Ogłoszenia: 20-27 czerwca

poniedziałek, 21 czerwca, św. Alojzego Gonzagi
wtorek, 22 czerwca, św. Jana Fishera
środa, 23 czerwca, św. Józefa Cafasso
czwartek, 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela
piątek, 25 czerwca, św. Doroty
27 czerwca, XIII niedziela zwykła
Nabożeństwo Czerwcowe codziennie o 17.30

więcej

Czytania na dziś

25 czerwiec 2021 : Piątek XII tygodnia Okresu Zwykłego
Bł. Dorota z Mątowów
Księga Rodzaju 17,1.9-10.15-22.

Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny».
Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną».
Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani».
I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami».
Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?»
Rzekł zatem do Boga: «Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką!»
A Bóg mu na to: «Ależ nie. Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie.
Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię.
Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze».
Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama.

Księga Psalmów 128(127),1-2.3.4-5.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

Ewangelia wg św. Mateusza 8,1-4.

Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.
A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».
Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».