Ogłoszenia: 6 – 13 stycznia

Stajenka, kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 7 stycznia, św. Rajmunda z Penafort
wtorek, 8 stycznia, św. Seweryna, pustelnika
środa, 9 stycznia, św. Juliana, męczennika
czwartek, 10 stycznia, św. Grzegorza z Nyssy
piątek, 11 stycznia, św. Honoraty, dziewicy
sobota, 12 stycznia, św. Bernarda z Corleone
niedziela, 13 stycznia, Święto Chrztu Pańskiego

1. Dziś Uroczystość Trzech Króli. Z parafii św. Cyryla i Metodego, o godz. 10.15 wyruszy ulicami Żyrardowa orszak Trzech Króli, o godz. 11.00 zatrzyma się przy naszym kościele, a potem wyruszy do parafii Matki Bożej Pocieszenia. Tam zostanie odprawiona Msza święta z udziałem biskupa łowickiego. Parafia nasza w tym orszaku będzie reprezentowana przez dzieci i młodzież ubraną w tuniki koloru czerwonego, tak jak to było w roku ubiegłym. W naszym kościele porządek nabożeństw niedzielny, poświęcenie kadzidła, kredy, złota, a także wody na każdej Mszy świętej. Taca na misje.

2. W najbliższą niedzielę dzieci z przedszkola „Dino” na Mszy świętej o godz. 11.00 przedstawią Jasełka o Narodzeniu Pańskim.

3. Spotkania przy opłatku dla kół „Żywego różańca” odbędą się w następujących terminach:
- Koło różańcowe św. Karola Boromeusza – 6 stycznia 2019
- Koło różańcowe Matki Bożej Fatimskiej – 13 stycznia 2019
- Koło różańcowe św. Jana Pawła II – 20 stycznia 2019
- Wszystkie koła różańcowe razem – 27 stycznia 2019
Spotkania poprzedzone są Koronką do Miłosierdzia Bożego w kościele św. Karola Boromeusza przed wystawionym Najświętszy Sakramentem o godz. 15.00.

Harmonogram Kolędy

Komentarz do Ewangelii

Św. Bonawentura (1227-1274), franciszkanin, doktor Kościoła
Życie świętego Franciszka, Legenda major, rozdz. 1 (© Evangelizo.org)

„Jezus wyciągnął rękę i dotknął go”

Pewnego dnia, kiedy Franciszek modlił się w samotności, żarliwie pochłonięty w Bogu, pojawił mu się Chrystus na krzyżu. Na ten widok, „życie od niego odeszło” (Pnp 5,6) i wspomnienie Męki Chrystusa przeniknęło go tak głęboko, że od tej chwili zaledwie powstrzymywał się od płaczu i wzdychań, kiedy myślał o Ukrzyżowanym. Sam to wyznał krótko przed swoją śmiercią.

Oto w jaki sposób zrozumiał, że do niego było skierowane słowo Ewangelii: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24).

Odtąd poddał się całkowicie duchowi ubóstwa, umiłował pokorę i okazywał głęboką pobożność. Podczas gdy wcześniej nie tylko towarzystwo, ale i widok trędowatego, nawet z daleka, napełniał go przerażeniem, teraz, nie troszcząc się zupełnie o siebie, zaczął im służyć, zawsze pokorny i ludzki, z powodu Chrystusa ukrzyżowanego, który, jak mówił prorok, był „wzgardzony, jak trędowaty” (Iz 53,3).

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień