Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/homesext/r1618754/swkarol.pl/templates/gk_magazine/html/com_content/article/default.php on line 13

Ogłoszenia: 9 - 16 wrzesień

krzyż w kościele św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 10 września, św. Dionizego, biskupa i męczennika
czwartek, 13 września, św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19.00
piątek, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
sobota, 15 września, Matki Bożej Bolesnej
16 września XXIV niedziela zwykła

1. Dziś taca na diecezjalne środki społecznego przekazu.

2. We wtorek, 11 września, o godz. 18.00 spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z klas III przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii jest zaplanowana na 19 maja 2019, o godz.11.00.

3. W tym roku szkolnym do sakramentu bierzmowania przystąpi młodzież z klas VIII Szkoły Podstawowej i z klas III Gimnazjum. Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest zaplanowana pod koniec maja. Dokładna data zostanie podana do wiadomości po uzgodnieniu z biskupem – szafarzem sakramentu. Spotkanie organizacyjne dla uczniów z klas VIII odbędzie się w naszej parafii w najbliższy piątek, o godz. 17.30.

4. W najbliższą niedzielę, na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie przyborów szkolnych i plecaków i błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

5. W sobotę ćwiczenia wokalno-muzyczne dla scholi młodzieżowej, o godz. 10.00, dla scholi dziecięcej, o godz.12.00. Zbiórka dla ministrantów, o godz. 11.00.

6. Prezydent miasta Żyrardowa zaprasza mieszkańców w sobotę 15 września 2018 roku do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach realizowanego programu profilaktyki chorób układu krążenia pod nazwą „Czas dla serca”. W godzinach 8.00 – 11.00 na skwerze przy ul. Okrzei, obok targowiska miejskiego, będą wykonywane bezpłatnie badania: ciśnienia krwi, poziomu cukru, cholesterolu we krwi, badania słuchu oraz udzielane porady prozdrowotne.

7. Przez wszystkie niedziele roku szkolnego i święta nakazane dzieci i młodzież uczestnicząca we Mszy świętej otrzymuje pamiątkę uczestnictwa. Niech obraz i tekst tej pamiątki stanie się źródłem refleksji dla młodzieży, a dla rodziców małego dziecka inspiracją do rozmowy o Bogu.

8. W czwartek, 13 września, w naszej parafii Nabożeństwo Fatimskie i Msza święta o godz. 19.00. Udział w tym nabożeństwie jest naszą odpowiedzią na objawienia Matki Bożej w Fatimie, a zarazem próbą odczytania treści tych objawień w kontekście mrocznych wydarzeń w Europie.

Zapowiedzi przedślubne:

1. Michał Tomasz Nowecki, stanu wolego, z Żyrardowa, parafia tutejsza i Izabela Marta Leszczyńska, stanu wolego, z Wygody, par. Trąbki, zapowiedź I.

2. Przemysław Jagiełło, kawaler ze Skierniewic, parafia św. Stanisława i Olga Monika Tuszyńska, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź I.

Komentarz do Ewangelii

Homilia przypisana świętemu Efremowi (ok. 306-373), diakonowi w Syrii, doktorowi Kościoła
Homilia (© Evangelizo.org)

„…nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”

Odtąd już, przez krzyż, pierzchły cienie i ukazała się prawda, tak jak powiedział nam apostoł Jan: „Pierwsze rzeczy przeminęły, wszystko jest nowe” (Ap 21,4-5).

Śmierć została ogołocona, piekło oddaje swoich niewolników, człowiek staje się wolny. Pan króluje, a całe stworzenie raduje się. Krzyż tryumfuje i wszystkie narody, plemiona, języki i ludy (Ap 7,9) przybywają, by go uczcić. W nim odnajdujemy naszą radość, razem ze świętym Pawłem, który dołącza się, pisząc: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14).

Krzyż przynosi całemu światu światło, odpędza cienie i gromadzi narody z Zachodu, Wschodu, Północy i z morza w jeden Kościół, w jedną wiarę, w jeden chrzest w miłości. Staje się środkiem świata, usytuowany na Kalwarii.

Uczniowie będą głosić i gromadzić się na uwielbieniu tego krzyża, którego ramiona zwyciężają wszystkie wrogie moce. Przez niego męczennicy z odwagą wyznawali wiarę i nie ulękli się podstępów tyranów. Mnisi obciążeni krzyżem, w wielkiej radości, wypełnili swoje życie samotnością.

W dzień powtórnego przyjścia Chrystusa najpierw na niebie ukaże się ten krzyż, cenne, żyjące, prawdziwe i święte berło Wielkiego Króla: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego” (Mt 24,30). Zobaczymy go w otoczeniu aniołów, oświetlającego ziemię z jednego końca na drugi, jaśniejszego niż słońce, zapowiadającego Dzień Pański.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień