Ogłoszenia: 23 luty-1 marzec

Wielki Postponiedziałek, 24 luty, św. Marka
środa, 26 luty, Popielec, Msze św. o 7.00, 9.30, 12.30, 18.00
czwartek, 27 luty, św. Gabriela
piątek, 28 luty, św. Hilarego, Droga Krzyżowa o 17.30
1 marzec, I niedziela Wlk Postu, Gorzkie Żale o 17.30

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Powstrzymajmy się w tym czasie od picia napojów alkoholowych. Niech to będzie z naszej strony wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa.

2. W tym tygodniu wypada Środa Popielcowa, 26 lutego. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00, 9.30, 12.30 i 18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły, czyli 3 posiłki w tym jeden do syta i abstynencja od pokarmów mięsnych. W tym okresie przez udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, rekolekcjach wielkopostnych, poprzez praktykę postu i jałmużny przygotowywać się będziemy do obchodzenia Paschy.

3. Droga Krzyżowa w piątki o godzinie 17.30

4. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godzinie 17:30

5. Na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego – za odprawienie Drogi Krzyżowej. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.

6. Wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć Jezusowi Chrystusowi jako ministranci w naszym parafialnym kościele, prosimy o zgłoszenie swojej chęci przystąpienia do grona ministrantów w zakrystii. Kandydatami mogą być chłopcy już od 1 klasy szkoły podstawowej.

7. Taca z dzisiejszej niedzieli na pokrycie rachunku za zużytą energię elektryczną w naszym kościele, taca z przyszłej niedzieli na budowę i remont kościołów.

Komentarz do Ewangelii

Św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy, doktor Kościoła
Konferencje (© Evangelizo.org)

Wyrzeczenie się siebie samego

Miłość, którą mamy do siebie jest tkliwa i rzeczywista.

Rzeczywista miłość to ta, która rządzi tymi wielkimi, żądnymi zaszczytów i bogactw, którzy nabywają tak wiele dóbr i którzy nigdy nie są zadowoleni z ich nabycia: ci, jak mówię, bardzo się kochają tą rzeczywistą miłością.

Ale są też inni, którzy kochają się bardziej z miłością tkliwą: są bardzo czuli wobec siebie i nigdy nie robią nic, tylko się rozpieszczają, dbają o siebie i umacniają; boją się tak bardzo wszystkiego, co mogłoby im zaszkodzić, że wzbudzają litość.

Ta kruchość jest jeszcze bardziej nie do zniesienia dla rzeczy duchowych niż dla rzeczy cielesnych; zwłaszcza jeśli jest to na nieszczęście praktykowane lub utrzymywane przez osoby najbardziej duchowe, które chciałyby być święte na pierwszy rzut oka, bez żadnego wysiłku, nawet bez zmagań, które wywołuje pożądliwa część duszy przez swoją odrazę do rzeczy sprzecznych z naturą.

Brzydzić się naszymi odrazami, uciszyć nasze upodobania, umartwić nasze upodobania, umartwić osąd i wyrzec się własnej woli to coś, na co rzeczywista i czuła miłość, jaką mamy dla siebie, nie może sobie pozwolić bez wołania: O, ile to nas kosztuje! I w ten sposób nic nie robimy.

Lepiej jest nieść mały krzyżyk ze słomy, który został nałożony na moje ramiona bez mojego wyboru, niż iść i wyciąć znacznie większy z drewna z dużą ilością pracy, a następnie nosić go z wielkim trudem. A ja będę milszy Bogu z krzyżem ze słomy niż z tym, który zrobiłbym dla siebie z większym bólem i potem, i który nosiłbym z większą satysfakcją, z powodu poczucia własnej wartości, które jest tak zadowolone ze swoich pomysłów, a tak mało z tego, że po prostu pozwalam się prowadzić i sobą rządzić.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień