Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/homesext/r1618754/swkarol.pl/templates/gk_magazine/html/com_content/article/default.php on line 13

Ogłoszenia: 12 - 19 stycznia

Boże Narodzenie, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 13 stycznia, św. Hilarego
wtorek, 14 stycznia, św. Feliksa
środa, 15 stycznia, św. Pawła z Teb
czwartek, 16 stycznia, św. Marcelego I
piątek, 17 stycznia, św. Antoniego Wielkiego
sobota, 18 stycznia, św. Małgorzaty Węgierskiej
19 stycznia, II niedziela zwykła

 

1. Dzieci ze szkoły nr 6, przygotowały Jasełka, które wystawią w naszym kościele w niedzielę, 19 stycznia na Mszy świętej, o godz. 11.00, tuż po odczytania Ewangelii w czasie przeznaczonym na kazanie.

2. Dzieci z przedszkola „Dino” wystawią Jasełka w niedzielę, 26 stycznia na Mszy świętej, o godz.11.00, tuż po odczytania Ewangelii w czasie przeznaczonym na kazanie.

3. W niedzielę 19 stycznia i 26 stycznia po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego w naszym parafialnym kościele zapraszamy Koła Różańcowe na spotkanie opłatkowe do Sali muzycznej na plebanii.

4. Spotkanie opłatkowe dla Lektorów pełniących posługę Słowa w naszej parafii 31 stycznia, w piątek, o godz. 18.00.

5. Wszystkich zainteresowanych adoracją Najświętszego Sakramentu informujemy, że w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu trwa od godz. 8.00 do godz. 17.00 przez cały tydzień z wyjątkiem niedzieli, w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 18.00. Kościół w tym czasie jest otwarty (drzwi boczne). Wchodząc do kościoła w okresie zimowym zamykamy za sobą drzwi, by nie wyziębiać wnętrza i nie narażać parafii w wyższe rachunki za energię cieplną.

6. Kolędujemy. Niech obecność nasza podczas kolędy będzie wyrazem świadectwa naszej wiary i pragnienia przyjęcia Bożego błogosławieństwa dla nas osobiście i dla naszych bliskich. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów z religii.

Harmonogram kolędy

Komentarz do Ewangelii

Św. Hieronim ze Strydonu (347-420), kapłan, tłumacz Biblii, doktor Kościoła
Komentarz do Ewangelii według świętego Mateusza III, 13-16; SC 242 (©Evangelizo.org)

Chrzest Jezusa

„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego”. Zbawiciel przyjął chrzest od Jana z trzech względów.

Po pierwsze dlatego, że jako człowiek chciał wypełnić wszystkie przepisy Prawa. Po drugie, aby przez swój chrzest zatwierdzić chrzest Janowy. Po trzecie, aby poprzez uświęcenie wód Jordanu oraz zstąpienie gołębicy, ukazać przyjście Ducha Świętego w chrzcie wiernych.

„Ustąp teraz”. Słusznie używa słowa „teraz”, aby pokazać, że skoro Chrystus został ochrzczony wodą, Jan powinien zostać ochrzczony przez Chrystusa w Duchu. Albo, inaczej mówiąc: „Ustąp teraz”, gdyż ja, który przyjąłem postać sługi, chcę w ten sposób dopełnić wszelkiego uniżenia. Ale wiedz też, że gdy przyjdzie dzień sądu, musisz być ochrzczony moim chrztem. „Ustąp teraz” - mówi Pan - jest też inny chrzest, którym mam być ochrzczony [chodzi o chrzest Pasji, por. Łk 12, 50]. Ty mnie chrzcisz wodą, żebym ja mógł cię ochrzcić dla siebie w twojej krwi [chodzi o chrzest Jana przez męczeństwo].

„Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Nie dodał: sprawiedliwe wobec Prawa albo porządku naturalnego, który obaj uznajemy. Skoro Bóg przyjął chrzest od człowieka, niech nikt nie traktuje za coś niegodnego przyjęcie go od współsługi.

„A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego...”. Oto w tym chrzcie ukazuje się tajemnica Trójcy Świętej. Pan zostaje ochrzczony, Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy i słyszymy głos Ojca dającego świadectwo o swoim Synu.

Niebiosa się otwierają, nie w taki sposób, że coś się od siebie odsuwa, ale wobec oczu ducha, tych samych, którymi także Ezechiel widział, jak się otwiera niebo, o czym pisał na początku swojej księgi (Ez 1, 1). Gołębica zstępuje na głowę Jezusa, abyśmy nie mieli wątpliwości, że te słowa Ojca skierowane są do Jezusa, a nie do Jana.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień