Intencje: 16-22 listopada

Poniedziałek – 16 listopada 2020 r. – św. Gertrudy Wielkiej
7.00 – za śp. Krystynę i Władysława Szymaniak
7.30 – za śp. Włodzimierza Mroczek, intencja uczestników pogrzebu 3/5
17.00 – za śp. Elżbietę, Stefana i Agnieszkę Mireckich
17.30 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 16/30

Wtorek – 17 listopada 2020 r. – św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 – o Boże błogosławieństwo i zdroje łask z nieba Grzegorza z racji imienin
7.30 – za śp. Włodzimierza Mroczek, intencja uczestników pogrzebu 4/5
17.00 – za śp. Danutę Sydry
17.30 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 17/30

Środa – 18 listopada 2020 r. – bł. Karoliny Kózkówny
7.00 – za śp. Krystynę i Władysława Szymaniak
7.30 – za śp. Włodzimierza Mroczek, intencja uczestników pogrzebu 5/5
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 18/30
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- dziękczynna za dar narodzin Franciszka z prośba o zdrowie, prawidłowy rozwój i potrzebne łaski dla niego i jego rodziców 18/18
- o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcelinki, rodziców i dziadków 4/9
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny 2/4
- w intencji dzieci, za które modlą się Koła Różańcowe rodziców
- za śp. Kazimierę Papieską z racji urodzin
- za dusze w czyśćcu cierpiące 2/5
- dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Katarzyny
- za śp. Marię Goreń, intencja uczestników pogrzebu

Czwartek – 19 listopada 2020 r. – bł. Salomei
7.00 – za śp. Barbarę Wawrzyniak
7.30 – za śp. Barbarę Jakubowską, intencja uczestników pogrzebu
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 19/30
17.30 – za śp. Henrykę Podstawka w 1. rocznicę śmierci oraz Jana Podstawka w 3. rocznicę śmierci

Piątek – 20 listopada 2020 r. – św. Rafała Kalinowskiego
7.00 – za śp. Witolda Ciaszkiewicza w dniu imienin oraz jego rodziców: Bronisławę i Antoniego
7.30 – za śp. Włodzimierza Łojszczyka w 1. rocznicę śmierci o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie
17.00 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 20/30
17.30 – za śp. Barbarę, Zofię i Stefana Wawrzyniaków

Sobota – 21 listopada 2020 r. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
7.00 – za śp. Janusza Drużyńskiego z racji imienin
7.30 – za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 21/30
17.00 – dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla Mai w 13. rocznicę urodzin, dla brata i rodziców
17.30 – za śp. Czesława i Cecylię Boguckich, zmarłych z rodziny Biernackich i Boguckich

Niedziela – 22 listopada 2020 r. – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00 – za śp. Zofię Szymańską w 11. rocznicę śmierci oraz Władysława Szymańskiego
9.30 – za śp. Janusza Zawistowskiego i jego rodziców: Jadwigę i Ludwika
11.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Helenki Litewnickiej w 7. rocznicę urodzin
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Kazimierza, Kazimierę, Stefana Budkiewiczów, Edwarda Rasztawickiego, Stanisława Koziarskiego
- za śp. Irenę Kołakowską w 9. rocznicę śmierci oraz Polikarpa i Eugeniusza Kołakowskich, rodziców: Eugenię i Władysława Kołakowskich
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcelinki, jej rodziców i dziadków 4/9
- za dusze w czyśćcu cierpiące 3/5
- dziękczynna za wszelkie łaski i opiekę nad rodziną, o nawrócenie dla Bartosza i jego żony
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- o nawrócenie dla grzeszników 3/5
- za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę szybkiego opuszczenia czyśćca i wstępu na ucztę zbawionych
- za śp. Katarzynę, Danutę, Bolesława Mosków
18.00 – Koncelebra:
- za śp. Marię, Hannę Wilk
- za śp. Włodzimierza Stalewskiego, gregorianka 22/30