Ogłoszenia: 6-13 czerwca

Adoracja, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 7 czerwca, św. Roberta
wtorek, 8 czerwca, św. Jadwigi
czwartek, 10 czerwca, Oktawa Bożego Ciała
piątek, 11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
sobota, 12 czerwca, Niepokalanego Serca Maryi
13 czerwca, XI niedziela zwykła
Nabożeństwo Czerwcowe o 17.30

 

1. We wtorek, 8 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 18.00, spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII.

2. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Msza Święta, godz. 17.00, błogosławieństwo wianków z kwiatów, ziół, kłosów zbóż, Nabożeństwo Czerwcowe, procesja wokół kościoła, błogosławieństwo dzieci.

3. W piątek, 11 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy Świętej o godz. 18.00, spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. (druga grupa).

4. W przyszłą niedzielę przypada 13 dzień miesiąca. W naszym kościele dodatkowz Msza św. o godz. 19.00, procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej i różaniec fatimski.

5. Nabożeństwo Czerwcowe, codziennie, godz. 17.30.

6. Przed kościołem prowadzona jest akcja zbierania podpisów w obronie życia poczętego. Wielki mąż stanu, wielki Polak i św. Jan Paweł II ostrzegał nas Polaków: „Naród, który zabija własne dzieci skazany jest na zagładę”.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności, a także opieki naszego patrona św. Karola Boromeusza.

Zapowiedzi przedślubne:

1. Damian Jacek Budzyń, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Magdalena Sylwia Szmul, panna Żyrardowa, parafia św. Cyryla i Metodego, zapowiedź III.

2. Daniel Twarowski, kawaler z Żyrardowa, parafia Wniebowstąpienia Pańskiego i Kinga Garbarska, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź III.

3. Grzegorz Adam Ufnal, stanu wolnego i Daria Doga, stanu wolnego, oboje z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź III.

4. Patryk Pilaszek, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Klaudia Trzeciecka, panna z Mszczonowa, parafia św. Jana Chrzciciela, zapowiedź III.

5. Rafał Artur Gomulak, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Małgorzata Justyna Beta, panna z Żyrardowa, parafia Matki Bożej Pocieszenia, zapowiedź II.

6. Łukasz Wiśniewski, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Beata Aniela Rosiak, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź II.

7. Mariusz Patryk Zdunek, kawaler z Warszawy, parafia św. Rity z Cascji i Paulina Marta Dzięcioł, panna z Warszawy, parafia św. Rity z Cascji, zapowiedź II.

8. Dariusz Bogulski, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Daria Anna Golędzinowska, panna z Międzyborowa, parafia Przemienienia Pańskiego, zapowiedź I.

9. Łukasz Piekarski, kawaler z Mińska Mazowieckiego, parafia Narodzenia NMP i Małgorzata Grochowska, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź I.

Wezwanie Arcybiskupa Viganò do codziennego odmawiania tej modlitwy i Różańca Świętego do Matki Bożej

Od ponad roku cały świat stał się zakładnikiem pseudo-elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do Wielkiego Resetu i ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością dziełem piekielnym i jako taka musi być zwalczana poprzez uciekanie się do duchowej broni; modlitwy, postu i pokuty.

Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w tym miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, towarzyszy nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa i obdarzy nas cnotą Męstwa, by przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

Modlitwa:

Najwspanialsza Pani i Królowo Nieba, zwróć swój wzrok na nas, Twoje dzieci, w tej godzinie ciemności i utrapienia. Nie lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy w chwili, gdy siły wroga zwielokrotniają swój piekielny atak na Boga, Jego Kościół i rodzinę ludzką.

Ty, Która jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że będą musieli odpowiedzieć Jemu, Sprawiedliwemu Sędziemu, zarówno za dobro, którego nie uczynili, jak i za zło, które popełnili. Ty, która jesteś Najwierniejszą Dziewicą, poucz tych, którzy zarządzają sprawami publicznymi poszanowania moralnych zobowiązań ich urzędu, aby odrzucili wszelką zgodę na występek i błąd.

Ty, która przez Swoje wstawiennictwo przed tronem Bożym uzdrawiasz zło duszy i ciała i słusznie wzywamy Cię jako Uzdrowienie Chorych, pokieruj lekarzami i pracownikami służby zdrowia w ich pracy. Pomóż im troszczyć się o chorych i nieść pomoc najsłabszym z nich. Daj im odwagę, by przeciwstawili się tym, którzy zmuszaliby ich do powodowania śmierci lub choroby z powodu niewłaściwego leczenia lub szkodliwych leków. Odwołajmy się do Boskiego Lekarza naszych dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby obudził w ich sumieniach świadomość ich roli i obowiązek dbania o życie i zdrowie ciała.

