6 – 12 lipca 2015 r.

poniedziałek, 6 lipca, Msza św. w intencji Kół Różańcowych, 17.30
sobota, 11 lipca, św. Benedykta, patrona Europy
12 lipca, XV niedziela zwykła

Figurka MB z La Salette przed kościołem św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Intencje mszalne na bieżący tydzień

Czytania na dziś w serwisie opoka.org.pl

Ogłoszenia na bieżący tydzień

Informacja dla Kół Żywego Różańca

Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Bierzmowanie w Parafii św. Karola Boromeusza

W środę, dnia 17 czerwca 2015 r., na Mszy świętej o godz. 18.00, Jego Ekscelencja Ks. Bp Andrzej Dziuba udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży kończącej klasę III gimnazjalną. Do sakramentu przystąpiło 50 osób. Młodzież ta uczestniczyła spotkaniach formacyjnych i została otoczona troską duszpasterską przez ks. lic. mgr Jarosława Wypchło, prefekta parafii.

Proboszcz parafii, w ramach powitania Dostojnego Gościa powiedział: „Ekscelencjo, Najdostojniejszy Arcypasterzu, w Twojej osobie chciałbym gorąco powitać Ordynariusza Diecezji Łowickiej, ale także profesora, doktora habilitowanego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalnie to podkreślam, by młodzież, która jest zgromadzona tu, w tym kościele, widziała w tym wydarzeniu, jakim jest Msza Święta i liturgia Sakramentu Bierzmowania, wydarzenie zbawcze, wydarzenie, które ma służyć uświęceniu, ale też wydarzenie, w którym wiara wychodzi na spotkanie ich rozumowi i zaprasza rozum do wspólnej wędrówki przez Boży, cudowny, racjonalnie zbudowany świat. Ma to być wędrówka drogą prawdy.

Sakrament bierzmowania napełnia mocą i światłem Ducha Świętego, uwrażliwia na prawdę, przynagla do szukania i strzeżenia prawdy. Niech dzisiejsza uroczystość, w którą wpisuje się sakrament bierzmowania ustawi ich na nowo na drodze prawdy, dobra i piękna, niech ich wiedzie na spotkanie z Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest światłością, światłością wskazującą właściwy kierunek wędrówki, ten kierunek, który nadaje sens życiu człowieka, niezależnie od tego, jaki osiągnął wiek w swoim rozwoju. Wyrażam głęboką wdzięczność za obecność i chciałbym życzyć, by to spotkanie z tak sympatyczną wspólnotą parafialną jaką jest młodzież, zapisało się złotymi zgłoskami w sercu Księdza Biskupa”.

Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

W homilii skierowanej do uczestników liturgii Ordynariusz Diecezji powiedział:

„Czcigodny księże prałacie, proboszczu tej wspólnoty parafialnej, wszyscy drodzy bracia w posłudze kapłańskiej, czcigodny ojcze przeżywający rok życia konsekrowanego, bardzo drodzy rodzice, chrzestni, świadkowie, nauczyciele i wychowawcy, siostry i bracia, droga młodzieży!

Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieW jakże pouczającym słowie, które wypowiedział ks. prałat na początku Mszy świętej zauważyliśmy, że zwrócił uwagę na dwie wielkie rzeczywistości: na rozum i wiarę. I oto psalmista, którego słowa słuchaliśmy właśnie swoim rozumem, obserwując świat, stwierdza mówiąc o Bogu: Tyś wszystko mądrze uczynił, ziemia jest pełna twych stworzeń. Psalmista rozumem dostrzega geniusz całego stworzenia, dostrzega jakąś harmonię w tym stworzeniu. Każde ze stworzeń ma swoje miejsce i każde ma swoją funkcję do spełnienia. Dlatego nawet rozumem psalmista dostrzega, że jest ktoś, kto ten zadziwiający świat powołał do istnienia. Co więcej, ten ktoś, jak mówi dalej psalmista daje swojemu stworzeniu pokarm we właściwym czasie, on nie zapomniał o swoim stworzeniu. Syci swoje stworzenie dobrem…

To On, Stwórca napełnia stworzenie swoim życiem i On w tym życiu podtrzymuje. On jest jedynym gwarantem trwania stworzenia, bo nikt ani nic ze stworzeń żyjących nie może swego życia przedłużyć. Obserwacja świata pokazuje nam, iż w swoim życiu, trwaniu tego życia możemy skorzystać z najnowszych osiągnięć medycyny i techniki ale w wielu przypadkach i to nic nie pomoże, w wielu przypadkach gwałtowność naszego zejścia z świata budzi refleksję. Rozum pozwala nam zauważyć, iż to, co nas otacza, cały świat, niesie w sobie Kogoś, kto przekracza wielkość i niezwykłość tego świata. Ale w tym oglądaniu świata, my także naszym rozumem i sercem możemy popatrzeć na nasze postrzeganie świata, postrzeganie ludzi i od zarania dziejów ludzkość zwracała uwagę na Prawdę, Dobro i Piękno. Prawda, Dobro i Piękno. Każdy człowiek, który choć odrobinę jest otwarty na świat i ludzi, ceni Prawdę, Dobro i Piękno. A jeszcze bardziej ceni te trzy wielkie wartości, kiedy sobie uświadomi ich przeciwieństwo.

Przeciwieństwem prawdy będzie kłamstwo, przeciwieństwem dobra będzie zło, przeciwieństwem piękna będzie brzydota. Kto z nas lubi brzydotę, kłamstwo i zło? Chyba człowiek perfidny, chyba człowiek, który tak zszedł na manowce życia, że ma przyjemność w tym, co jest przeciwieństwem dobra, prawdy i piękna. To wszystko dary naszego rozumu, dary, które pozwalają nam spojrzeć z taką niezwykłą odpowiedzialnością i troską o życie świata, o nasze życie i zawsze o życie innych ludzi, bo człowiek, który by nie myślał o innych jest przegrany. Egoizm zabija. Egoizm nie pozwala się rozwinąć. Egoizm kurczy człowieka. Czyni z niego karła, który żyje, ale idzie przez życie, będąc zupełnie jakby bezużyteczny. Delektuje się tylko sobą.

Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieTen dar rozumu, jak mówił ksiądz prałat na początku Mszy świętej, on zostaje jakby w bardziej pełny sposób odkryty, kiedy uświadomimy sobie prawdę wiary… kiedy uświadomimy sobie prawdę o Jezusie Chrystusie, który spełnił swoje posłannictwo we wspaniałych czynach, cudach i znakach i który wypełnił największy znak, znak swej śmierci i zmartwychwstania. To jest centrum wiary – Jezus Chrystus zmartwychwstały. Jezus, jak mówił Piotr, przybity do krzyża rękami bezbożnych, ale wskrzeszony przez Boga, to jest centrum wiary. To jest centrum naszego spotkania z Bogiem. Dlatego Jezus Chrystus, idąc do Ojca, abyśmy lepiej zrozumieli nasz rozum i wiarę wypełnił swoją obietnicę dając Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Dobra i Ducha Piękna…”.

powrót na górę strony