Intencje: 20-26 września

Poniedziałek - 20 września 2021 r. - św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang i towarzyszy
7.00 – za śp. Leona i Bronisławę Matwij oraz zmarłych z rodziny
7.30 – za śp. Mariana i Stanisławę Załuską
17.00 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 19/30
17.30 – za śp. Tadeusza Grzegorzewskiego, intencja od Kręgu Domowego Kościoła przy parafii św. Karola Boromeusza

Wtorek - 21 września 2021 r. - św. Mateusza, Apostoła
7.00 – o łaskę i powrót Kościoła dla Agnieszki
7.30 – za śp. Tadeusza Grzegorzewskiego, intencja uczestników pogrzebu 6/11
17.00 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 20/30
17.30 – za śp. Stanisława i Janinę Kuchta i Cecylię Damianek

Środa - 22 września 2021 r. - św. Maurycego
7.00 – za śp. Tadeusza Grzegorzewskiego, intencja uczestników pogrzebu 7/11
7.30 – za śp. Daniela Bogurskiego, intencja uczestników pogrzebu 1/5
17.00 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 21/30
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- za śp. Rafała Staniaka 19/35
- dziękczynno-błagalna w 10. rocznicę ślubu Emilii i Sławomira, o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci 1/9
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 7/10
- o ulgę w cierpieniu i Boże dary dla mamy Matyldy 5/5
- o łaskę uzdrowienia dla Jerzego 4/9
- o poprawę relacji miedzy braćmi 4/9
- o uwolnienie z nałogu dla Marka 4/4
- za śp. Jerzego i Teresę Gregor oraz Zdzisława i Wiesławę Grzesiak
- za śp. Tomasza Szymańczaka

Czwartek - 23 września 2021 r. - św. Ojca Pio
7.00 – za śp. Henryka Andrzeja Białeckiego oraz Reginę i Mariana Telkier
7.30 – za śp. Tadeusza Grzegorzewskiego, intencja uczestników pogrzebu 8/11
17.00 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 22/30
17.30 za śp. Henryka, Franciszka i Władysława Bladowskich

Piątek - 24 września 2021 r. - św. Gerarda
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
7.30 – za śp. Franciszka Zalewskiego i Joannę Gendek
17.00 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 23/30
17.30 – dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Alicji w 14. rocznicę urodzin, dla jej rodziców i rodzeństwa

Sobota - 25 września 2021 r. - bł. Władysława z Gielniowa
7.00 – Msza św. w rocznicę Intronizacji Chrystusa Króla w naszej parafii
7.30 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 24/30
17.00 – za śp. Stefana, Stefanię, Emilię, Jarosława, Wojciecha, Mirosława, Grzegorza, Bożenę Kowalskich, Franciszkę, Andrzeja Tomaszewskich, Teresę Kociszewską, Jadwigę, Andrzeja, Piotra, Pawła Adamczyk
17.30 – za śp. Wacława Żukowskiego w 42. rocznicę śmierci, jego żonę Sabinę, ich rodziców

Niedziela - 26 września 2021 r. - XXV niedziela zwykła
8.00 – za śp. Genowefę Kapusta, gregorianka 25/30
9.30 – za śp. Szymona, Ryszarda, Zofię Kieszek
11.00 – o opiekę Matki Bożej dla Zosi w 11. rocznicę urodzin oraz dla rodziców i brata
12.30 – Suma, intencje:
- o łaskę uzdrowienia ciężko chorego Piotra, intencja rodziny
- dziękczynna w 5. rocznicę ślubu Magdaleny i Marcina z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdroje łask z nieba dla całej rodziny
- o Boże błogosławieństwo dla Kamili i Wojciecha Pajer 6/9
- w intencji Bogu wiadomej, o rozwiązanie problemów duchowych Krzysztofa
- za śp. Dariusza Wolińskiego
- dziękczynno-błagalna z racji urodzin Damiana
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 7/12
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii
śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 6/10
- za śp. Elżbietę i Tomasza Pajer
- za śp. Jerzego Szczepanika
- za śp. Wacława i Kazimierę Socha
- za śp. Marii Skuratowicz, Helenę Surynt, Weronikę i Zdzisława Bromińskich, Zbigniewa Rotkiewicza
18.00 – za śp. Daniela Jaworskiego z okazji urodzin, za jego rodziców: Irenę i Tadeusza