Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/homesext/r1618754/swkarol.pl/templates/gk_magazine/html/com_content/article/default.php on line 13

Ogłoszenia: 3 – 10 listopada

sw. Karol Boromeuszponiedziałek, 4 listopada, św. Karola Boromeusza
wtorek, 5 listopada, św.św. Elżbiety i Zachariasza
środa, 6 listopada, św. Kalinika
piątek, 8 listopada, św. Godfryda z Amiens
sobota, 9 listopada, święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10 listopada, XXXI niedziela zwykła, Uroczystość odpustowa

 

1. W tym tygodniu, w poniedziałek, wypada wspomnienie św. Karola Boromeusza, patrona naszej parafii. Uroczystości odpustowe z racji duszpasterskich przenosimy na najbliższą niedzielę, to jest 10 listopada 2019 roku. W tym dniu kazania odpustowe wygłosi ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki. Suma odpustowa, tradycyjnie o godz. 12.30. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Karola Boromeusza, procesja eucharystyczna wokół kościoła, udzielenie dopustu zupełnego, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii Świętego.

2. W tygodniu wypada I czwartek miesiąca. Msza Święta wotywna o Jezusie Chrystusie Wiecznym i Najwyższym Kapłanie o godz. 17.30.

3. Do 8 listopada można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza po spełnieniu niżej wymienionych warunków:
– pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy
– odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”
– dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.
– spowiedź i Komunia św.
W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

4. Msza szkolna i spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, w piątek, 15 listopada 2019. Dzieci przychodzą na spotkanie w towarzystwie rodziców lub dziadków.

5. Caritas, organizacja śpiesząca z pomocą najuboższym i dotkniętym różnymi nieszczęściami losowymi, przysłała do naszej parafii świece nagrobkowe z napisem: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”, do rozprowadzenia po 3 złotych, kalendarze ze św. Janem Pawłem II po 5 złotych i albumy po 25 złotych. Pozyskane środki zasilą konto tej organizacji pożytku społecznego i przyczynią się do poprawy warunków życia ludzi pokrzywdzonych przez los.

Komentarz do Ewangelii

Św. Grzegorz z Nazjanzu (330 - 390), biskup i doktor Kościoła
Kazanie o miłości ubogich; PG 35, (© Evangelizo.org)

„Zaproś ubogich”

Bóg, wzruszony wielką nędzą ludzką, dał mu Prawo i proroków, dawszy mu uprzednio niepisane prawo natury (por. Rz 1,26); a wreszcie sam się wydał za życie świata. Zapewnił nam apostołów, ewangelistów, uczonych, pasterzy, uzdrowienia, cuda. Przywrócił nas do życia, zniszczył śmierć, zatryumfował nad tym, który nas zwyciężył, dał nam zapowiedziane Przymierze, Przymierze w prawdzie, charyzmaty Ducha Świętego, tajemnicę nowego zbawienia

Bóg nas napełnia duchowymi dobrami, jeśli tylko pragniemy je otrzymać: nie wahaj się przyjść z pomocą tym, którzy jej potrzebują. Daj szczególnie temu, który cię prosi, a nawet zanim poprosi, dając niestrudzenie jałmużnę z duchowej nauki.

Z braku tych darów, zaproponuj mu chociaż skromniejsze przysługi: daj mu jeść, ofiaruj mu stare ubrania, dostarcz lekarstwa, opatrz jego rany, wysłuchaj jego nieszczęść, poucz go o cierpliwości.

Zbliż się do niego bez obawy. Nie ma niebezpieczeństwa, że poczujesz się źle lub zarazisz się jakąś chorobą. Oprzyj się na wierze, niech miłosierdzie zatryumfuje nad twoimi obawami. Nie pogardzaj braćmi, nie bądź głuchy na ich wołanie, nie uciekaj od nich. Jesteście członkami tego samego ciała (1Kor 12,12nn), nawet jeśli jest złamany nieszczęściem. Podobnie jak Bogu, „tobie oddaje się nędzarz” (Ps 10,14).

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień