Intencje: 21-28 lutego

Poniedziałek - 22 lutego 2021 r. - Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
7.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 22/30
7.30 – za śp. Krystynę Aleksandrow, intencja uczestników pogrzebu 1/2
17.00 – za śp. Janinę Malicką i Zbigniewa Malickiego
17.30 – za śp. Iwonę Okrasiak, intencja uczestników pogrzebu 1/4

Wtorek - 23 lutego 2021 r. - św. Polikarpa
7.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 23/30
7.30 – za śp. Władysława Wardziaka, intencja uczestników pogrzebu 2/4
17.00 – przebłagalna za grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko jedności pasterzy Kościoła i Ludu Bożego w podążaniu ku życiu wiecznemu
17.30 – za śp. Krystynę Aleksandrow, intencja uczestników pogrzebu 2/3

Środa - 24 lutego 2021 r. - św. Marka Marconi
7.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 24/30
7.30 – za śp. Władysława Wardziaka, intencja uczestników pogrzebu 3/4
17.00 – za śp. Rafała i Marka Wójcik, zmarłych z ich rodzin
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 7/10
- za śp. Krystynę Leszowską, intencja uczestników pogrzebu 3/3
- dziękczynna za dar narodzin Franciszka, z prośbą o jego prawidłowy rozwój, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla niego, jego rodziców 5/9
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny 4/4
- za śp. Wiesławę Iżycką, intencja uczestników pogrzebu 2/2
- błagalna o nawrócenie, podjęcie pokuty i otwarcie umysłu na poznawanie Boga 3/10

Czwartek - 25 lutego 2021 r. - św. Cezarego z Nazjanzu
7.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 25/30
7.30 – za śp. Władysława Wardziaka, intencja uczestników pogrzebu 4/4
17.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaski z nieba dla Hanny z racji urodzin
17.30 – za śp. Jacka Gałązkę w 2. rocznicę śmierci

Piątek - 26 lutego 2021 r. - św. Aleksandra
7.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 26/30
7.30 – za śp. Władysława Seredowskiego w 6. miesiąc po śmierci, intencja syna i synowej
17.00 – za śp. Alicję i Michała Chmielewskich
17.30 – Droga Krzyżowa
18.30 – za śp. Antoniego Jagielskiego w 67. rocznicę śmierci, jego żonę Antoninę, ich rodziców i rodzeństwo

Sobota - 27 lutego 2021 r. - św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej
7.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 27/30
7.30 – o łaskę nawrócenia dla Mariana Sadowskiego
17.00 – za śp. Helenę i Jana Noweckich w rocznicę śmierci
17.30 – o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Natalii

Niedziela - 28 lutego 2021 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za śp. Małgorzatę Zakrzewską, gregorianka 28/30
9.30 – za śp. Mirosława Lenika
11.00 – za śp. Zenona Adamkiewicza w 26. rocznicę śmierci
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Władysława Kamińskiego w 1. rocznicę śmierci
- za śp. Mariannę Adamaszek
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 8/10
- o nawrócenie, pokutę, poznanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Króla Wszechświata, miłości i sprawiedliwości, oddawanie Mu czci i okazywanie uwielbienia przez wszystkich ludzi na świecie 2/10
- za śp. Elżbietę Markuszewską w 1. rocznicę śmierci
- błagalna o nawrócenie, podjęcie pokuty i otwarcie umysłu na poznawanie Boga 3/10
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 2/12
17.30 – Gorzkie Żale
18.00 – za śp. Marię i Janusza Frynia oraz Władysławę i Stefana Frynia oraz Marię i Pawła Urbańskich