Intencje: 6 - 12 sierpień

Poniedziałek – 6 sierpnia 2018 r. – święto Przemienienia Pańskiego
7.00 – za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 6/30
9.30 – za śp. Edwarda Sentowskiego w 1. rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Grzegorza Rakowskiego 3/5
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla członków „Żywego Różańca” i łaskę zbawienia dla zmarłych

Wtorek – 7 sierpnia 2018 r.
7.00 – za śp. Grzegorza Rakowskiego 4/5
7.30 – za śp. Ewę i Andrzeja Bakalarskich
17.00 – za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 7/30
17.30 – za śp. Antoninę Jagielską, jej męża Antoniego, ich rodziców i rodzeństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 8 sierpnia 2018 r. – św. Dominika, kapłana
7.00 – za śp. Grzegorza Rakowskiego 5/5
7.30 – za śp. Józefa Zielińskiego, żonę, synów, synową, rodziców i teściów
17.00 – za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 8/30
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- w intencji dzieci, za które modlimy się w kołach różańcowych
- dziękczynno-błagalna dla pani dr Ewy Lenkiewicz, ordynator oddziału paliatywnego w Żyrardowie i całe go personelu za troskliwą opiekę nad mamą, intencja dzieci
- o Boże błogosławieństwo dla Moniki, Mariusza, Nikodema, Roberta, Anny, Marii, Iwony, Stanisława, Krystyny, Janiny, Teresy, za śp. Urszulę, Helenę, Tadeusza, Janinę, Mariana i Jana
- o zdrowie i Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski z nieba dla Elżbiety

Czwartek – 9 sierpnia 2018 r. – św. Teresy Banedykty od Krzyża
7.00 – za śp. Zbigniewa Mikulskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/7
7.30 – za śp. Bożennę Cieślikowską, intencja uczestników pogrzebu 1/5
17.00 – za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 9/30
17.30 – za śp. Zofię Ożóg w 30. roczcnicę śmierci i brata Mariana Ożóg

Piątek – 10 sierpnia 2018 r. – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.00 – za śp. Zbigniewa Mikulskiego, intencja uczestników pogrzebu 5/7
7.30 – za śp. Bożennę Cieślikowską, intencja uczestników pogrzebu 2/5
17.00 – za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 10/30
17.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jacka Tokarskiego i Jadwigi Borkowskiej

Sobota – 11 sierpnia 2018 r. – św. Filomeny, św. Klary
7.00 – za śp. Zbigniewa Mikulskiego, intencja uczestników pogrzebu 6/7
7.30 – za śp. Bożennę Cieślikowską, intencja uczestników pogrzebu 3/5
17.00 – za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 11/30
17.30 – za śp. Edwarda Gwieździńskiego w 15. rocznicę śmierci i za rodzinę Gwiaździńskich

Niedziela – 12 sierpnia 2018 r. – XIX niedziela zwykła
8.00 – za śp. Stanisława Domańskiego z rodzicami
9.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natalii z racji 18. rocznicy urodzin
11.00 – za śp. Edwarda Klimkowskiego w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych z ich rodzin
12.30 – Suma, intencja:
- za parafian
- za śp. Pawła Żuławę w 6. rocznicę śmierci
- za Jadwigę Kucharską w 1. rocznicę śmierci
- za śp. Mariana Krajewskiego
- o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Marii w 80. rocznicę urodzin
- o poszanowanie fundamentalnego prawa do życia, zaprzestanie aborcji, przyjmowanie dzieci z miłością i wychowywanie w wierze katolickiej
18.00 – Koncelebra:
- za śp. Tadeusza Dobrasiewicza, gregorianka 12/30
- za śp. Polikarpa Kołakowskiego w 50. rocznicę śmierci oraz jego rodziców: Irenę i Eugeniusza Kołakowskich