Ogłoszenia: 11 luty 2018

wpost11poniedziałek, 12 lutego, św. Benedykta z Aniami
środa, 14 lutego, Popielec

Msza św. o godz.: 7.00, 9.30, 12.30 i 18.00
czwartek, 15 lutego, św. Klaudiusza de la Colombière
piątek, 16 lutego, św. Juliany, dziewicy i męczennicy
sobota, 17 lutego, Św. Założycieli Zakonu Serwitów Maryi
18 lutego, I niedziela Wielkiego Postu
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30

1. W dzisiejszą niedzielę wypada Światowy Dzień Chorego. Na każdej Mszy Świętej będziemy modlić się w intencji chorych za orędownictwem Matki Bożej z Lourdes, a w czasie sumy udzielimy sakramentu chorych.

2. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej we wtorek, tj. 13 lutego, godz.17.30.

3. W tym tygodniu, wypada Środa popielcowa. Otwiera ona okres Wielkiego Postu. W naszej parafii Msza święta o godz. 7.00, 9.30, 12.30 i 18.00. Celebrans sprawujący liturgię poświęci popiół i szczyptę tego popiołu nałoży na głowę każdemu uczestnikowi liturgii. Spadająca szczypta popiołu w kontekście wypowiadanych słów: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” przypomina o kruchości życia doczesnego, uczy pokory, w sposób obrazowy obnaża śmiertelnie destrukcyjne skutki grzechu, otwiera umysł człowieka i serce na fascynujący wymiar życia wiecznego – darmowy dar miłosiernego Boga. Dobrowolna rezygnacja z zaspokojenia głodu przyjemności cielesnych, pozwala człowiekowi odkryć na nowo obecność duszy w materialnym ciele, doświadczyć głodu i pragnienia Boga oraz Jego słowa. Wzorcowa postawa Chrystusa, który przez 40 dni przebywa na pustyni – w przestrzeni ciszy, wzmożonej modlitwy, postu, kompletnego braku zainteresowania ponętami diabelskimi, uzasadnia naszą decyzję wewnętrznej odnowy i pokazuje jak ten cel osiągnąć. Jeśli chodzi o wymiar modlitwy, Kościół przychodzi nam z pomocą i proponuje udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.30 oraz Gorzkich Żalach w każdą niedzielę o godz. 17.30.

4. Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej zwraca się z propozycją przekazania 1% podatku w ramach pomocy chorym i potrzebującym. Gotowe blankiety do wypełnienia na stoliczku pod chórem do naszej dyspozycji.

5. Zakończyliśmy kolędę w parafii. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza kolędującego z racji losowych, może umówić się z wybranym księdzem indywidualnie w uzgodnionym czasie.

Komentarz do Ewangelii

Św. Leon Wielki (? – ok. 461), papież i doktor Kościoła

10 homilia na Wielki Post: Ćwiczenia Wielkiego Postu:
„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty” (Jl 2,13)

Pan powiedział: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Żaden chrześcijanin zatem nie ma zezwolenia, by nienawidzić kogokolwiek, bo nikt nie jest zbawiony jak przez łaskę przebaczenia grzechów.

Niech lud Boży będzie zatem święty, niech będzie dobry: święty, aby odwrócić się od tego, co jest zakazane, a dobry, żeby wypełnić to, co jest nakazane. To wielka rzecz, bez wątpienia, posiadać szczerą wiarę i świętą naukę; chwalebnym jest powstrzymanie się od obżarstwa, być łagodnym i nieskazitelnie cnotliwym, ale te wszystkie cnoty są niczym bez miłosierdzia.

Dlatego, najmilsi, chociaż dla praktykowania cnoty miłości każdy czas jest odpowiedni, to jednak obecne dni zachęcają nas do tego w sposób szczególny. Bo jeśli chcemy obchodzić Paschę Pana uświęceni na duszy i ciele, to musimy zabiegać przede wszystkim o ten dar łaski, który zawiera w sobie zbiór wszystkich cnót i „zakrywa mnóstwo grzechów”. (1P 4,8).

Mając więc świętować tę wyższą ponad wszystko tajemnicę, w której krew Jezusa Chrystusa zmyła nasze nieprawości, przygotujmy najpierw ofiary miłosierdzia. To samo bowiem, czym nas obdarowała dobroć Boża, my winniśmy świadczyć tym, którzy wobec nas zawinili. Niech niesprawiedliwość zostanie zapomniana, niech winy nie pociągają za sobą kary, a ci, którzy wobec nas zawinili, nie obawiają się zemsty.

Każdy powinien dobrze wiedzieć, że sam jest grzesznikiem, a żeby otrzymać przebaczenie, powinien się radować, że znalazł kogoś, komu może przebaczyć. W ten sposób, kiedy mówimy, wedle nauczania Pańskiego: „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12), możemy być pewni, że otrzymamy miłosierdzie Boże.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień