Ogłoszenia: 20-27 listopada

Krzyż, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 21 listopada, Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
wtorek, 22 listopada, św. Cecylii
środa, 23 listopada, św. Lukrecji
czwartek, 24 listopada, św. męczenników: Andrzeja Dunc-Laca i towarzyszy
piątek, 25 listopada, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
sobota, 26 listopada, św. Leonarda
27 listopada, I Niedziela Adwentu

 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada 37. Światowy Dzień Młodzieży. Wspierajmy młodych, pamiętając o nich w naszych modlitwach.

3. W przyszłą niedzielę, 27 listopada, rozpoczynamy Adwent. Od poniedziałku, 28 listopada, Msza św. roratnia w naszym kościele będzie odprawiana o godz. 7.00. Dzieci i młodzież na Mszę św. Roratnią zapraszamy we wtorki i piątki. Przynoście ze sobą pięknie ozdobione lampiony adwentowe.

4. Opłatki wigilijne, pan Krzysztof Rzepecki roznosi do naszych rodzin według własnego klucza, by dotrzeć do każdej rodziny przed wigilią. Ofiary składane przez parafian będą przeznaczone na nowe konfesjonały w ramach porządkowania wystroju wnętrza. Widać, jak rodziny żyjące bezbożnie stopniowo wyzbywają się w swoim stylu życia elementów cywilizacji chrześcijańskiej. Jest to dowód na to, że agresywne media laickie, nasycone nienawiścią do Kościoła, który zrodził się z przebitego boku Chrystusa, potrafią odebrać człowiekowi zdrowy rozsądek. Od następnej niedzieli, poświęcone opłatki, będą rozprowadzane przez pana Krzysztofa, w każdą niedzielę, aż do Bożego Narodzenia, po Mszy Świętej.
Uwaga praktyczna: zawsze zastanów się, czy program telewizyjny, który oglądasz, pomaga Ci być coraz piękniejszym człowiekiem i coraz większą miłością kochać Jezusa, który obdarza Cię Boską miłością w Kościele?

5. W środę, 23 listopada, po Mszy świętej o godz. 17.30 złożymy życzenia imieninowe ks. Zdzisławowi. Msza w Jego intencji zostanie odprawiona przez proboszcza we Mszy świętej koncelebrowanej. Zapraszamy.

6. Spotkanie z młodzieżą, która zaangażowała się w tworzenie pięknej liturgii podczas uroczystości bierzmowania w sobotę, 26 listopada, o godz. 16.00.

7. Ćwiczenia dla scholi dziecięco-młodzieżowej w każdą sobotę, godz.10.00.

8. Dzieci, przygotowujące się do I Komunii Świętej, rocznicowe i inne dzieci przychodzą w niedzielę na godz. 11.00. Zarówno dzieci, jak i młodzież, otrzymują pamiątki udziału we Mszy świętej, które otwierają oczy ma piękno wiary i cywilizacji chrześcijańskiej.

9. W najbliższą niedzielę, tj. 27 listopada, o godz. 20.00 Msza Święta „De Angelis”.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która towarzyszyłaś Twemu Synowi na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

13 maja 2021 r.

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Św. Jan Chryzostom (ok. 345–407), doktor Kościoła
Homilia o krzyżu i łotrze, 1, 3-4; PG 49, 403 (© Evangelizo.org)

„Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim : «To jest Król»”

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Łotr nie ośmielił się wypowiedzieć tej prośby, zanim nie uznał ciężaru swoich win.

Widzimy tu, jak wielka jest moc spowiedzi. Przyznał się do swoich grzechów i otworzyło się dla niego niebo; po wyznaniu grzechów miał już wystarczająco dużo pewności, aby prosić o wstęp do nieba, nawet po wszystkich swoich rabunkach.

Chcesz poznać Królestwo Niebieskie? Do czego więc jest podobne? Przed oczami mamy gwoździe i krzyż, ale ten krzyż, mówi Jezus, jest znakiem Królestwa Niebieskiego. A ja, widząc Go na krzyżu, wyznaję, że jest On Królem.

Czyż król nie jest zdolny poświęcić życia w obronie swoich poddanych? On sam mówi: „Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11). Tak samo jest z prawdziwym dobrym królem; on także oddaje swoje życie za swoich poddanych.

Uznaję Go więc za Króla, gdyż oddał za mnie życie: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Czy wiesz już, dlaczego to krzyż jest symbolem Królestwa Niebieskiego?

A oto kolejny dowód. Chrystus nie zostawił krzyża na ziemi, ale wyniósł go i zabrał ze sobą do nieba. Wiemy to, ponieważ krzyż będzie obok Niego, kiedy przyjdzie po raz drugi w chwale. Abyś umiał docenić, jak bardzo godzien czci jest Jego krzyż, uczynił z niego znak chwały.

Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku”. Będzie rządził więc w takiej jasności, że nawet najjaśniejsze ciała niebieskie zostaną zaćmione. „Gwiazdy zaczną spadać z nieba. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego” (Mt 24,29nn).

Czy widzisz już, jak wielka jest moc znaku krzyża? Kiedy król przyjeżdża do miasta, żołnierze biorą chorągwie i wznosząc je wysoko, poprzedzają go w procesji, aby ogłosić jego przybycie. Tak samo zastępy aniołów i archaniołów będą towarzyszyć Chrystusowi, gdy przyjdzie z nieba na ziemię. Będą nieść na ramionach ten znak ogłaszający przybycie naszego Króla.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień