Intencje: 1-7 marca

Poniedziałek - 1 marca 2021 r. - św. Feliksa III, papieża
7.00 – za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 1/30
7.30 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 29/30
17.00 – za śp. Wiesławę Iżycką, intencja sąsiadów z bloku
17.30 – o Boże błogosławieństwo dla członków „Żywego Różańca” i o łaskę zbawienia dla zmarłych

Wtorek - 2 marca 2021 r. - bł. Karola, króla
7.00 – za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 2/30
7.30 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 30/30
17.00 – za śp. Wincentego i Weronikę Synowiec w rocznicę śmierci
17.30 – za śp. Czesławę

Środa - 3 marca 2021 r. - św. Kunegundy
7.00 – za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 3/30
7.30 – za śp. Helenę Kononiuk i jej rodziców: Paulinę i Leona
17.00 – za śp. Wandę Kłosowską w 7. rocznicę śmierci
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 9/10
- za śp. Krystynę Leszowską, intencja uczestników pogrzebu 3/3
- dziękczynna za dar narodzin Franciszka, z prośbą o jego prawidłowy rozwój, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla niego, jego rodziców 6/9
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny 1/4
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny Sitkiewicz i jej rodziny
- dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Heleny z racji imienin błagalna o nawrócenie, podjęcie pokuty i otwarcie umysłu na poznawanie Boga 4/10

Czwartek - 4 marca 2021 r. - św. Kazimierza, królewicza
I czwartek miesiąca
7.00 – za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 4/30
7.30 – za śp. Kazimierza Niedzielę, intencja rodziny Niedzielaków z Markuszowej
17.00 – za śp. Kazimierza Nowickiego w 1. rocznicę śmierci oraz Leonardę Nowicką i Wandę, Franciszka i Zofię Reis
17.30 – Msza św. Wotywna o Jezusie Chrystucie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o Boże błogosławieństwo dla kapłanów z prośbą o uświęcenie ich życia i nowe powołania, intencja grupy modlitewnej „Złota Róża”

Piątek - 5 marca 2021 r. - św. Jana Józefa od Krzyża
I piątek miesiąca
7.00 – Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 5/30
7.30 – za śp. Krystynę i Jana Wiśniewskich
17.00 – za śp. Iwonę Okrasiak, intencja uczestników pogrzebu 3/4
17.30 – Droga Krzyżowa
18.30 – Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa za śp. Sabinę Żukowską w 37. rocznicę śmierci i jej męża Wacława, ich rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota - 6 marca 2021 r. - św. Agnieszki z Pragi
I sobota miesiąca
7.00 – za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 6/30
7.30 – Msza św. Wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Mary Panny za śp. Jerzego Siarkowskiego, intencja uczestników pogrzebu 1/3
8.00 – 15.00 Adoracja prywatna, Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 – za śp. Jana Modraka w 9. rocznicę śmierci, Barbarę, Antoniego i Mariannę Modrak oraz Wandę Zowczak
17.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, prawidłowy przebieg operacji dla Michała Gałązki

Niedziela - 7 marca 2021 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za śp. Dominika Jankowskiego, gregorianka 7/30
9.30 – za śp. Jadwigę, Adama, Jana Dziadur, Piotra i Antoninę Ponder, Lucynę Dziadur
11.00 – za za śp. Wiesława Gospodarczyka w 9. rocznicę śmierci
12.30 – Suma, intencje:
- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kamila, o nawrócenie męża i pokój w rodzinie
- o Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji urodzin
- za śp. Kazimierę i Wacława Socha
- za śp. Janinę Białecką
- za śp. Piotra i Janinę Osińskich oraz Helenę Zięcina i Helenę Ozga
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 10/10
- o nawrócenie, pokutę, poznanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Króla Wszechświata, miłości i sprawiedliwości, oddawanie Mu czci i okazywanie uwielbienia przez wszystkich ludzi na świecie 5/10
- za śp. Felicję Kujawińską w 25. rocznicę śmierci
- błagalna o nawrócenie, podjęcie pokuty i otwarcie umysłu na poznawanie Boga 4/10
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 2/12
17.30 – Gorzkie Żale
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny Gruzy z racji urodzin i imienin