Ogłoszenia: 25 lipiec-1 sierpień

Adoracja, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 26 lipca, Joachima i Anny
wtorek, 27 lipca, św. Innocentego I
środa, 28 lipca, św. Charbela
czwartek, 29 lipca, św. Marty
piątek, 30 lipca, św. Piotra Chryzologa
sobota, 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli
1 sierpnia, XVIII niedziela zwykła

 

1. W przyszłą niedzielę przypada Pierwsza Niedziela Miesiąca. Z tego powodu po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna.

Zapowiedzi przedślubne:

1. Arkadiusz Adolf – kawaler z parafii tutejszej i Paula Karina Seręga – panna z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Jesionce, zapowiedź III.

2. Robert Marcin Pawlak – kawaler z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie i Klaudia Woźniak – panna z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie, zapowiedź II.

3. Damian Niesłuchowski – kawaler z parafii tutejszej i Gabriela Konberg – panna z parafii tutejszej, zapowiedź I.

4. Artur Michał Domżał – kawaler z parafii tutejszej Agata Sokołowska – panna z parafii Bargłów Kościelny, zapowiedź I.

5. Andrzej Perszewski – kawaler z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie i Katarzyna Smólska – panna z parafii tutejszej, zapowiedź I.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, Która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
13 Maja 2021
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Św. John Henry Newman (1801-1890), kardynał, teolog
Parochial and Plain Sermons, cz. 6, nr. 20 (© Evangelizo.org)

„Chrystus, ziarnko gorczycy i zaczyn w świecie”

Chrystus przyszedł, aby sobie poddać świat, domaga się go jako swojej własności, aby potwierdzić swoje prawa jako władcy, uwolnić go z uzurpowanej dominacji wroga i objawić się człowiekowi oraz zamieszkać w nim.

Chrystus jest tym ziarnkiem gorczycy, które spokojnie wyrasta i pokrywa całą ziemię. Chrystus jest tym zaczynem, który dyskretnie miesza się z masą ludzką, jej myślami i instytucjami, aż wszystko się zakwasi. Niebo i ziemia były dotąd rozdzielone, jego zamysłem łaski jest złączyć je w jeden świat, czyniąc ziemię podobną do nieba.

Od początku był w świecie, ale ludzie czcili innych bożków. Przyszedł na świat w ciele, ale „świat go nie poznał”, „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 10-11). A jednak on przyszedł, aby świat nauczył się go przyjmować, poznawać i uwielbiać. Przyszedł scalić ten świat w nim, aby, tak jak On jest światłem, świat także był światłem.

Kiedy przyszedł, nie miał miejsca „gdzie by głowę mógł oprzeć” (Łk 9, 58), ale przyszedł zrobić sobie miejsce, znaleźć swoje mieszkanie. Przyszedł zmienić świat w swoją siedzibę chwały, ten świat, który był więziony przez moce zła.

Przyszedł w nocy, narodził się w ciemności nocy, w stajence… Tam najpierw spoczęła jego głowa, ale nie został tam na zawsze. Nie chciał się odizolować w tej ciemności… Jego zamiarem było przemienienie świata… Cały wszechświat miał być przez niego odnowiony, ale On nie uciekał się do tego, co istniało, aby wszystko stworzyć z niczego… Był światłem, które lśniło w ciemności aż do chwili, kiedy własną mocą tworzy Świątynię godną jego imienia.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień