Intencje: 23-29 listopada

Poniedziałek – 23 listopada 2020 r – św. Klemensa I, papieża
7.00 – za śp. Aleksandrę i Kazimierza Witkowskich
7.30 – za śp. Alinę Cieplak, intencja uczestników pogrzebu 1/4
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 23/30
17.30 – za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 24 listopada 2020 r – św. Andrzeja Dung Lac i towarzyszy męczeństwa
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
7.30 – za śp. Alinę Cieplak, intencja rodziny Sęków
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 24/30
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana o łaskę zbawienia, intencja wspólnoty „Domowego Kościoła” przy parafii św. Karola Boromeusza

Środa – 25 listopada 2020 r – św. Katarzyny Aleksandryjskiej
7.00 – za śp. Jacka Cieplaka w 27. rocznicę śmierci
7.30 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 25/30
17.00 – za śp. Bronisława i Mariannę Ziemieckich i Stefana Zawadzkiego
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- za śp. Jerzego Tomaszewskiego, intencja uczestników pogrzebu 3/3
- za śp. Janinę Knabelską w 3. rocznicę śmierci
- o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcelinki, rodziców i dziadków 4/9
- dziękczynna za dar narodzin Franciszka z prośba o zdrowie, prawidłowy rozwój i potrzebne łaski dla niego i jego rodziców 1/9
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny 3/4
- za dusze w czyśćcu cierpiące 3/5

Czwartek – 26 listopada 2020 r – św. Leonarda
7.00 – za śp. Janinę w 27. rocznicę śmierci oraz Wincentego Świrta
7.30 – za śp. Sabinę Szlaga, intencja uczestników pogrzebu 1/2
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 26/30
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana o wieczne szczęście wśród zbawionych w niebie, intencja wspólnoty „Domowego Kościoła” z rejonu Żyrardowa

Piątek – 27 listopada 2020 r – św. Wirgiliusza
7.00 – za śp. Aleksandra i Kazimierza Witkowskich
7.30 – za śp. Sabinę Szlaga, intencja uczestników pogrzebu 2/2
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 27/30
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana o łaskę zbawienia, intencja wspólnoty „Domowego Kościoła” z Diecezji Łowickiej

Sobota – 28 listopada 2020 r – św. Stefana Młodszego
7.00 – za śp. Alinę Cieplak, intencja uczestników pogrzebu 3/4
7.30 – za śp. Bożenę Pajer-Kubal oraz zmarłych z rodziny Pajerów, Hausnerów, Lubańskich i Mińkowskich
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 28/30
17.30 – za śp. Zbigniewa Kurana

Niedziela – 29 listopada 2020 r – I Niedziela Adwentu
8.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 29/30
9.30 – za śp. Wojciecha Zdziebłowskiego i ks. kan. Stanisława Hermanowicza
11.00 – za śp. Andrzeja Kamińskiego
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Bogdana Iżyckiego w 7. rocznicę śmierci
- za śp. Dariusza Dziedzica w 4. rocznicę śmierci
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcelinki, jej rodziców i dziadków 5/9
- za dusze w czyśćcu cierpiące 4/5
- za śp. Andrzeja Świątkowskiego
- za śp. Andrzeja Ołdakowskiego z racji imienin
- o nawrócenie grzeszników 4/5
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
18.00 – za śp. Andrzeja Teofilaka oraz rodziców: Zofię i Franciszka Teofilaków