Ogłoszenia: 5 – 12 sierpień

kościół św. Karola Boromeuszaponiedziałek, 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego
Msza św. w poniedziałek: 7.00, 9.30, 12.30 i 18.00
środa, 8 sierpnia, św. Dominika, kapłana
czwartek, 9 sierpnia, św. Teresy Banedykty od Krzyża
piątek, 10 sierpnia, św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
sobota, 11 sierpnia, św Filomeny, św. Klary
12 sierpnia, XIX niedziela zwykła

 

1. Dziś niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.

2. W poniedziałek wypada święto Przemienienia Pańskiego. W naszej parafii Msza święta o godz. 7.00, 9.30, 12.30 i 18.00.

Zapowiedzi przedślubne

1. Maciej Aleksander Kanicki, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Magdalena Ewelina Kossowska, panna z Pabianic, parafia św. Maksymiliana Kolbego, zapowiedź III.

2. Emil Mateusz Zawadzki, kawaler z Warszawy, parafia Błogosławionego Władysława z Gielniowa i Anna Suliga, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź II.

3. Tomasz Tkacz, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Justyna Rutecka, panna z Żyrardowa, parafia tutejsza, zapowiedź II.

4. Kamil Jacek Sapiński, kawaler z Żyrardowa, parafia tutejsza i Katarzyna Księżak , panna z Bończy, parafia św. Marcina w Słubicach, zapowiedź I.

Komentarz do Ewangelii

Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315 - 386), biskup Jerozolimy, doktor Kościoła
Katechezy chrzcielne, 5, 10-11 (©Evangelizo)

„Przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

Słowo „wiara” jest jedyne jako wyraz, ale ma podwójne znaczenie. Istnieje bowiem aspekt wiary, który odnosi się do dogmatów – chodzi wtedy o aprobatę danej prawdy. Ten aspekt wiary przynosi korzyść duszy, jak mówi Pan: „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne” (J 5,24).

Ale jest też inny aspekt wiary: to wiara dana nam przez Chrystusa jako charyzmat, za darmo, jako dar duchowy. „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania” (1Kor 12,8-9).

Ta wiara, dana nam jako łaska Ducha Świętego, nie jest zatem jedynie wiarą dogmatyczną, ale ma moc dokonania tego, co przekracza siły ludzkie. Ten, który posiada tak wiarę „powie tej górze: 'Podnieś się i rzuć się w morze'... i tak mu się stanie”.

Ponieważ jeśli ktoś wypowiada to słowo z wiarą, „a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi” (Mk 11,23) to wtedy otrzymuje łaskę wypełnienia się. To o tej wierze jest powiedziane: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy”. Bowiem ziarno gorczycy jest małe, ale zawiera w sobie energię ognia, maleńki zasiew, a rozwija się tak, że rozciąga długie konary i może dać schronienie ptakom (Mt 13,32). Podobnie wiara, w mgnieniu oka, dokonuje w duszy największych czynów.

Dusza oświecona wiarą wyobraża sobie Boga i kontempluje Go jak tylko możliwe. Ogarnia granice wszechświata i, przed końcem czasów, widzi już sąd i spełnienie obietnic. Ty zatem posiądź tę wiarę, która zależy od Boga i która cię do Niego kieruje, a wtedy On da ci wiarę, która działa bez udziału sił ludzkich.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień