Intencje: 3-9 maja

Poniedziałek - 3 maja 2021 r. - Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
8.00 – za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 3/30
9.30 – za śp. Stanisławę i Romana Kacprzak oraz Jana i Janinę Kuran
11.00 – za śp. Filomenę, Marię, Leonardę i Antoniego Ciechanowiczów
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Władysławę Banasiewiczów, intencja Anny i Tomasza Miglów wraz z dziećmi
- za parafian
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Jolantę Ciaszkiewicz w 2. rocznicę śmierci

Wtorek - 4 maja 2021 r. - św. Floriana, męczennika
7.00 – za śp. Wacława Waszkiewicza
7.30 – za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 4/30
17.00 – za śp. Janinę Kamińską, intencja Bożeny z rodziną
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Helenę i Czesława Szymańskich, Józefa Kaczmarzyka, Krystynę i Józefa Potrzeba oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Środa - 5 maja 2021 r. - św. Stanisława Kaźmierczyka
7.00 – za śp. Wacława Szymańskiego w 9. rocznicę śmierci, intencja syna i córki
7.30 – za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 5/30
17.00 – za śp. Rafała w 4. rocznicę śmierci i Marka Wójcika
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. itencje:
- za śp. Wacława Waszkiewicza, intencja uczestników pogrzebu
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny
- o uwolnienie z nałogu dla Marka
- o ochronę Polski i narodu polskiego przed promowaniem i nachalnym narzucaniem ideologii wynaturzeń, zboczeń, dewiacji i śmierci
- za śp. Rafała Staniaka
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, intencja Wiktorii

Czwartek - 6 maja 2021 r. - św. Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – za śp. Dariusza Tylla, intencja uczestników pogrzebu 1/3
7.30 – za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 6/30
17.00 – o uzdrowienie z ciężkiej choroby, o wybłaganie cudu uzdrowienia za wstawiennictwem św. Józefa dla Jerzego Wolskiego
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Msza św. Wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o Boże błogosławieństwo dla kapłanów z prośbą o uświęcenie ich życia i nowe powołania, intencja grupy modlitewnej „Złota Róża”, adoracja

Piątek - 7 maja 2021 r. - bł. Gizeli, królowej, I piątek miesiąca
7.00 – Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa za śp. Dariusza Tylla, intencja uczestników pogrzebu 2/3
7.30 – za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 7/30
17.00 – za śp. Stanisława Marcinkowskiego z okazji imienin, Elżbietę Płaza i Leszka Marcinkowskiego
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa za śp. Zygmunta Tilzena z okazji imienin

Sobota - 8 maja 2021 r. - św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
7.00 – za śp. Leokadię i Mieczysława Puchaczewskich oraz za śp. Stanisława Puchaczewskiego, byłego proboszcza parafii Różan i Ligowo w diecezji Płockiej
7.30 – za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 8/30
17.00 – za śp. Stanisławę i Stanisława Fabiańczyk oraz Wacława i Antoninę Skrońską z dziećmi i Jadwigę Skrońską
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Stanisława Sobieraja, intencja Grażyny Zakrzewskiej

Niedziela - 9 maja 2021 r. - VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – za śp. Stanisławę, Edmunda, Jerzego Majerów, Stanisława Frączka i zmarłych z ich rodzin
9.30 – za śp. Danutę, Hannę, Krystynę, Barbarę Izydorek i Stanisława Izydorek
11.00 – za śp. Stefana Kucińskiego w 30. rocznicę śmierci
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Stanisława Łuczaka, Mariannę, Józefa i Kazimierza Kowalskich
- o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdroje łask z nieba dla Proboszcza parafii z racji imienin, intencja kół „Żywego Różańca”
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, intencja Wiktorii
- za śp. Marię Chodzikiewicz w pierwszą rocznicę śmierci
- o powrót do zdrowia dla Zbigniewa i Radosława oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich
- za śp. Elżbietę i Tomasza Pajer
- o powrót do zdrowia dla Tadeusza Sikorskiego, dla doktora Krzysztofa Kuropatwy oraz Krzysztofa Winiarek 1/3
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Koncelebra:
- za śp. Mariannę i Bronisława Ziemieckich oraz Stefana Zawadzkiego, Zofię i Mariana Zawadzkich
- za śp. Danutę Halinę Rakszewską, gregorianka 9/30