Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieW środę, dnia 17 czerwca 2015 r., na Mszy świętej o godz. 18.00, Jego Ekscelencja Ks. Bp Andrzej Dziuba udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży kończącej klasę III gimnazjalną. Do sakramentu przystąpiło 50 osób. Młodzież ta uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych i została otoczona troską duszpasterską przez ks. lic. mgr Jarosława Wypchło, prefekta parafii.

Proboszcz parafii, w ramach powitania Dostojnego Gościa powiedział: „Ekscelencjo, Najdostojniejszy Arcypasterzu, w Twojej osobie chciałbym gorąco powitać Ordynariusza Diecezji Łowickiej, ale także profesora, doktora habilitowanego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalnie to podkreślam, by młodzież, która jest zgromadzona tu, w tym kościele, widziała w tym wydarzeniu, jakim jest Msza Święta i liturgia Sakramentu Bierzmowania, wydarzenie zbawcze, wydarzenie, które ma służyć uświęceniu, ale też wydarzenie, w którym wiara wychodzi na spotkanie ich rozumowi i zaprasza rozum do wspólnej wędrówki przez Boży, cudowny, racjonalnie zbudowany świat. Ma to być wędrówka drogą prawdy.

Sakrament bierzmowania napełnia mocą i światłem Ducha Świętego, uwrażliwia na prawdę, przynagla do szukania i strzeżenia prawdy. Niech dzisiejsza uroczystość, w którą wpisuje się sakrament bierzmowania ustawi ich na nowo na drodze prawdy, dobra i piękna, niech ich wiedzie na spotkanie z Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest światłością, światłością wskazującą właściwy kierunek wędrówki, ten kierunek, który nadaje sens życiu człowieka, niezależnie od tego, jaki osiągnął wiek w swoim rozwoju. Wyrażam głęboką wdzięczność za obecność i chciałbym życzyć, by to spotkanie z tak sympatyczną wspólnotą parafialną jaką jest młodzież, zapisało się złotymi zgłoskami w sercu Księdza Biskupa”.

W homilii skierowanej do uczestników liturgii Ordynariusz Diecezji powiedział:

„Czcigodny księże prałacie, proboszczu tej wspólnoty parafialnej, wszyscy drodzy bracia w posłudze kapłańskiej, czcigodny ojcze przeżywający rok życia konsekrowanego, bardzo drodzy rodzice, chrzestni, świadkowie, nauczyciele i wychowawcy, siostry i bracia, droga młodzieży!

Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieW jakże pouczającym słowie, które wypowiedział ks. prałat na początku Mszy świętej zauważyliśmy, że zwrócił uwagę na dwie wielkie rzeczywistości: na rozum i wiarę. I oto psalmista, którego słowa słuchaliśmy właśnie swoim rozumem, obserwując świat, stwierdza mówiąc o Bogu: Tyś wszystko mądrze uczynił, ziemia jest pełna twych stworzeń. Psalmista rozumem dostrzega geniusz całego stworzenia, dostrzega jakąś harmonię w tym stworzeniu. Każde ze stworzeń ma swoje miejsce i każde ma swoją funkcję do spełnienia. Dlatego nawet rozumem psalmista dostrzega, że jest ktoś, kto ten zadziwiający świat powołał do istnienia. Co więcej, ten ktoś, jak mówi dalej psalmista daje swojemu stworzeniu pokarm we właściwym czasie, on nie zapomniał o swoim stworzeniu. Syci swoje stworzenie dobrem…

To On, Stwórca napełnia stworzenie swoim życiem i On w tym życiu podtrzymuje. On jest jedynym gwarantem trwania stworzenia, bo nikt ani nic ze stworzeń żyjących nie może swego życia przedłużyć. Obserwacja świata pokazuje nam, iż w swoim życiu, trwaniu tego życia możemy skorzystać z najnowszych osiągnięć medycyny i techniki ale w wielu przypadkach i to nic nie pomoże, w wielu przypadkach gwałtowność naszego zejścia z świata budzi refleksję. Rozum pozwala nam zauważyć, iż to, co nas otacza, cały świat, niesie w sobie Kogoś, kto przekracza wielkość i niezwykłość tego świata. Ale w tym oglądaniu świata, my także naszym rozumem i sercem możemy popatrzeć na nasze postrzeganie świata, postrzeganie ludzi i od zarania dziejów ludzkość zwracała uwagę na Prawdę, Dobro i Piękno. Prawda, Dobro i Piękno. Każdy człowiek, który choć odrobinę jest otwarty na świat i ludzi, ceni Prawdę, Dobro i Piękno. A jeszcze bardziej ceni te trzy wielkie wartości, kiedy sobie uświadomi ich przeciwieństwo.

Przeciwieństwem prawdy będzie kłamstwo, przeciwieństwem dobra będzie zło, przeciwieństwem piękna będzie brzydota. Kto z nas lubi brzydotę, kłamstwo i zło? Chyba człowiek perfidny, chyba człowiek, który tak zszedł na manowce życia, że ma przyjemność w tym, co jest przeciwieństwem dobra, prawdy i piękna. To wszystko dary naszego rozumu, dary, które pozwalają nam spojrzeć z taką niezwykłą odpowiedzialnością i troską o życie świata, o nasze życie i zawsze o życie innych ludzi, bo człowiek, który by nie myślał o innych jest przegrany. Egoizm zabija. Egoizm nie pozwala się rozwinąć. Egoizm kurczy człowieka. Czyni z niego karła, który żyje, ale idzie przez życie, będąc zupełnie jakby bezużyteczny. Delektuje się tylko sobą.

Biskup Andrzej Dziuba w parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieTen dar rozumu, jak mówił ksiądz prałat na początku Mszy świętej, on zostaje jakby w bardziej pełny sposób odkryty, kiedy uświadomimy sobie prawdę wiary… kiedy uświadomimy sobie prawdę o Jezusie Chrystusie, który spełnił swoje posłannictwo we wspaniałych czynach, cudach i znakach i który wypełnił największy znak, znak swej śmierci i zmartwychwstania. To jest centrum wiary – Jezus Chrystus zmartwychwstały. Jezus, jak mówił Piotr, przybity do krzyża rękami bezbożnych, ale wskrzeszony przez Boga, to jest centrum wiary. To jest centrum naszego spotkania z Bogiem. Dlatego Jezus Chrystus, idąc do Ojca, abyśmy lepiej zrozumieli nasz rozum i wiarę wypełnił swoją obietnicę dając Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Dobra i Ducha Piękna…”.

Konkurs Cecyliada
listopad 2015 r.

Cecyliada AD2015, reprezentacja parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieW niedzielę, 15 listopada AD2015, na konkursie muzycznym Cecyliada, parafię św. Karola Boromeusza reprezentował zespół wokalno-instrumentalny „Wdzięk Anioła” oraz organista, pan Cezary Wycichowski. Wrócili z trzema dyplomami i statuetkami oraz koszem łakoci.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Odpust parafialny ku czci św. Karola Boromeusza
listopad 2015 r.

odpust ku czci patrona parafii w Żyrardowie, św. Karola BoromeuszaW niedzielę, 8 listopada 2015 r., miał miejsce odpust parafialny ku czci patrona parafii, św. Karola Boromeusza. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Jarosław Wypchło, po mszy św. poprowadził procesję eucharystyczną dookoła kościoła, udzielił błogosławieństwa, odpustu, dał do ucałowania relikwie św. Karola.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ceremonii.

37. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża,
akademia w kościele św. Karola Boromeusza
październik 2015 r.

37. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, akademia w kościele św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieW akademii z okazji 37. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową wzięli udział: Orkiestra Strażacka z Wiskitek, chór Lira, chór Wdzięk Anioła oraz chór parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akademii.

Symbole Światowych Dni Młodzieży w parafii
sierpień 2015 r.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w parafii św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieW sobotę, 29 sierpnia AD 2015, w parafii św. Karola Boromeusza gościliśmy symbole Światowych Dni Młodzieży, peregrynujące po Polsce przed spotkaniem zaplanowanym w Krakowie na rok 2016.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

Rocznica I Komunii świętej
maj 2015

Rocznica I Komunii św. AD 2015, parafia św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Rekolekcje Wielkopostne
19 – 22 marzec 2015 r.

Adoracja w kościele św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieCzwartek – 19 marca 2015 r. – I dzień rekolekcji wielkopostnych
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
8.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. IV – VI
11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. „0” – III
16.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych, niepełnosprawnych, przeżywających jesień życia
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży pracującej
Po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców

Piątek – 20 marca 2015 r. – II dzień rekolekcji wielkopostnych
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
8.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. IV – VI
11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci – kl. „0” – III
16.30 – Droga Krzyżowa
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży pracującej
Po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców

Sobota 21 marca 2015 r. – III dzień rekolekcji wielkopostnych
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 – Msza św. i Sakrament Namaszczenia Chorych z nauką dla chorych
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
Po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców

Niedziela 22 marca 2015 r. – IV dzień rekolekcji wielkopostnych
8.00 – Msza święta z nauką dla wszystkich
9.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych
17.30 – Gorzkie Żale, kazanie pasyjne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

Zakończenie rekolekcji. Komunia wspólna. Udzielenie odpustu zupełnego lub cząstkowego, w zależności od stopnia otwarcia się na działanie łaski Bożej. Specjalne błogosławieństwo Ojca Rekolekcjonisty relikwiami św. Karola Boromeusza.

Spowiedź w piątek i sobotę podczas wymienionych nabożeństw.

Rekolekcje przeprowadzi ks. dr Paweł Gabara, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nauczyciel akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach oraz w Wyższym Seminarium Ojców Paulinów w Krakowie.

Refleksje kolędowe
luty 2015 r.

Refleksje kolędowe I

W minionym tygodniu po raz 6. kolędowałem u państwa Marii Alicji i Andrzeja Soszków, ul. Piaskowa. Pan Andrzej jest lekarzem internistą, a Pani Maria Alicja lekarzem stomatologiem. Kolęda w tym domu jest dla mnie zawsze dużym przeżyciem. W przestrzeni kultury, gościnności, życzliwości, a także głębokiej wiary gospodarzy, na kolędzie, spotykają się niejako w ich domu dwa światy: świat medycyny i świat teologii. Zawsze śpiewamy kolędę. W tym roku była to kolęda „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”. Lubię śpiewać kolędę z wizytowaną rodziną. Kolęda stawia całą rodzinę wraz z duszpasterzem – kolędnikiem niejako wobec Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i budzi w sercu nadzieję zbawienia, budzi radość. Dziecina Boża, w której jest obecny uśmiech Boga i Jego darmowa miłość porusza serce nawet tak zwanych „twardzieli”. Pozwolę sobie dziś umieścić ją na naszej stronie internetowej, może posłuży, jako tworzywo literackie, do głębokich refleksji humanistycznych, tym wszystkim, którzy odnaleźli swoje życiowe powołanie w służbie medycznej i wykonują ją z pasją.

Z narodzenia Pana
Feliks Rączkowski, Śpiewajmy Bogu

1.Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzów, co paśli pod borem woły.

2.Wypada wśród nocy ogień z obłoku.
Dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: Co się dzieje?
Czy nie świta? Czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije, tak miła oku!

3.Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

4.Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
Nie ustanie wiecznie trwała,
Żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

5.Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela.
Gdy tej nocy to widzieli,
Co prorocy widzieć chcieli,
W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

5.I my z pastuszkami dziś się radujmy.
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy.
Bo ten Jezus z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko Go z całego serca miłujmy!

Dr Soszka, parafianin z parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

W tym roku ku swemu zdumieniu dowiedziałem się, że moi przesympatyczni parafianie, wyżej wspomniani, uprawiają alpinistykę, ferie zimowe spędzają w wysokich Alpach, jeżdżą na nartach. Nie straszne im wysokie stoki górskie. Nie okazałbym zdziwienia i pewnego niedowierzania, gdyby byli w wieku naszego olimpijczyka Małysza, tymczasem pan Andrzej przekroczył 78 rok życia. „Pokażcie fotografie!”. Na stole ląduje album, przeglądam zdjęcia dokumentalne. Wszystkie zdjęcia są bardzo interesujące, ale wśród nich jest jedno, które budzi moje emocje. Czytam opis: „Austria, 2.02.2012 roku, Wurnkogel, wysokość 3084 metrów nad poziomem morza”. Na tym zdjęciu lekarz, pan Andrzej Soszka z Żyrardowa. „Rozumiem, panie Andrzeju, że gdy jest się tak wysoko, na zaśnieżonych stokach górskich, kontemplując piękno przyrody, można przeżyć niepokój metafizyczny i niejako doświadczyć w tym niepokoju istnienia Boga „za każdym krokiem w tajniki stworzenia, coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia” – zauważa Adam Asnyk – „i większym staje się Bóg”, ale nie rozumiem jednego, nie rozumiem, jak z takiej wysokości można spostrzec duszpasterza kolędującego i każdego roku otworzyć bramkę swojej posesji na czas, zachować stosowny zapas powietrza w płucach i śpiewać gromkim głosem „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły!” Z ogromną wdzięczności w sercu.

Refleksje Kolędowe II

Wizytuję kolejne ulice i rodziny. Na ulicy Krótkiej, dziś numery parzyste, zaczynam od posesji nr 2. Na bramce jest dzwonek. Dzwonię. Wbiega mały piesek. Szczeka i przyjaźnie merda ogonem. Ma śliczne oczy. Święty Franciszek z Asyżu dostrzegłby w tych oczach głęboka wiarę i uwielbienie dla Stwórcy Wszechświata. Wyciągam kropidło z wodą święconą, kropię psa, powoli dociera do mnie świadomość, że wizytą duszpasterską, wodą święconą, modlitwą i błogosławieństwem nie jest zainteresowana pani domu ani jej dzieci, które rozumienie świata i człowieka czerpią ze filozofii życia swoich rodziców. Pies to wolne stworzenie, nie przejmuje się filozofią swoich panów. Okazuje wdzięczność w psim stylu.

W jednym z wizytowanych mieszkań wiszą w pokoju gościnnym dwa religijne obrazy: obraz Najświętszego Serca Maryi i obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mają swoje piękno, historię i wartość artystyczną. Dziś obraz religijny słusznego formatu i to powieszony na centralnej ścianie pokoju gościnnego jest rzadkością. Miejsce obrazów religijnych o dużej wartości artystycznej zajęły bohomazy tak zwanej sztuki współczesnej, które nie mają nic wspólnego ze sztuką. Nie mają też nic wspólnego z prawdą.

obrazy Matki Bożej, strona parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Przez długi okres czasu, po wkroczeniu fotografii na arenę świata kultury w latach sześćdziesiątych, błędnie mniemano, że obrazy realistyczne i malarstwo figuratywne należy złożyć w ofierze naszej siostrze śmierci, jako konieczność dziejową. Po tej batalii przegranej bez walki, wielu malarzy porzuciło malarstwo figuratywne. Jakaż gratka dla bazgraczy wszelkiej maści, którzy uwierzyli, że są upoważnieni do prezentowania, jako dzieł sztuki, swoich zafajdanych abstrakcji kolorowych, zaraz po wyschnięciu farby gotowych, by odnaleźć należne im miejsce w śmietniku. Dlaczego po wyschnięciu farby? To proste, by nie poplamiły śmieci!!!

Sapienza, strona parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Epoka, w której żyjemy, pozwala dostrzec pojawiające się tu i ówdzie pierwociny ponownego odkrywania piękna, harmonii, prawdy malarstwa klasycznego i rysunku realistycznego, ciągle w atmosferze sarkazmu osłów ogłupionych oficjalną sztuką abstrakcyjną tzw. sztuką.

Skąd ta promocja bohomazów? Obraz klasyczny przez swoje piękno, prawdę, harmonię odsyła człowieka do Boga. Bohomaz w swojej brzydocie, w swoim braku prawdy, pustce metafizycznej, nieudolności pacykarza, odsyła co najwyżej do śmietnika czy salonu tak zwanej abstrakcyjnej sztuki współczesnej, w skrajnym przypadku odsyła do piekła, nigdy do nieba.

Koronacja NMP, strona parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Jest rzeczą mądrą, zbawienną, wychowawczą, gdy w mieszkaniu rodziny katolickiej wiszą obrazy, które przypominają wszystkim domownikom, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i że w jego duszy ten Boży wizerunek jest odciśnięty jak pieczęć potwierdzająca tożsamość, wartość i godność.

Refleksje Kolędowe III

Kolęduję na ulicy Okulickiego. Bramka do posesji otwarta. Wchodzę do mieszkania wizytowanej rodziny. W pokoju gościnnym płoną lampki na choince, wiszące szklane bombki odbijają światła i przekazują je sobie wzajemnie niczym znak pokoju. Wdycham zapach świerku. Na stoliku przykrytym haftowanym obrusem leży krzyż z wizerunkiem Chrystusa, obok zapalona wigilijna biała świeca w kształcie kuli. Świecy dodaje splendoru Dzieciątko Jezus ułożone na sianeczku. Złożone rączki Dzieciątka zapraszają do wspólnej modlitwy. Przy stole gromadzi się cała rodzina. Wszyscy świątecznie ubrani. Rozlega się kolęda: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, potem modlitwa „Ojcze nasz” i błogosławieństwo kolędowe mieszkania i rodziny.

Sięgam po kropidło. Pani domu informuje, że wyczerpała się woda święcona. Jestem wdzięczny za szczerość. Wyciągam metalowe, uniwersalne kropidło własne z wodą święconą. Kropię mieszkania i domowników. Pokropienie wodą święconą nie jest żadnym magicznym gestem. Woda święcona zawiera moc uświęcającą człowieka, oczyszcza z grzechów lekkich, jest orzeźwiającą kąpielą dla duszy.

Sąd Ostateczny, Burgos, strona parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Bardzo nie lubi wody święconej diabeł. Zwykle po takiej ceremonii urażony opuszcza mieszkanie. Jest to dla niego wielkie pohańbienie. Dlatego stara się temu zapobiec. Na użytek własnych diabelskich interesów podsuwa katolikom o bardzo szczuplutkiej wiedzy religijnej i słabiutkiej wierze, tysiące powodów zamknięcia drzwi przed kapłanem kolędnikiem. Kapłan kolędnik to wielkie zagrożenie dla ustabilizowanej obecności diabła w rodzinie. Kapłan kolędnik przywraca człowiekowi właściwość oglądania życia doczesnego w horyzoncie wieczności, a więc i sądu ostatecznego.

Sąd Ostateczny, Augsburg, strona parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Gdy znika horyzont wieczności, człowiek zatraca świadomość, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, zaczyna traktować siebie jako śmiertelne zwierze, skazane na unicestwienie i zapomnienie. Rodzina, która strzeże horyzontu wieczności dzięki praktykom religijnym, a szczególnie Mszy świętej niedzielnej, przechowuje w swoim sercu prawdę o Bogu, który jest Miłością. Rodzina taka wie, że Miłość Boga przeprowadza człowieka przez ból śmierci i śmierć do Raju Niebieskiego. Tylko w tym horyzoncie życie człowieka ma swój niezniszczalny sens, swoje piękno i swoją wartość.

Sąd Ostateczny, Ląd, strona parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Bóg ma względem Ciebie niepowtarzalny plan zbawienia. Nie przeszkadzaj Panu Bogu w realizacji tego planu.

ks. dr Stanisław Puchaczewski

Następny rozdział: Wydarzenia roku 2016