Ty, która podczas ucieczki do Egiptu uratowałeś Swojego Boskiego Syna przed zemstą Heroda, uwolnij nasze dzieci od moralnych i duchowych zagrożeń, które nad nimi wiszą. Chroń nasze dzieci przed prawdziwą zarazą grzechu i występku oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która chce uderzyć w ich ciała i dusze. Wzmocnij rodziców i wychowawców, aby przeciwstawili się eksperymentalnemu stosowaniu na naszych dzieciach niebezpiecznego i moralnie niedozwolonego leku. Udaremnij zamiary tych, którzy atakują ich niewinność, próbując ich wypaczać od najmłodszych lat, psując ich moralność i wykrzywiając ich intelekt.

Ty, która cieszyłaś się obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, bądź blisko chorych, starszych i umierających, zwłaszcza tych, którzy z powodu nieludzkich przepisów umierają w samotności na szpitalnych łóżkach, pozbawieni Sakramentów. Udziel im pocieszenia. Wzbudzaj w nich skruchę za popełnione grzechy i chęć ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy, aby zamknęli oczy z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, która nazywasz się Matką Kapłaństwa, oświeć naszych Pasterzy. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli obecne zagrożenie. Uczyń ich konsekwentnymi świadkami Chrystusa, Twojego Syna, odważnymi obrońcami owczarni, którą powierzył im Pan, i odważnymi przeciwnikami błędu i występku. Zrzuć z nich, Najświętsza Dziewico, wszelką dumę i wszelką zgodę na grzech. Rozpal ich miłość do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i wzmocnij ich wolę.

Ty, przed którą uciekają wszystkie demony piekielne, pokonaj diaboliczne plany tej nienawistnej tyranii, oszustwo pandemii i kłamstwo złoczyńców. Spraw, aby światło Prawdy zajaśniało nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Pogmatwaj plany Swoich wrogów i upokorz pod Swoją Stopą dumne głowy tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić panowanie Antychrysta.

Ty, która z Boskiego postanowienia jesteś Pośredniczką Wszelkich Łask i Naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu poświęcamy siebie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, Kościół Święty, naszą Ojczyznę i cały świat.

Amen. Niech tak się stanie!

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
13 Maja 2021
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i objawień Niepokalanej N.M.P.

Komentarz do Ewangelii

Doroteusz z Gazy (ok. 500-?), mnich w Palestynie
Pouczenia, nr 8, 90-91; SC 92 (© Evangelizo.org)

Ogień gniewu

Uraza różni się od gniewu, który różni się od rozdrażnienia, które różni się znowuż od niepokoju.

Oto przykład, który pomoże wam to pojąć.

Aby rozpalić ogień, potrzeba małego węgla. To przykład słowa brata, który cię obraża. To na razie tylko mały węgiel, bo czy to nie jest tylko małe słowo brata? Jeśli je znosisz, zgasisz węgiel. Jeżeli jednak zaczniesz myśleć: „Dlaczego mi to powiedział? Potrafię mu odpowiedzieć!”. Jak ktoś, kto rozpala ogień, dorzucasz gałązki i powstaje dym. To jest niepokój.

Znosząc małe słowo twojego brata, mogłeś zgasić węgiel, zanim pojawi się niepokój. Ale ten niepokój możesz także łatwo ukoić ciszą, modlitwą, jednym poruszeniem serca. Jeżeli jednak kontynuujesz robienie dymu, to znaczy poruszasz i zapalasz serce, myśląc: „Dlaczego mi to powiedział? Ja też mogę mu coś powiedzieć!”, to przypływ i cios myśli, rozgrzewających twoje serce, powodują ogień rozdrażnienia. Mamy tutaj zatem rozdrażnienie.

Jeśli chcesz, możesz je jeszcze zagasić, zanim stanie się gniewem. Jeśli jednak niepokoisz się i niepokoisz innych, to robisz jak ktoś, kto dorzuca drwa do ogniska i podsyca ogień: wtedy pojawia się piękny żar. To gniew. A podobnie jak żar, odłożony na bok, długo się tli, nawet jeśli wyleje się na niego wodę, przedłużający się gniew staje się urazą.

Widzicie, jak od jednego słowa dochodzi się do tak wielkiego zła? Gdyby od początku cierpliwie znieść słowo brata, nie odpłacając złem za zło (Rz 12,17), można by uniknąć tych nieszczęść.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień