Intencje: 11-17 października

Poniedziałek - 11 października 2021 r. - św. Aleksandra Sauliego
7.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla siostry Aldony
7.30 – za śp. Dariusza Dylewskiego, intencja uczestników pogrzebu 8/9
17.00 – za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 11/30
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – za śp. Emila Szczepanika w dniu imienin i dziadka Franciszka

Wtorek - 12 października 2021 r. - św. Edwina, króla
7.00 – za śp. Dariusza Dylewskiego, intencja uczestników pogrzebu 9/9
7.30 – za śp. Cecylię Garnecką z racji urodzin
17.00 – za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 12/30
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – za śp. Zbigniewa Kurana w 1. rocznicę śmierci

Środa - 13 października 2021 r. - bł. Honorata Koźmińskiego
7.00 – za śp. Edwarda Siwirskiego i Edwarda Kubiaka
7.30 – za śp. Stefanię i Edwarda Nowakowskich
17.00 – Koncelebra:
- Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mateusza Oklesińskiego z racji urodzin
- za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 13/30
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- za śp. Rafała Staniaka 21/35
- dziękczynno-błagalna w 10. rocznicę ślubu Emilii i Sławomira, o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
- o łaskę uzdrowienia dla Jerzego 8/9
- o poprawę relacji między braćmi 8/9
- za śp. Ireneusza Siwca w 30. dzień po pogrzebie
- dziękczynna za osoby otaczające modlitwą pielgrzymów w czasie pielgrzymowania z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej pomocy
- o wyrwanie z mocy zła chrześniaków: Pawła i Antoniny
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
19.00 – Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie, intencje:
- za śp. Edwarda Klimkowskiego, Jadwigę Nadulską w 4. rocznicę śmierci, Zofię Łęgowską i zmarłych z ich rodzin
- o opiekę Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach Nalejów, Kolasów i Dukaczewskich
- w intencji Panu Bogu wiadomej i o Boże błogosławieństwo
- za śp. Rafała Staniaka
- o łaskę wiary dla Pauliny i Tomasza
- o powrót do zdrowia dla Lucyny
- o Dary Ducha Świętego i gorliwość apostolską dla kapłanów sprawujących posługę w naszej parafii
- za zmarłych, o łaskę zbawienia i radość nieba
- za dusze w czyśćcu cierpiące
- za Ojczyznę naszą, by nie pozwoliła narzucić sobie chorych ideologii, dyktatów szkodliwych płynących z Parlamentu Europejskiego, a także, by Polska skutecznie unicestwiała knowania nikczemników karmionych polskim mlekiem na polskiej ziemi
- za śp. Stefanię Szymaniak

Czwartek – 14 października 2021 r. - Święto poświęcenia katedry
Św. Małgorzaty Marii Alacoque
7.00 – za śp. Danutę Dębin, intencja uczestników pogrzebu
7.30 – za śp. Tadeusza Grzegorzewskiego, intencja uczestników pogrzebu
17.00 – za śp. Władysławę i Tadeusza Fonfarów oraz Stefanię Walczyńską
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 14/30

Piątek - 15 października 2021 r. - św. Teresy od Jezusa
7.00 – za śp. Janinę Grędzik
7.30 – za śp. Bogusława Adamkiewicza, intencja uczestników pogrzebu 1/10
17.00 – za śp. Jadwigę i Jana Zielonków oraz wszystkich zmarłych z rodziny Zielonków i Troninów
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 15/30

Sobota - 16 października 2021 r. - św. Jadwigi Śląskiej
7.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Stefanii Kuran z okazji urodzin
7.30 – za śp. Danutę Dębin, intencja uczestników pogrzebu
16.00 – Msza św. i Sakrament Małżeństwa o Boże błogosławieństwo dla Sylwestra Markiewicza i Katarzyny Paluch
17.00 – za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 16/30
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – za śp. Teresę i Edwarda Świniarskich

Niedziela - 17 października 2021 r. - XXIX niedziela zwykła
8.00 – za śp. Henryka Kielaka, gregorianka 17/30
9.30 - za śp. Stanisławę, Jerzego, Edmunda Majerów, Jadwigę Utkowską i Jadwigę Rokoszny
11.00 - za śp. Zenona Oskólskiego i jego rodziców: Zofię i Władysława Kobiereckich i ich dzieci
12.30 - Suma, intencje:
- za śp. Mariannę Ksit w 13. rocznicę śmierci i jej rodziców: Mariannę i Stefana oraz syna Stanisława
- o Boże błogosławieństwo dla Kamili i Wojciecha Pajer 9/9
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 9/12
- za śp. zmarłych rodziców: Floriana, Joannę Syguła, siostrę Zofię, zmarłych dziadków obu stron Sygułów i Jarawskich, intencja Sikorskich z Wrocławia
- o skuteczną ochronę polskich rodzin i poczętych dzieci przed dyktatem ideologii
śmierci, barbarzyństwa i wynaturzeń, o miłość, wierność i żywe uczestnictwo wszystkich członków rodziny w niedzielnej Mszy Świętej, która z woli Jezusa Chrystusa jest Ofiarą Zbawienia
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 9/10
- za śp. Elżbietę i Tomasza Pajer
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Kamili w 2. rocznicę urodzin, rodziców i rodzeństwa