24 – 30 kwietnia 2017 r.

23 – 29 kwietnia, Tydzień Miłosierdzia Bożego
poniedziałek, 24 kwietnia, Uroczystość św. Wojciecha, męczennika
wtorek, 25 kwietnia, św. Marka, Ewangelisty
sobota, 29 kwietnia, św. Katarzyny Sieneńskiej, doktor Kościoła
30 kwietnia, III Niedziela Wielkanocna

Wielkanoc, kościół św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Czytania na dziś w serwisie opoka.org.pl

Ogłoszenia na bieżący tydzień

Komentarz do Ewangelii

Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380), tercjarka dominikańska, doktor Kościoła, współpatronka Europy

Dialogi 167, 2-3

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi”

O, Ojcze, dziękuję Ci, że nie pogardziłeś swoim stworzeniem. Nie odwróciłeś ode mnie Twego oblicza, nie odtrąciłeś moich pragnień. Ty, światło, nie zważałeś na moje ciemności; Ty, życie, nie oddaliłeś się ode mnie, która jestem śmiercią; Ty, największy Lekarz, spojrzałeś na moje wielkie kalectwo; Ty, odwieczna Czystość, nie odwróciłeś się od moich brudów i nędzy; Ty – nieskończony; ja – nicość; Ty – Mądrość, ja – szaleństwo.

Pomimo niezliczonych win i występków we mnie, nie pogardziłeś mną: tak, Ty, Mądrość, Dobroć, Łaskawość; Ty, najwyższe i nieskończone Dobro. W Twoim świetle znalazłam światło; w Twojej dobroci – prawdę; w Twojej łaskawości – miłość bliźniego. Kto Cię określił? Nie moje cnoty, jedynie Twoja miłość. Twoja miłość doprowadziła Cię do oświecenia oka mojego rozumu światłem wiary, abym poznała i pojęła Twoją Prawdę, która się przede mną jawiła.

Spraw, Panie, żeby moja pamięć zachowała Twoje dobrodziejstwa: niech moja wola rozpali się ogniem Twojej miłości, niech ten ogień pozwoli mi przelać moją krew, a z tą krwią, wylaną z powodu umiłowania Twojej Krwi, i z kluczem posłuszeństwa mogła otworzyć bramy nieba.

Proszę Cię z głębi serca o tę łaskę dla wszystkich stworzeń rozumnych, ogólnie i szczególnie, oraz dla mistycznego ciała Kościoła. Wyznaję i nie zaprzeczam, że umiłowałeś mnie przed moimi narodzinami i kochasz mnie aż do szaleństwa miłości.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień

ks. dr Mariusz Oryl, parafia św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Chrystus prawdą, drogą, siłą i miłością
Przesłanie na czas ostateczny

Ks. dr Mariusz Oryl, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu, podczas rekolekcji wielkopostnych AD 2017 wciąż przywołuje zasłyszane: „nie gra się o swoje życie kostkami hipotez, ale trzeba się oprzeć na prawdzie”. Przestrzega przed „kreowaniem prawdy”, zaleca ją „odnaleźć”. A raz odnalezioną, codziennie potwierdzać dokonanymi wyborami.

Proszony o wywiad, zastrzega, że nie będzie mówił o sobie, tego nie lubi (ale w końcu jednak coś powie). A co lubi? „Zawsze bardzo lubiłem duszpasterstwo, lubię prowadzić rekolekcje – gdy zostałem wysłany na posługę w Gostyninie, inni księża mówili „Gostynin taki zimny”, a ja się tam dobrze czułem, bo lubię relacje z ludźmi, staram się znaleźć z nimi kontakt”.

I opowie, jak wielkich cudów był świadkiem w życiu dzięki gorliwej, ufnej modlitwie – swojej, swych bliskich, szczególnie mamy, a także modlitwie w historii życia spotkanych osób.