Ogłoszenia: 12 - 18 marca

wpost11poniedziałek, 12 marca, św. Alojzego Orione, zakonnika
wtorek, 13 marca, św. Krystyny, męczennicy
środa, 14 marca, bł. Ewy z Liege, zakonnicy
czwartek, 15 marca, św. Klemensa Marii Hofbauera, patrona Warszawy
piątek, 16 marca, św. Gabriela Lalemanta, męczennika
sobota, 17 marca, św. Patryka, biskupa
18 marca, V niedziela Wieliego Postu
Rekolekcje Wielkopostne: 15 – 18 marca
Droga Krzyżowa: piątek o godz. 17.30
Gorzkie Żale: niedziela o godz. 17.30

 

1. Dziś IV niedziela Wielkiego Postu. W najbliższy czwartek Hymnem do Ducha Świętego rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Czas rekolekcji do dar Boga, czas wzmożonej modlitwy osobistej i wspólnotowej, czas refleksji, umocnienia wiarą nadzieją i miłością na drodze do Nieba, czas obrachunku sumienia i kąpieli w strumieniach miłosierdzia Bożego. Tego czasu nie wolno zmarnować. W tym czasie każdy z nas ma ważną misję do wypełnienia, misję głoszenia Ewangelii Miłosierdzia Bożego i Zbawienia. Już dziś pomyśl, jak to dzieło zechcesz wypełnić.

2. Droga Krzyżowa w naszej parafii w każdy piątek Wielkiego Postu, o godz.17.30. Gorzkie Żale w każdą niedzielę, o godz.17.30. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a także w nabożeństwie Gorzkich Żali otrzymujemy odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej we wtorek, 13 marca, o godz. 17.30.

Program Rekolekcji Wielkopostnych

Czwartek – 15 marca 2018r. – I Dzień Rekolekcji Wielkopostnych
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
8.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
9.30 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. IV – VI
10.45 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. „0”- III
16.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych, niepełnosprawnych, przeżywających jesień życia
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży pracującej, po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców

Piątek – 16 marca 2018r. – II Dzień Rekolekcji Wielkopostnych
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
8.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
9.30 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. IV – VI
10.45 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. „0”- III
17.30 – Droga Krzyżowa
18.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży pracującej, po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców

Sobota – 17 marca 2018r. – III Dzień Rekolekcji Wielkopostnych
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 – Msza Św. i Sakrament Namaszczenia Chorych z nauką dla chorych
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych, po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców

Niedziela – 18 marca 2018r. – IV Dzień Rekolekcji Wielkopostnych
8.00 – Msza święta z nauką dla wszystkich
9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych
17.30 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Zakończenie rekolekcji. Komunia wspólna. Udzielenie odpustu zupełnego lub cząstkowego, w zależności od stopnia otwarcia się na działanie łaski Bożej. Specjalne błogosławieństwo Ojca Rekolekcjonisty relikwiami św. Karola Boromeusza.

Spowiedź - w czwartek, piątek i sobotę podczas wymienionych nabożeństw.

Rekolekcje przeprowadzi ks. dr Wojciech Iwanowski, proboszcz parafii Unieck, diecezja Płocka

Komentarz do Ewangelii

Afrahat (? - ok. 345), mnich i biskup niedaleko Mosul
Demonstrationes, nr 21

„Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli”

Mojżesz był prześladowany, podobnie jak Jezus był prześladowany. Mojżesz został ukryty po narodzinach, aby nie zabili go prześladowcy; Jezus musiał uciekać do Egiptu po narodzinach, aby Herod, prześladowca, nie zabił Go. Kiedy narodził się Mojżesz, topiono noworodków w rzece; przy narodzinach Jezusa zabito wszystkie małe dzieci w Betlejem i w okolicy.

Mojżeszowi Bóg powiedział: „Wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czyhali na twe życie” (Wj 4,19), a anioł powiedział do Józefa w Egipcie: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia” (Mt 2,20).

Mojżesz wyprowadził swój lud z niewoli Faraona; Jezus wybawił wszelki lud z niewoli Szatana. Kiedy Mojżesz zabił jagnię, pierworodni w Egipcie zostali zabici; Jezus stał się prawdziwym barankiem, kiedy Go ukrzyżowano. Mojżesz wyprosił zesłanie manny dla ludu; Jezus dał swoje ciało ludom.

Mojżesz złagodził swoją laską gorycz wody; Jezus osłodził naszą gorycz, umierając na krzyżu. Mojżesz zszedł z góry z Prawem dla ludu; Jezus dał Testamenty ludom. Mojżesz zwyciężył Amalekitów, wyciągając ręce; Jezus zwyciężył szatana znakiem krzyża.

Mojżesz wydobył wodę ze skały dla swojego ludu; Jezus posłał Szymona Piotra, aby nauczał ludy. Mojżesz zdejmował zasłonę z twarzy, żeby rozmawiać z Bogiem; Jezus zdjął zasłonę z oblicza ludów, aby usłyszeli i otrzymali Jego naukę (2Kor 3,16).

Mojżesz nałożył ręce na starszych i otrzymali kapłaństwo; Jezus nałożył dłoń na swoich apostołów i otrzymali Ducha Świętego. Mojżesz wstąpił na górę i tam umarł; Jezus wstąpił do nieba i usiadł po prawicy swego Ojca.

Komentarz ze strony Ewangelia na co dzień