Intencje: 18 - 24 lutego

Poniedziałek – 18 lutego 2019 r. – św. Konstancji
7.00 – za śp. Piotra, gregorianka 18/30
7.30 – za śp. Ryszarda Barańskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/5
17.00 – za śp. Jadwigę Gabryszewską, intencja Jolanty Przyborowskiej
17.30 – za śp. Czesława Kmit w 4. rocznicę śmierci

Wtorek – 19 lutego 2019 r. – św. Konrada z Piacenzy
7.00 – za śp. Katarzynę i Antoniego Wilczyńskich
7.30 – za śp. Piotra, gregorianka 19/30
17.00 – za śp. Jana Gaładyka w 28. rocznicę śmierci, intencja córki
17.30 – za śp. Witolda Giec w 1. rocznicę śmierci

Środa – 20 lutego 2019 r. – św. Franciszka Marto
7.00 – za śp. Piotra, gregorianka 20/30
7.30 – za śp. Ryszarda Barańskiego, intencja uczestników pogrzebu 5/5
17.00 – za śp. Feliksę Wiśniewską w 10. rocznicę śmierci i Piotra Wiśniewskiego w 32. rocznicę śmierci
17.30 – Msza św. i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, intencje:
- o Boże błogosławieństwo dla Bartosza i Mikołaja, zdanie egzaminów i wybór właściwej drogi życiowej 5/9
- o uzdrowienie duszy i ciała dla Tadeusza i jego rodziny 5/9
- za śp. Małgorzatę Matusiak, intencja koleżanek z liceum

Czwartek – 21 lutego 2019 r. – św. Piotra Damiani
7.00 – za śp. Piotra, gregorianka 21/30
7.30 – za śp. Mariana Felkier w 100-lecie urodzin i za żonę śp. Reginę
17.00 – za śp. za śp. Wiesławy Karbownik, intencja uczestników pogrzebu 1/4
17.30 – za śp. zmarłych z rodziny Włodarczyków, Prochów, Lachowiczów i Stasiewiczów

Piątek – 22 lutego 2019 r. – św. Małgorzaty z Kortony
7.00 – za śp. Piotra, gregorianka 22/30
7.30 – za śp. za śp. Wiesławy Karbownik, intencja uczestników pogrzebu 2/4
17.00 – za śp. Kazimierza Lodzińskiego w 5. rocznicę śmierci oraz jego żonę i rodziców
17.30 – za śp. zmarłych z rodziny Okraszewskich, Fiszerów, Cegielskich oraz śp. Kubusia

Sobota – 23 lutego 2019 r. – św. Polikarpa
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
7.30 – za śp. Kazimierza Kalkucińskiego, intencja uczestników pogrzebu 5/5
17.00 – za sp. Barbarę Witkowską
17.30 – za śp. Piotra, gregorianka 23/30

Niedziela – 24 lutego 2019 r. – VII niedziela zwykła
8.00 – za śp. Marka Wójcika w 1. rocznicę śmierci i Rafała oraz zmarłych z rodziny Wójcików i Składników
9.30 – za śp. Zenona Adamkiewicza w 24. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Zenobiusza Gontarczyka i jego rodziców, Zofię i Stanisława Milerów oraz Stanisława Ziembińskiego
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Marię, Janusza Frynia i dusze w czyśćcu cierpiące
- za śp. Jana Modraka w 7. rocznicę śmierci, Barbarę, Antoniego i Mariannę Modrak, Wandę Sobczak
- za śp. Halinę, Eugeniusza i Roberta Stegenko, Jadwigę Badowską w 10. rocznicę śmierci i Józefa Badowskiego w 1. rocznicę śmierci
- o Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Antosia i Mikołaja Kuziemskich
- o poszanowanie fundamentalnego prawa do życia, zaprzestanie promowania aborcji, przyjmowanie dzieci z miłością i wychowywanie w wierze katolickiej
- za parafian
- za śp. Mariusza Gałązkę w 1. rocznicę śmierci oraz Apolonię i Ryszarda Gałązków
- o uzdrowienie z ciężkiej choroby, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bogusławy Gałązka
18.00 – za śp. Piotra, gregorianka 24/30