Ogłoszenia: 5 – 12 lipca

poniedziałek, 6 lipca, bł. Marii Ledóchowskiej
wtorek, 7 lipca, bł. Benedykta XI
środa, 8 lipca, św. Jana z Dukli
czwartek, 9 lipca, św. Augustyna Rong i towarzyszy
piątek, 10 lipca, św. Antoniego
sobota, 11 lipca, św. Benedykta
12 lipca, XV...

więcej

Czytania na dziś

11 lipiec 2020 : Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Św. Benedykt, patron Europy
Księga Przysłów 2,1-9.

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania,
ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce,
jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę,
jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów,
to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga.
Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność;
dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą żyjącym uczciwie.
On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych.
Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Księga Psalmów 34(33),2-3.4.6.9.12.14-15.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Pójdźcie, synowie, posłuchajcie, co mówię;  
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

Ewangelia wg św. Mateusza 19,27-29.

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».