Ogłoszenia: 1 - 7 kwietnia

Wielkanoc, kościół św. Karola BoromeuszaPoniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia
Msza św. o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00
2 kwietnia, Wtorek Wielkanocny
3 kwietnia, Środa Wielkanocna
4 kwietnia, Czwartek Wielkanocny
5 kwietnia, Piątek Wielkanocny
6 kwietnia, Sobota Wielkanocna
7 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

Intencje mszalne:

Poniedziałek - 1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
8.00 - za śp. Michała Bigdę w 26. rocznicę śmierci, Jana i Janinę Koza
9.30 - do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Matki Bożej dla ratowania Kościoła i Polski
11.00 - za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 1
12.30 - suma, intencje:
- za śp. Zofię i Tadeusza Góreckich
- za śp.Wiesławę Żukowską
- za śp. Zdzisława, Helenę i Bolesława Krawcow, Marię i Zdzisława Zajfert i o opiekę Matki Bożej dla Antoniego i Aleksandra
- za śp. Zofię, Jana i Waldemara Komorowskich, Jadwigę, Ludwika i Janusza Zawistowskich
- za śp. Stanisława Dobaczewskiego
18.00 - koncelebra:
- za śp. Włodzimierza Jagielskiego
- za śp. Marcina Niewiadomskiego, intencja uczestników pogrzebu 1/6

Wtorek - 2 kwietnia - Wtorek Wielkanocny
7.00 - koncelebra:
- za śp. Józefa Cygana
- za śp. Franciszka Kierzkowskiego, intencja uczestników pogrzebu 6/7
7.30 - o Boże błogosławieństwo i przemianę życia dla Arkadiusza
17.00 - za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 2
17.30 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla bliźniaczek, Basi i Zofii w 19. rocznicę urodzin

Środa - 3 kwietnia - Środa Wielkanocna
7.00 - za śp. księdza Ryszarda Guzowskiego na dzień imienin
7.30 - do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Matki Bożej dla ratowania Kościoła i Polski
17.00 - koncelebra:
- za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 3
- za śp. Krystynę Majewską i jej rodziców, intencja siostry Marii
17.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- o Boże błogosławieństwo, zdrowie i znalezienie pracy dla Aleksandry i Przemysława 1/4
- o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Andrzeja i jego rodziny
- o łaskę nawrócenia dla chrześniaków Pawła i Antoniny
- o dar wiary i Boże błogosławieństwo dla Huberta i jego rodziny
- o dar wiary i Boże błogosławieństwo dla Klaudii, Norberta i wybór właściwej drogi życia oraz dla wnucząt: Mai, Bartka i Ksawiera
- o dar wiary i ułożenie życia dla Jacka wg woli Bożej, pomyślne załatwienie sprawy wiadomej Bogu
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i mamy Matyldy
- o Boże błogosławieństwo dla Anny i Mariusza, ich rodzin i zdrowie dla Małgorzaty
- o Boże błogosławieństwo i znalezienie pracy Aleksandry i Przemysława oraz błogosławieństwo dla mamy Marii
- o dary Ducha Świętego, Boży pokój i pomyślne zdanie egzaminu specjalistycznego dla Marcina i opiekę Matki Bożej 1/5
- dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo
- za śp. Wiesławę Żukowską
- za śp. księży Stanisława Puchaczewskiego, Stanisława Wolskiego i Ryszarda Guzowskiego
- za śp. rodziców Mariannę i Czesława Zamkowskich oraz Stanisława Łukasiaka
- za śp. Adama Ręciewicza i zmarłych z rodziny
- za śp. Franciszka Kierzkowskiego, intencja uczestników pogrzebu
- za śp. Barbarę Wawrzyniak, intencja uczestników pogrzebu
- za śp. Józefa Gałązkę, intencja uczestników pogrzebu
- za śp. Alicję Krancberg, intencja uczestników pogrzebu
- za śp. Dariusza Bonikowskiego, intencja uczestników pogrzebu
- za śp. Jadwigę Głozak
- za śp. Jadwigę i Tadeusza Skrońskich i zmarłych z rodziny

