Intencje: 18-24 stycznia

Poniedziałek – 18 stycznia 2021 r. – św. Małgorzaty Węgierskiej
7.00 – za śp. Stanisławę Jakubiak-Wożniak, intencja uczestników pogrzebu
7.30 – za śp. Andrzeja Kanię, intencja uczestników pogrzebu
17.00 – za śp. Danielę Choińską i Kazimierza w 40. rocznicę śmierci
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 18/30

Wtorek – 19 stycznia 2021 r. – św. Jana Sebastiana Pelczara
7.00 – za śp. Macieja Włodzimierza Wierzbickiego, intencja uczestników pogrzebu 2/10
7.30 – za śp. Danutę Adamiak, intencja uczestników pogrzebu 1/4
17.00 – za śp. Kazimierę Papieską w 1. rocznicę śmierci
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 19/30

Środa – 20 stycznia 2021 r. – św. Fabiana
7.00 – za śp. Macieja Włodzimierza Wierzbickiego, intencja uczestników pogrzebu 3/10
7.30 – za śp. Wojciecha Czarneckiego, intencja uczestników pogrzebu 1/2
17.00 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 20/30
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- dziękczynno-błagalna z racji urodzin córki Magdalenki, z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość dla niej i bliskich
- dziękczynno-błagalna z racji pierwszej rocznicy ślubu Magdaleny i Damiana z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla nich, ich córeczki Marcelinki, rodziców i dziadków
- za śp. Wandę Żukowską o łaskę zbawienia
- za dusze w czyśćcu cierpiące 1/5
- dziękczynna za dar narodzin Franciszka, z prośbą o jego prawidłowy rozwój, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla niego, jego rodziców 1/9
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny

Czwartek – 21 stycznia 2021 r. – św. Agnieszki, męczennicy
7.00 – za śp. Danutę Adamiak, intencja uczestników pogrzebu 2/4
7.30 – za śp. Jerzego Szczepanika, intencja uczestników pogrzebu 1/4
17.00 – za śp. Macieja Włodzimierza Wierzbickiego, intencja uczestników pogrzebu 4/10
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 21/30

Piątek – 22 stycznia 2021 r. – św. Wincentego
7.00 – za śp. Danutę Adamiak, intencja uczestników pogrzebu 3/4
7.30 – za śp. Macieja Włodzimierza Wierzbickiego, intencja uczestników pogrzebu 5/10
17.00 – za śp. Stanisława Marcinkowskiego w 6. rocznicę śmierci oraz Leokadię i Czesława Kraszewskich
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 22/30

Sobota – 23 stycznia 2021 r. – bł. Wincentego Lewoniuka i towarzyszy
7.00 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 23/30
7.30 – za śp. Danutę Adamiak, intencja uczestników pogrzebu 4/4
16.00 – Msza św. i sakrament małżeństwa o Boże błogosławieństwo dla Izabeli Doroty Frey i Piotra Włodzimierza Kusio
17.00 – za śp. Macieja Włodzimierza Wierzbickiego, intencja rodziny Owczarków
17.30 – za śp. Klaudię Bujoczeka, intencja uczestników pogrzebu 1/7

Niedziela – 24 stycznia 2021 r. – III niedziela zwykła
8.00 – za śp. Stanisława Noweckiego i zmarłych z rodziny Noweckich
9.30 – za śp. Zbigniewa Kurana, gregorianka 24/30
11.00 – za śp. Genowefę i Wincentego Kociszewskich oraz Genowefę i Feliksa Pawlaków, a także ich dzieci, wnuków i Katarzynę Pawlak
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Wojciecha Czarneckiego, intencja uczestników pogrzebu 2/2
- za dusze w czyśćcu cierpiące 2/5
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
18.00 – za śp. Henryka w 11. rocznicę śmierci i Marka Wolskich o raz zmarłych z ich rodzin