Ogłoszenia: 19 - 26 listopada

ołtarz główny, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 20 listopada, św. Rafała Kalinowskiego
wtorek, 21 listopada, Ofiarowanie NMP
środa, 22 listopada, św. Cecylii
czwartek, 23 listopada, św. Klemensa I
piątek, 24 listopada, św. Andrzeja Dung-Lac
sobota, 20 listopada, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
20 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla

 

1. Dziś ofiary do puszek dla ofiar wojny w strefie Gazy.

2. Informujemy, że Krzysztof Rzepecki roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary, składane z tej okazji posłużą na pokrycie rachunku za zużycie energii elektrycznej i cieplnej w naszym kościele.

3. Przeżywamy miesiąc listopad, miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia by dostąpić radości nieba”.

4. W najbliższą sobotę, 25 listopada, spotkanie formacyjne dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, godz. 11.00.

5. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

Intencje mszalne:

Poniedziałek – 20 listopada – św. Rafała Kalinowskiego
7.00 – koncelebra:
- za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 14
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 14
7.30 – do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Matki Bożej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, ratowanie Kościoła i Polski
17.00 – za śp. Elżbietę, Stefana i Agnieszkę Mireckich
17.30 – za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 20

Wtorek – 21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
7.00 – koncelebra:
- za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 15
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 15
7.30 – do dyspozycji Bożego działania Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Matki Bożej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, ratowanie Kościoła i Polski
17.00 – koncelebra:
- za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 21
- za śp. Roberta Kowalskiego, intencja uczestników pogrzebu 9/9
17.30 – za śp. Tomasza Kuran

Środa – 22 listopada – św. Cecylii
7.00 – koncelebra:
- za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 16
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 16
7.30 – za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 22
17.00 – za śp. Iwonę Radko, intencja uczestników pogrzebu 1/3
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- o zdrowie i łaskę nawrócenia dla Andrzeja i całej jego rodziny
- o łaskę nawrócenia dla chrześniaków: Pawła i Antoniny
- o dar wiary dla Huberta, o ułożenie życia według woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla rodziny 2/5
- o dar wiary dla Klaudii i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 2/5
- o dar wiary i Boże błogosławieństwo dla Norberta i pomoc w wyborze właściwej drogi życia 2/5
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnucząt: Mai, Bartka i Ksawiera 2/5
- o wiarę i Boże błogosławieństwo dla Jacka i pomyślne załatwienie sprawy Bogu wiadomej 4/9
- o zdrowie dla ciężko chorej Marianny i pomoc Bożą w walce z chorobą
- za śp. Jerzego Strojek
- za śp. Adama Ręciewicza i zmarłych w rodzinie 4/9
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tadeusza
- o Boże światło w rozwiązaniu trudnej sytuacji syna Mateusza, o dar wiary dla synów: Mateusza, Jakuba i Szymona, a także, by dobry Bóg, który jest Miłością, pobłogosławił w szczęśliwym znalezieniu przyszłej małżonki 9/9
- o Boże błogosławieństwo i uchronienie rodzin od nieszczęść pokoleniowych 8/9
- za śp. Andrzeja Kacprzaka 1/5
- o dar wiary dla Łukasza i tarczę ochronną przed atakami zła 6/9
- o uwolnienie od skutków wróżbiarstwa, horoskopów, zniewalających nałogów, uwolnienie od zła w rodzinach Domanowskich i Dąbrowskich 6/9
- o uwolnienie od skutków wróżbiarstwa, horoskopów, zniewalających nałogów, uwolnienie od zła w rodzinie Jolanty i Piotra 3/9
- o przerwanie konsekwencji grzechów dziedzicznych w rodzinie 2/9
- za śp. Piotra Barzęc i zmarłych w rodzinie
- za śp. Jadwigę Michałowską, intencja uczestników pogrzebu 5/5

Czwartek – 23 listopada – św. Klemensa I
7.00 – koncelebra:
- za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 17
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 17
7.30 – dziękczynna za otrzymane łaski i dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny w dniu imienin
17.00 – za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 23
17.30 – dziękczynna za otrzymane łaski i dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana Kurek i całej rodziny z racji imienin

Piątek – 24 listopada – św. Andrzeja Dung-Lac
7.00 – koncelebra:
- za śp. Aleksandrę i Kazimierza Witkowskich i zmarłych w rodzinie
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 18
7.30 – za śp. Grzegorza Chołę i Dziadków z obojga stron
17.00 – koncelebra:
- za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 18
- za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 24
17.30 – za śp. Janinę Knabelską w 6. rocznicę śmierci

