Intencje: 10 - 16 sierpnia

Poniedziałek – 10 sierpnia 2020 r. – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 23/30
7.30 – za śp. Jadwigę i Janusza Głozak, Ireneusza Radomskiego i Andrzeja Częstochowskiego
17.00 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 10/30
17.30 – za śp. Cecylię Bogucką w 2. rocznicę śmierci

Wtorek – 11 sierpnia 2020 r. – św. Klary, dziewicy
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 24/30
7.30 – za śp. Marię Chodzikiewicz, intencja uczestników pogrzebu 6/8
17.00 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 11/30
17.30 – za śp. Helenę Ciołek w 11. rocznicę śmierci i Wacławę Paluch w 2. rocznicę śmierci

Środa – 12 sierpnia 2020 r. – św. Joanny Franciszki de Chantal
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 25/30
7.30 – za śp. Włodzimierza Gozdek, intencja uczestników pogrzebu 2/6
17.00 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 12/30
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- w intencji dzieci, za które modlą się Koła Różańcowe rodziców
- dziękczynna za dar narodzin Franciszka z prośba o zdrowie, prawidłowy rozwój i potrzebne łaski dla niego i jego rodziców 4/9
- za śp. Edwarda Piątkowskiego w 22. rocznicę śmierci
- za śp. Kazimierę i Tadeusza Brzozowskich, Władysławę i Kazimierza Sawickich

Czwartek – 13 sierpnia 2020 r. – św. Poncjana, papieża
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 26/30
7.30 – za śp. Bogumiłę Szczygieł, intencja uczestników pogrzebu 3/6
17.30 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 13/30
19.00 – Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie, intencje:
- o opiekę Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach Nalejów, Kolasów i Dukaczewskich
- za śp. Edwarda Klimkowskiego w 6. rocznicę śmierci
- za Ojczyznę, o Boże błogosławieństwo i obronę chrześcijaństwa
- o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pauliny i Tomka
- o dary Ducha Świętego dla Kapłanów i osób konsekrowanych i za dusze w czyśćcu cierpiące
- w intencji Panu Bogu wiadomej

Piątek – 14 sierpnia 2020 r. – św. Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 27/30
7.30 – za śp. Wandę Głowacką, intencja uczestników pogrzebu 1/6
17.00 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 14/30
17.30 – za śp. Władysława Szymańskiego w 8. rocznicę śmierci oraz Zofię Szymańską

Sobota – 15 sierpnia 2020 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 15/30
9.30 – za śp. Mariannę, Karola Budzińskich oraz Władysławę i Józefa Soboniów oraz zmarłych z ich rodzin
11.00 – za śp. Sabinę Szczepaniak w 20. rocznicę śmierci i Stanisława Szczepaniaka
12.30 – Suma, intencje:
- o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marii Kubas z racji imienin
- za śp. Cecylię i Eugeniusza Boćkowskich
- za śp. Aleksandra, Mariannę, Ignacego Tomaszewskich
- za śp. Mariannę z racji imienin, Franciszka i Stanisławę Bińkowskich
- za śp. Agnieszkę Pajer w 1. rocznicę śmierci
- o dar nieba dla Marii Kopeć w 1. rocznicę śmierci
18.00 – Koncelebra:
- za śp. Andrzeja Kamieńskiego
- za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 28/30

Niedziela – 16 sierpnia 2020 r. – XX niedziela zwykła
8.00 – Koncelebra:
- za dusze w czyśćcu cierpiące, gregorianka 29/30
- za śp. Julię i Mariana Garneckich oraz Genowefę i Ryszarda, Waleriana Garneckich
9.30 – za śp. Elżbietę i Bogumiła Karpowicz oraz Rozalię i Zdzisława Jurkowskich i zmarłych z ich rodzin
11.00 – za śp. Edwarda Klimkowskiego w 5. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
12.30 – Suma, intencje:
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- za śp. Feliksę Oracz w 30. rocznicę śmierci oraz Kazimierza Oracza
- za śp. Irenę Kłąb
- za śp. Wiesława Małeckiego w 2. rocznicę śmierci
- za śp. Irenę Szymanowską z rodzicami i bratem
18.00 – za śp. Sylwestra Podwaszeckiego, gregorianka 16/30