Ogłoszenia: 9 – 17 marca

Wielki Postponiedziałek, 11 marca, św. Konstantyna
wtorek, 12 marca, św. Alojzego Orione
środa, 13 marca, św. Krystyny
czwartek, 14 marca, św. Matyldy
piątek, 15 marca, św. Klemensa Marii Hofbauera
Droga Krzyżowa o godz. 17.30
sobota, 16 marca, św. Gabriela Lalemanta
17 marca, II Niedziela Wielkiego Postu
Gorzkie Żale o godz. 17.30

1. Droga Krzyżowa przez cały okres Wielkiego Postu w piątki o godz. 17.30.

2. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.

3. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej,  wtorek 12 marca o godz. 18.00

4. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej, czwartek 14 marca o godz. 17.30

5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w III Niedzielę Wielkiego Postu, to jest 24 marca i zakończą się w środę, 27 marca. Rekolekcje przeprowadzi ojciec Jarosław Hybza, marianin z Lichenia.

6. Przeżywamy okres Wielkiego Postu. Niech to będzie dla nas czas wielkiego oczyszczenia duchowego przez wzmożony wysiłek wyrwania się z nałogów wyniszczających naszą wolność, przez żarliwą modlitwę, post i jałmużnę, przez otwarcie się na miłosierdzie Boga Wszechmogącego w sakramencie pokuty i zerwanie z grzechem, przez udział w Drodze Krzyżowej, Rekolekcjach, Gorzkich Żalach i Mszy Świętej, która jest Ofiarą zabawienia. Bierzmy udział w tych praktykach religijnych całymi rodzinami. Szukajmy szczęścia, zbawienia, ocalenia u Boga. Nie szukajmy recepty na życie u współczesnych „proroków” kłamstwa, błędu i wynaturzeń.

List otwarty do JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza w obronie prawdy o Janie Pawle II

Komentarz do Ewangelii

Św. Bernard z Clairvaux (1091-1153), mnich cysterski, doktor Kościoła
Drugie kazanie na 1. dzień Wielkiego Postu, 2-3; PL 183, 172-174 (© Evangelizo.org)

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” (Jl 2,12)

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” — mówi Pan. Bracia, gdyby powiedział: „Nawróćcie się”, niczego nie dodając, być może odpowiedzielibyśmy: „Zrobione, możesz nam zalecić coś innego”.

Ale Chrystus mówi nam tutaj, jeśli dobrze zrozumiałem, o nawróceniu duchowym, które nie dokonuje się w jeden dzień. Gdyby mogło się dokonać choćby w ciągu tego życia! Zwróć zatem uwagę na to, co lubisz, czego się obawiasz, co cię cieszy lub zasmuca, a zobaczysz niekiedy, że pod habitem ukrywa się człowiek z zewnętrznego świata. Serce bowiem jest całkowicie w tych czterech uczuciach i to w związku z nimi trzeba zrozumieć te słowa: „Nawróćcie się do Pana z całego serca”.

Niech twoja miłość nawróci się w ten sposób, że niczego nie miłujesz, prócz Pana albo wszystko miłujesz dla Boga.

Niech twoja obawa też się do Niego zwróci, ponieważ, wszystko, czego się obawiamy poza Nim, a nie z Jego powodu, jest złe.

Niech twoja radość i smutek nawrócą się do Niego: tak się stanie, jeśli cierpisz lub radujesz się w Nim. Jeśli zatem smucisz się z powodu twoich grzechów lub grzechów bliźnich, dobrze czynisz i twój smutek jest zbawczy.

Jeśli radujesz się z darów łaski, ta radość będzie dobra i możesz jej kosztować w pokoju w Duchu Świętym. Musisz się rozradować w miłości Chrystusa, z pomyślności braci i współczuć ich nieszczęściom, według tego słowa: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą”. (Rz 12,15)

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień