Ogłoszenia: 21-28 listopada

koronacja NMP, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 22 listopada, św. Cecylii
wtorek, 23 listopada, św. Klemensa I
środa, 24 listopada, św. Andrzeja Dung-Laca i towarzyszy
czwartek, 25 listopada, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
piątek, 26 listopada, św. Leonarda
sobota, 27 listopada, św. Wirgiliusza
28 listopada, I Niedziela Adwentu

 

1. Dziś, po Mszy św. o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata.

2. W minioną niedzielę poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które sukcesywnie będzie roznosił do naszych domów pan Cezary Wycichowski – nasz organista, wspomagany przez pana Krzysztofa Rzepeckiego. Odwołuję się do wyobraźni moich drogich parafian. Nie zrównajmy organisty z żebraczką, która została oddelegowana przez rodzinę do żebrania przy naszym kościele, chociaż ma emeryturę i jest dobrze sytuowana. Dajmy mu z serca, przepraszam za podpowiedź, dwadzieścia, pięćdziesiąt złotych, jeśli jesteśmy dobrze sytuowani materialnie, jeśli nie, przyjmijmy opłatek wigilijny gratis. Nie zrównajmy go z żebraczką. Nie odprawiajmy go z kwitkiem, mówiąc „Opłatek kupiłem na rynku”, bo to nie rynek gra i śpiewa w naszym kościele parafialnym podczas nabożeństw, podczas ślubów i pogrzebów. Nie mówmy „Dziękuję, pozostał mi jeszcze z ubiegłego roku”. Nie pytajmy,co to jest. Żyjemy w przestrzeni cywilizacji chrześcijańskiej i takie pytanie jest niestosowne.

3. Młodzież bierzmowana przychodzi w każdą niedzielę na Mszę świętą, godz. 9.30. Po Mszy świętej otrzymuje pamiątki z tekstem służącym pogłębianiu wiary. Pamiątki gromadzi w książce YOUCAT, która jest pamiątką sakramentu bierzmowania. W każdą niedzielę odczytuję 10 nazwisk do odebrania pamiątkowej książki.

4. W sobotę 27 listopada, o godz. 10.00 organizujemy „Słoneczny poranek w ramionach Matki Bożej z La Salette” przy naszym Kościele dla dzieci Żyrardowa, dla dzieci z przedszkola i starszych, dla ich rodziców i dziadków. Przewidziane są różne atrakcje. Warunek, nie będzie padać!

5. W sobotę 4 grudnia organizujemy pielgrzymkę do Torunia dla dzieci śpiewających w naszej scholii „Wdzięk Anioła”. Koszty pielgrzymki pokrywa proboszcz parafii. Wyjazd o godz. 8.00.

6. We wtorki, godz. 16.15, w naszym kościele modlitwa różańcowa w wersji łacińskiej, ukazującej nasze korzenie i piękno cywilizacji chrześcijańskiej w ramach akcji „Salve Regina” o obronę katolickiej nauki przed niebezpiecznymi wpływami i błędami prądów modernistycznych. Moderatorami akcji są: Maciej Klociński, doktorant wydziału nauk humanistycznych, kulturoznawca i Mateusz Marcinkowski, magister teologii i katecheta.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, Która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
13 maja 2021 r.
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Św. Augustyn (354 - 430), biskup Hippony i doktor Kościoła
Kazanie 306 (© Evangelizo.org)

„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”

Czy chcesz dojść do życia, gdzie nigdy błąd cię nie dosięgnie? Któż by nie chciał? […] Wszyscy chcemy życia i prawdy. Ale jak do tego dojść? Jaką drogą pójść?

To pewne, nie jesteśmy u kresu podróży, ale już go widzimy…, dążymy do życia i prawdy. To Chrystus jest jednym i drugim. Którędy dojść? „Ja jestem drogą” – mówi. Dokąd dojść? „Jestem prawdą i życiem” (J 14,6).

Oto, co umiłowali męczennicy; oto dla jakiego powodu przezwyciężyli miłość doczesnych i ulotnych dóbr. Nie dziwcie się ich odwadze; w nich jest miłość, która zwyciężyła cierpienia…

Idźmy ich śladami, oczy skierujmy na Tego, który jest ich Panem i naszym; jeżeli pragniemy dojść do tak wielkiego szczęścia, to nie obawiajmy się przejść trudnymi ścieżkami. Ten, który nam to obiecał, trwa w prawdzie; jest wierny i nie potrafiłby nas oszukać…

Dlaczego obawiać się trudnych dróg cierpienia i ucisku? Zbawiciel osobiście przez to przeszedł.

Odpowiesz: „Ale był On Zbawicielem!” Wiedz, że apostołowie też przez to przeszli. Powiesz: „To byli apostołowie!” Wiem.

Nie zapomnij, że wielka liczba ludzi takich jak ty poszła ich śladami: kobiety, dzieci, nawet dziewice. Jak może być jeszcze trudna ta droga, którą tylu przechodniów wyrównało?

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień