Ogłoszenia: 16-23 stycznia

Boże Narodzenie, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 17 stycznia, św. Antoniego
wtorek, 18 stycznia, św. Małgorzaty Węgierskiej
środa, 19 stycznia, św. Józefa Sebastiana Pelczara
czwartek, 20 stycznia, św. Sebastiana
piątek, 21 stycznia, św. Agnieszki
sobota, 22 stycznia, św. Wincentego Pallottiego
23 stycznia, II niedziela zwykła

1. Dziś spotkanie opłatkowe dla Kół Różańcowych, które modlą się za dzieci, po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego w Sali Muzycznej godz. 15.00.

2. Dziś spotkanie opłatkowe dla lektorów, po Mszy świętej o godz. 19.00.

3. Od 7 stycznia 2022 roku składamy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Tym, którzy nie chodzą do kościoła, nie słyszą tego ogłoszenia i na widok księdza kolędującego, są bardzo zagubieni, grzecznie i po katolicku będzie, taką informację przekazywać. Nie zabraniamy!  Kolęda w parafii na zaproszenie. Taki projekt organizacyjny wymusza sytuacja, w jakiej żyjmy. Chcemy być tam, gdzie kolęda jest oczekiwana i upragniona. Nie chcemy być tam, gdzie rodzina boi się, że poprzez wizytę kolędową nabawi się koronawirusa. Nie chcemy być tam, gdzie rodzina patrzy na księdza oczami inżynierów od niszczenia wizerunku Kościoła i duszpasterza, powiela brednie rozpowszechniane przez ateistów, bezbożników i tych, którzy dokonali milczącej apostazji, chcą żyć tak, jakby Bóg nie istniał, mieć nieświęty spokój.  Pragnienie wizyty zgłaszamy telefonicznie, bądź osobiście w kancelarii parafialnej albo w zakrystii kościoła po Mszy świętej. Ustalamy dokładnie dzień i godzinę kolędową.

4. Młodzież z klasy VI i VII, uczestniczy w I etapie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uczniowie tych klas przychodzą na Mszę Świętą, w każdą niedzielę i święta nakazane, w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu na godz. 9.30. We wrześniu 2022 roku w drugim etapie przygotowań, przychodzą na spotkania formacyjne w sobotę, godz. 11.00 i w niedzielę na Mszę świętą, godz. 9.30. Bierzmowanie jest zaplanowane na 4 listopada 2022 roku. Nieobecność w przygotowaniu musi być usprawiedliwiona i uzupełniona.

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii i do Rocznicy I Komunii przychodzą na Mszę świętą w każdą niedzielę i święta nakazane na godzinę 11.00.

6. W piątek obchodzimy Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka. Te dni są okazją do szczególnej pamięci w modlitwie i wdzięczności wobec naszych babć i dziadków, zarówno żyjących, jak i tych, którzy odeszli już do wieczności.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

13 maja 2021 r.

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Orygenes (ok. 185-253), kapłan i teolog
Homilie do Księgi Kapłańskiej 10,2 (© Evangelizo.org)

„W ów dzień będą pościć”

Czy chcesz, żebym ci pokazał, jaki rodzaj postu powinieneś praktykować?

Pość od wszelkiego grzechu, nie bierz pokarmu niegodziwości, nie przyjmuj dania pożądliwości i nie pij wina pożądliwości. Pość od złych uczynków, powstrzymaj się od zgryźliwych słów, strzeż przed złymi myślami. Nie dotykaj kradzionego chleba przewrotnej nauki. Nie pragnijcie zwodniczych pokarmów filozofii, które odwracają cię od prawdy. Taki post jest miły Bogu.

Nie mówimy tego jednak po to, by poluzować uzdy chrześcijańskiej wstrzemięźliwości. Mamy bowiem dni Wielkiego Postu poświęcone na post, mamy czwarty i szósty dzień tygodnia, kiedy to pościmy według zwyczaju. Chrześcijanin może pościć w każdej chwili, nie z powodu skrupułów w przestrzeganiu przepisów, ale z powodu cnoty wstrzemięźliwości.

Jak bowiem można zachować nienaruszoną czystość, jeśli nie jest ona poparta najbardziej rygorystycznym wsparciem abstynencji? Jak można poświęcić się Pismom, jak można zastosować się do wiedzy i mądrości? Czy to nie przez wstrzemięźliwość brzucha i przełyku? […] Oto powód, dla którego chrześcijanie powinni pościć.

Jest jeszcze inny, również religijny, którego pochwałę głoszą nawet pisma niektórych apostołów. W jednym z listów znajdujemy te słowa apostołów: „Błogosławiony, który pości także po to, aby nakarmić ubogich”. Jego post jest bardzo miły Bogu i rzeczywiście najbardziej godny, bo on naśladuje tego, który oddał życie za swoich braci.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień