Ogłoszenia, 7 stycznia 2018

BozeNarodzenieponiedziałek, 8 stycznia, św. Apolinarego, biskupa
wtorek, 9 stycznia, św. Juliana, męczennika

środa, 10 stycznia, św. Grzegorza z Nyssy
czwartek, 11 stycznia, św. Honoraty
piątek, 12 stycznia, św. Bernarda z Corleone

sobota,13 stycznia, św. Hilarego, biskupa, Najświętszej Maryi Panny

 

1. Dziś wypada Święto Chrztu Pańskiego.
2. Dziękujemy dzieciom, młodzieży, wychowawcom, rodzicom i drogim parafianom, którzy reprezentowali naszą parafię w Orszaku Trzech Króli.
3. Spotkanie formacyjne dla młodzieży z klas III gimnazjum, przygotowującej się do bierzmowania, sobota, 13 stycznia 2018 r., godz. 10.00.

Harmonogram Kolędy - na stronie Kolęda AD 2018

Zapowiedzi przedślubne

Artur Potr Brzeziński, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Izabela Marta Wąsiewicz, panna z parafii Osuchów, zapowiedź II.

Komentarz do Ewangelii

Św. Ireneusz z Lyonu (ok. 130 - ok. 208), biskup, teolog, męczennik
Przeciw herezjom, 4, 14

„Wszystkich, którzy noszą me imię”

Ojciec nie kazał nam iść za Słowem, ponieważ potrzebował naszej przysługi, ale po to, by nam zapewnić zbawienie. Ponieważ iść za Zbawicielem, to mieć udział w Jego zbawieniu, tak, jak pójście za światłem sprawia, że jesteśmy w świetle. Nie dzięki ludziom jaśnieje światło, ale to oni są nim oświetleni i zajaśnieli dzięki niemu. Niczego do niego nie wnoszą, ale z niego korzystają i są nim oświeceni.

Podobnie jest ze służbą Bogu: niczego Bogu nie wnosi, bo Bóg nie potrzebuje przysługi ludzkiej. Ale tym, którzy Mu służą i idą za Nim, daje życie, niezniszczalność i wieczną chwałę. Jeśli Bóg wzywa ludzi do służby, to po to, żeby w swojej dobroci i miłosierdziu dać dobra tym, którzy trwają w posłudze. Bowiem Bóg niczego nie potrzebuje, ale człowiek potrzebuje jedności z Bogiem. Chwałą człowieka jest wytrwanie w służbie Bogu.

To dlatego Pan mówił swoim apostołom: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16)... I jeszcze: „Chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją” (J 17,24).

To o nich mówił Bóg u Izajasza: „Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram... Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały” (43,5-7).

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień