Intencje: 18-24 września

Poniedziałek – 18 września – św. Stanisława Kostki
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 18
7.30 – o łaskę nawrócenia dla rodziny Kuchtów i Boże błogosławieństwo
17.00 – za śp. Adama Jagielskiego, intencja Stowarzyszenia „Nieść ulgę w cierpieniu” św. Ojca Pio i Matki Teresy
17.30 – za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 9

Wtorek – 19 września – Matki Bożej z La Salette
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 19
7.30 – za śp. Reginę i Mariana Felkier
17.00 – koncelebra:
- za śp. Halinę Chmiel w 3. rocznicę śmierci
- za śp. Aleksandra Klemba
17.30 – za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 10

Środa – 20 września – św. Andrzeja Kim Taegon
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 20
7.30 – za śp. Stanisławę i Mariana Załuskich
17.00 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 11
- za śp. Henryk, Wandę, Mariana i Mariusza Waśniewskich i zmarłych z rodziny Waśniewskich
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Andrzeja i całej jego rodziny
- o łaskę nawrócenia dla chrześniaków: Pawła i Antoniny
- o dar wiary dla Huberta, o ułożenie życia według woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla rodziny 5/5
- o dar wiary dla Klaudii i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 5/5
- o dar wiary i Boże błogosławieństwo dla Norberta i pomoc w wyborze właściwej drogi życia 5/5
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnucząt: Mai, Bartka i Ksawiera 5/5
- o zdrowie dla ciężko chorej Marianny i pomoc Bożą w walce z chorobą
- za śp. Adama Ręciewicza i zmarłych w rodzinie 5/9
- za śp. Piotra Barzęc i zmarłych z rodziny 5/9
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jacka i pomyślne załatwienie sprawy Panu Bogu wiadomej 5/9
- za śp. Stanisława Kubickiego, intencja uczestników pogrzebu 7/10
- za śp. Andrzeja Seligę, intencja uczestników pogrzebu 3/5
- za śp. Ewę Koziarską
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tadeusza
- za śp. Tadeusza Nantal w 1. rocznicę śmierci

Czwartek – 21 września – św. Mateusza, Ewangelisty
7.00 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 21
7.30 – za śp. Andrzeja Seligę, intencja uczestników pogrzebu 4/5
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Weroniki w 19. rocznicę urodzin
17.30 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 12
- za śp. rodziców: Danutę w 29. rocznicę śmierci i Andrzeja Grudzińskich

Piątek – 22 września – św.Maurycego
7.00 – za śp. Tomasza Szymańczaka w dniu imienin
7.30 – za śp. Jerzego Pakoca i zmarłych w całej rodzinie
16.00 – Msza św. i Sakrament Małżeństwa o Boże błogosławieństwo dla Karoliny Kaczmarek i Grzegorza Saneckiego
17.00 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 13
- za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 22
17.30 – dziękczynno-błagalna o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Alicji w 16. rocznicę urodzin, jej rodziców i sióstr

Sobota – 23 września – św. Ojca Pio
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę i dziadków z obojga stron
7.30 – do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo matki Bożej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – koncelebra:
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 14
- za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 23
17.30 – za śp. Stefana, Stefanię, Emilię, Wojciecha, Jarka, Grzegorza, Bożenkę Kowalskich, Franciszkę i Andrzeja Tomaszewskich, Teresę Kociszewską, Jadwigę, Andrzeja, Piotra, Pawła, Bożenkę Adamczyk

Niedziela – 24 września – XXV niedziela zwykła
8.00 – koncelebra:
- za śp. Bogusława Adamkiewicza, gregorianka 24
- za śp. Adama Jagielskiego, gregorianka 15
9.30 – za śp. Szymona, Zofię i Ryszarda Kieszek
11.00 – za śp. Andrzeja Cierpińskiego w 28. rocznicę śmierci, Janinę i Henryka Cierpińskich, Stanisławę i Ludwika Michalskich
12.30 – suma, intencje:
- o dar wiary dla Huberta, ułożenie życia według woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla rodziny 1/5
- śp. Elżbietę i Tomasza Pajer oraz Agnieszkę Pajer i zmarłych z rodziny
- aby dzieci poczęte cieszyły się prawem do życia i miłością swoich rodziców, a ci, którzy zabijanie nazywają prawem, niech się opamiętają i proszą Boga o miłosierdzie dla siebie
- o katolickie rządy w Polsce, wolne od wrogich nam obcych wpływów
- o łaskę zdrowia dla ciężko chorej Marianny
- za śp. Ewę Koziarską
- za śp. Andrzeja Seliga, intencja uczestników pogrzebu 5/5
- za śp. Stanisława Kubickiego, intencja uczestników pogrzebu 8/10
- za śp. Stanisława Szcześniaka i Alinę i Andrzeja Sapińskich
18.00 – koncelebra:
- o Boże błogosławieństwo dla małżonków: Agnieszki i Grzegorza w 20. rocznicę ślubu i dla ich synów
- za śp. syna Dariusza Wolińskiego w 10. rocznicę śmierci, Janusza Wolińskiego, dziadków z obojga stron
20.00 – Msza św. de angelis