Ogłoszenia: 3 – 10 lutego

kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 4 lutego, św. Joanny de Valois
wtorek, 5 lutego, św. Agaty
środa, 6 lutego, św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy
czwartek, 7 lutego, I czwartek miesiąca
piątek, 8 lutego, św. Hieronima Emilianiego
sobota, 9 lutego, św. Apolonii
10 lutego, V niedziela zwykła

1. W tym tygodniu wypada I czwartek miesiąca. Msza święta wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.30.

2. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim naszym drogim Parafianom, którzy zachowują tradycję kolędową i przekazują ją w swoich rodzinach dzieciom i wnukom. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie, ofiarność, zainteresowanie się sprawami Kościoła katolickiego i sprawami naszej parafii. Dziękujemy za mądrość, kulturę i niezłomność w wierze, w sytuacji frontalnego ataku na Kościół katolicki i różnorakich prób demontażu, podejmowanych z diabelską nienawiścią i kłamliwością w celu wyprowadzenia wiernych z Kościoła. Przypominamy wszystkim, że Kościół katolicki jest mimo wszystko bezpiecznym statkiem pasażerskim, który na wzburzonym morzu, mimo sztormu bezpiecznie nas wiezie do portu zbawienia. Bezpieczeństwo zawdzięczmy Jezusowi Chrystusowi. On jest tu kapitanem i Gwarantem bezpieczeństwa.

3. Nie wszystkim pasował dzień i godzina wizyty kolędowej. Rozumiemy. Nic straconego. Każda rodzina ma prawo do kolędy i może zgłaszać potrzebę kolędy u wybranego księdza pracującego w naszej parafii i uzgodnić dzień i godzinę, tak by spotkanie, modlitwa, Boże błogosławieństwo i rozmowa dokonały się w przyjaznych i godnych warunkach, a owoc kolędy cieszył obie strony.

Komentarz do Ewangelii

Św. Hieronim ze Strydonu (347-420), kapłan, tłumacz Biblii, doktor Kościoła
Homilie do Ewangeli św. Marka, nr 3 (© Evangelizo.org)

„Wstań”

„Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko..., wstań!” „Skoro narodziłaś się powtórnie, to będziesz nazwana 'dziewczynką'. Dziewczynko, wstań dla mnie, nie ze względu na twoje zasługi, ale przez działanie mojej łaski. Wstań zatem dla mnie: twoje uzdrowienie nie pochodzi z twojej siły”. „Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła”.

Niech Jezus nas dotknie i wkrótce także będziemy chodzić. Choćbyśmy byli sparaliżowani, choćby nasze uczynki były złe i nie moglibyśmy chodzić, choćbyśmy leżeli na łożu naszych grzechów, kiedy Jezus nas dotknie, to natychmiast będziemy uzdrowieni. Teściowa Piotra leżała w gorączce: Jezus dotknął jej dłoni, a ona wstała i natychmiast Mu usługiwała (Mk 1,31).

„I wszyscy osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział”. Widzicie, dlaczego tłum został na zewnątrz, podczas gdy miał uczynić cud? Rozkazał, ale nie tylko rozkazał, lecz rozkazał z naciskiem, by nikt się o tym nie dowiedział. Rozkazał trzem apostołom, rozkazał także krewnym, by nikt się nie dowiedział. Pan rozkazał wszystkim, ale młoda dziewczyna, która wstała, nie może zamilknąć.

„Polecił, aby jej dano jeść”: aby jej zmartwychwstanie nie było uważane jako pojawienie się ducha. On sam, po zmartwychwstaniu, jadł rybę (Łk 24,42).

Błagam Cię, Panie, dotknij nas dłonią, leżących; podnieś nas z naszego łoża grzechów i spraw, byśmy chodzili. Kiedy zaczniemy chodzić, każ dać nam coś do jedzenia. Kiedy leżymy, nie możemy jeść, jeśli nie stoimy, nie możemy przyjmować Ciała Chrystusa.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień