. „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1Kor 2,2). Czy krzyż nie jest dopełnieniem wszelkiego prawa i wszelką sztuką dobrego życia? Tym, którzy chlubią się swoją mocą, Paweł odpowiada, że z krzyża czerpie niezrównaną moc: „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1Kor 1,18).

Chlubicie się z nabytej wolności? To z krzyża Paweł czerpie swoją: „Dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu” (Rz 6,6).

Jeszcze inne osoby chlubią się z przynależności do jakiejś znakomitej grupy, ale my, przez krzyż Chrystusa, jesteśmy zaproszeni na zgromadzenie niebios. „Pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1,20).

Niektórzy wreszcie chlubią się z symboli tryumfu, przyznanym zwycięzcom; krzyż jest tryumfalnym sztandarem zwycięstwa Chrystusa nad demonami: „Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie” (Kol 2,15).

Z czego apostoł Paweł pragnie się chlubić przede wszystkim? Z tego, co może zjednoczyć go z Chrystusem; to, czego pragnie, to być z Chrystusem.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień