25 – 31 lipca 2016 r.

poniedziałek, 25 lipca, święto św. Jakuba, Apostoła
wtorek, 26 lipca, św. Joachima i Anny, rodziców Maryi
31 lipca, XVIII niedziela zwykła

figurka MB z La Salette przy kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Czytania na dziś w serwisie opoka.org.pl

Ogłoszenia na bieżący tydzień

Komentarz do Ewangelii

Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380), tercjarka dominikańska, doktor Kościoła, współpatronka Europy, Dialog o Opatrzności Bożej, rozdz. 134

“Proście, a otrzymacie”

Prawda Twa rzekła: Wołajcie, a otrzymacie odpowiedź; pukajcie, a będzie wam otworzone; proście, a będzie wam dane. O Ojcze wieczny, słudzy Twoi wzywają Twej litości, odpowiedz im więc! Wiem, że miłosierdzie jest Twoją właściwością, nie możesz więc odmówić go nikomu, kto o nie prosi. Pukają do bramy Twej Prawdy, bo w Prawdzie Twej, Jednorodzonym Synu Twoim, poznali niewymowną miłość, którą żywisz dla człowieka. Jeśli pukają do Twej bramy, płomienna miłość Twoja nie powinna i nie może dopuścić byś nie otworzył temu, kto puka wytrwale.

Otwórz więc! Odemknij, skrusz serca zatwardziałe Twych stworzeń, nie dla tych, co nie pukają, lecz dla Twojej nieskończonej dobroci, dla miłości sług Twoich, którzy pukają błagając Cię za nich! Daj im, Ojcze wieczny, wysłuchaj ich!… Otwórz bramę Twej niewymownej miłości, którą dałeś nam przez bramę Słowa. Wiem, że otworzysz, zanim zapukamy. Z uczuciem miłości, którą sam dałeś sługom Twoim, pukamy i wołamy do Ciebie, szukając chwały Twej i zbawienia dusz. Daj im chleb życia, owoc krwi Jednorodzonego Syna Twojego.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień

powrót na górę strony