Sobota – 20 listopada – św. Katarzyny Aleksandryjskiej
7.00 – koncelebra:
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 19
- za śp. Janinę w 30. rocznicę śmierci, Wincentego i Antoniego Świrtów
7.30 – za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 19
17.00 – koncelebra:
- za śp. Jacka Cieplaka w 30. rocznicę śmierci
- za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 25
17.30 – za śp. Jana, Sabinę, Mariana, Edmunda, Franciszka, Rozalię z rodziny Pieńków, Borysiuków i Daniłków

Niedziela – 20 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla
8.00 – koncelebra:
- za śp. rodziców: Bronisława i Mariannę Ziemieckich, Stefana, Zofię i Mariana Zawadzkich, Genowefę i Bronisława Witkowskich
- za śp. Mikołaja Śliwę, gregorianka 20
9.30 – koncelebra:
- śp. Marię-Hannę Wilk
- za śp. Nadię Włodarską, gregorianka 20
11.00 – koncelebra:
- za śp. Janusza Zawistowskiego i jego rodziców: Jadwigę i Ludwika, Krystynę i Zygmunta Jarosińskich
- za śp. Henrykę Plona w 20. rocznicę śmierci i Stanisława w 10. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Plona i Cekała
12.30 – suma, intencje:
- o dar wiary dla Huberta, ułożenie życia według woli Bożej i Boże błogosławieństwo dla rodziny 3/5
- śp. Elżbietę i Tomasza Pajer oraz zmarłych z rodziny
- aby dzieci poczęte cieszyły się prawem do życia i miłością swoich rodziców, a ci, którzy zabijanie nazywają prawem, niech się opamiętają i proszą Boga o miłosierdzie dla siebie
- o katolickie rządy w Polsce, wolne od wrogich nam obcych wpływów
- o łaskę zdrowia dla ciężko chorej Marianny
- za śp. Jerzego Strojka
- za śp. Nadię Włodarską 20/30
- o Boże błogosławieństwo dla ks. Zdzisława z raci imienin, int. kół różańcowych
- za śp. Katarzynę Moskwa w 41. rocznicę śmierci
- za śp. Zofię Wiśniewską w 2. rocznicę śmierci Ryszarda Wiśniewskiego
- za śp. Grzegorza Świderskiego, intencja uczestników pogrzebu 2/4
17.30 – różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 – koncelebra:
- za śp. Mariannę Wasil, gregorianka 26
- za śp. Andrzeja, Zofię i Franciszka Teofilak
20.00 – Msza św. w języku łacińskim

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która towarzyszyłaś Twemu Synowi na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

13 maja 2021 r.

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Bł. Kolumban Marmion (1858–1923), opat
Pokora (© Evangelizo.org)

Jak możemy przyciągnąć Boże miłosierdzie?

Bóg, widząc upadłego człowieka, otoczonego słabościami, poddanego pokusom, zdanego na łaskę swoich skłonności, które zmieniają się wraz z czasem, porami roku, stanem zdrowia, otoczeniem i wychowaniem, jest poruszony tą nędzą, jakby była Jego własną; to Boże poruszenie, które skłania Pana, aby ulżyć naszej nędzy, jest miłosierdzie.

Nasza nędza jest tak głęboka, że można ją porównać do otchłani, która wzywa otchłań Bożego miłosierdzia (por. Ps 42,8); ale woła tylko wtedy, gdy ta nędza jest uznana, wyznana; i to pokora wydaje ten okrzyk.

Pokora jest praktycznym i ciągłym wyznawaniem naszej nędzy, a to wyznanie przyciąga Boże spojrzenie. Łachmany i rany ubogich są ich błaganiem; czy próbują je ukryć? Wręcz przeciwnie, pokazują je, aby dotknąć serc. W ten sam sposób nie możemy starać się olśnić Boga naszą doskonałością, ale raczej przyciągnąć Jego miłosierdzie, przyznając się do naszej słabości. Każdy z nas ma dość nędzy, by przyciągnąć miłosierne spojrzenie naszego Boga. Czyż nie jesteśmy wszyscy podobni do tego biednego podróżnego leżącego na drodze do Jerycha, odartego z szat i pokrytego ranami? […]

Doskonałą modlitwą jest pokazanie naszemu Panu wszystkich naszych nieszczęść, całej brzydoty, która wciąż szpeci naszą duszę. „O Boże, to jest dusza, którą stworzyłeś i odkupiłeś; zobacz, jak została zdeformowana, jak jest pełna skłonności, które nie podobają się Twoim oczom; zmiłuj się!” Ta modlitwa trafia prosto do serca Chrystusa.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień