Ogłoszenia: 17-24 stycznia

poniedziałek, 18 stycznia, św. Małgorzaty Węgierskiej
wtorek, 19 stycznia, św. Jana Sebastiana Pelczara
środa, 20 stycznia, św. Fabiana
czwartek, 21 stycznia, św. Agnieszki
piątek, 22 stycznia, św. Wincentego
sobota, 23 stycznia, bł. Wincentego Lewoniuka
24 stycznia, III niedziela zwykła

więcej

Czytania na dziś

23 styczeñ 2021 : Sobota II tygodnia Okresu Zwykłego
Bł. Wincenty Lewoniuk i towarzysze, męczennicy z Pratulina
List do Hebrajczyków 9,1-3.11-14.

Bracia:
Pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek.
Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i na nim chleby pokładne.
Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych".
Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie,uczyniony przybytek,
ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała,
to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

Księga Psalmów 47(46),2-3.6-7.8-9.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,   
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan najwyższy i straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.Ewangelia wg św. Marka 3,20-21.

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».