Czwartek - 4 kwietnia - Czwartek Wielkanocny
7.00 - za śp. Katarzynę i Antoniego Wilczyńskich
7.30 - o Boże błogosławieństwo dla Bartka i Justyny
17.00 - za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 4
17.30 - w intencji kapłanów o uświęcenie ich życia i o nowe powołania kapłańskie

Piątek - 5 kwietnia - Piątek Wielkanocny
7.00 - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla osób odmawiających codziennie różaniec
7.30 - do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Matki Bożej dla ratowania Kościoła i Polski
17.00 - za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 5
17.30 - za śp. Stanisławę Rak w 23. rocznicę śmierci

Sobota - 6 kwietnia - Sobota Wielkanocna
7.00 - koncelebra:
- za śp. Leszka Borowskiego, Jana i Mariannę Paruszewskich oraz Andrzeja Salińskiego
- o szczęśliwą operację, Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla syna Piotra
7.30 - o Boże błogosławieństwo dla Kół Żywego Różańca i o łaskę zbawienia dla zmarłych
17.00 - koncelebra:
- za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 6
- za śp. Dariusza Tyla w 3. rocznicę śmierci
17.30 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stasia w 8. rocznicę urodzin

Niedziela - 7 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego
8.00 - koncelebra:
- za śp. Jerzego Strojka, gregorianka 7
- za śp. Zofię i Bolesława Trybusińskich, Wacława Choińskiego i zmarłych z rodziny
9.30 - za śp. Rafała Kubickiego, rodziców Aleksandrę i Ryszarda Mierzyńskich oraz braci Tadeusza i Rysia
11.00 - za śp. Zbigniewa Sosnowskiego, Wojciecha Ciastkowskiego i zmarłych z rodziny
12.30 - suma, intencje:
- za dusze w czyśćcu cierpiące
- o dar wiary dla Huberta, ułożenie życia wg woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla niego i rodziny
- w intencji dzieci nienarodzonych, by miały prawo do życia w rodzinie
- o rządy katolickie wolne od wrogich obcych wpływów
- o przerwanie skutków grzechów pokoleniowych
- za śp. Elżbietę, Tomasza Pajer i zmarłych z rodziny
- za śp. Barbarę Wawrzyniak
- za śp. Henrykę Zakrzewską
- za śp. Halinę Hołubowicz
- za śp. Dariusza Bonikowskiego
- za śp. Wiktora Bysia
- za śp. Józefa Gałązkę
18.00 - koncelebra:
- za śp. Barbarę, Krystynę, Stefana, Zdzisława, Ryszarda Zarzyckich, Małgorzatę, Janinę, Antoniego Kądziołów i Mariolę Wójcik
- za śp. Sylwestra Wardziaka w 10. rocznicę śmierci

Komentarz do Ewangelii

Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315 – 386), doktor Kościoła
Katechezy chrzcielne nr 14 (© Evangelizo.org)

Nie bójcie się, radujcie się i drżyjcie!

„A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi” (Mt 28,9). Uchwyciły się Go, aby wypełniły się słowa: „Uchwycę Go i nie puszczę” (por. Pnp 3,4). Kobiety mogły być fizycznie słabe, ale ich odwaga była męska. Obfitość wody nie mogła ugasić ich miłości ani rzeki nie mogły jej pochłonąć. Ten, którego szukały, był martwy, ale ich nadzieja na zmartwychwstanie nie zgasła.

Anioł rzekł do nich: „Wy się nie bójcie!” (Mt 28,5). Nie mówię tego „nie bójcie się” do żołnierzy, ale do was. Niech oni się boją, aby nauczeni doświadczeniem mogli być świadkami i powiedzieć: „Prawdziwie, ten był Synem Bożym” (Mt 27,54). Wy natomiast nie możecie się lękać, ponieważ „doskonała miłość usuwa lęk” (1 J 4,18).

„A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych” (Mt 28,7). Odchodzą w strachu połączonym z radością. Czyż nie jest to również napisane? Cóż, tak, drugi psalm, opisujący Mękę Chrystusa, mówi tak: „Służcie Panu w bojaźni i radujcie się przed Nim ze drżeniem” (Ps 2,11-12 Wlg). „Radujcie się”, ponieważ Pan zmartwychwstał, ale „drżyjcie”, ponieważ ziemia zadrżała, a anioł ukazał się wam jak błyskawica.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień