Intencje mszalne na tydzień

21 – 27 sierpnia 2017 r.

Koronacja NMP, medalion w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Poniedziałek – 21 sierpnia 2017 r. – św. Piusa X, papieża
7.00 – za śp. Marcina Peruckiego, intencja uczestników pogrzebu 2/2
7.30 – za śp. Piotra Adolfa, intencja uczestników pogrzebu 2/5
17.00 – za śp. Marka i Janusza Lasek
17.30 – za śp. Pawła Archutowskiego, intencja uczestników pogrzebu 1/5

Wtorek – 22 sierpnia 2017 r. – Najświętszej Maryi Panny Królowej
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Kamila, intencja gości weselnych 3/3
7.30 – za śp. Piotra Adolfa, intencja uczestników pogrzebu 3/5
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Pawła Szewczyków, intencja gości weselnych 1/2
17.30 – o Boże błogosławieństwo dla Anny Beaty i Michała Łukasiak, intencja gości weselnych 1/7

Środa – 23 sierpnia 2017 r.
7.00 – za śp. Pawła Archutowskiego, intencja uczestników pogrzebu 2/5
7.30 – za śp. Piotra Adolfa, intencja uczestników pogrzebu 4/5
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Grzegorza w 7. rocznicę urodzin, dla siostry i rodziców
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- dziękczynno–błagalna, o łaski z nieba, powrót do zdrowia dla Justynki, o dalszą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek – 24 sierpnia 2017 r. – św. Bartłomieja, Apostoła
7.00 – za śp. Stefanię, Edwarda Nowakowskich i Franciszka i Mariannę Majchrzaków
7.30 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
17.00 – za śp. Pawła Archutowskiego, intencja uczestników pogrzebu 3/5
17.30 – o Boże błogosławieństwo dla Anny Beaty i Michała Łukasiak, intencja gości weselnych 2/7

Piątek – 25 sierpnia 2017 r.
7.00 – za śp. Pawła Archutowskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/5
7.30 – za śp. Piotra Adolfa, intencja uczestników pogrzebu 5/5
17.00 – za śp. Annę Kamińską, intencja uczestników pogrzebu 1/2
17.30 – o Boże błogosławieństwo dla Anny Beaty i Michała Łukasiak, intencja gości weselnych 3/7

Sobota – 26 sierpnia 2017 r.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
7.00 – za śp. Antoninę, Józefę, Wandę i Jana Chołę
9.30 – dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Piotra Roguskich z racji 10. rocznicy ślubu oraz za dzieci: Aleksandrę i Maję
12.30 – o zdrowie i potrzebne łaski dla Lidii i Ewy oraz dla ich rodzin
18.00 – za śp. Jerzego Kuziela w 7. rocznicę śmierci

Niedziela – 27 sierpnia 2017 r. – XXI niedziela zwykła
8.00 – za śp. Stanisławę, Tadeusza i brata Marka Więckowskich
9.30 – za śp. Barbarę i Jana Wojciechowskich
11.00 – za śp. Andrzeja Teofilaka i Zofię Teofilak
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Zenona Słojewskiego w 21. rocznicę śmierci
- za parafian
- dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Janiny i Mariana Wojtczaków
- za śp. Konstancję Pałuba w 20. rocznicę śmierci i jej męża Stanisława
- za śp. Mariana Trzcińskiego w 1. rocznicę śmierci
- za poczęte dzieci, aby były przyjmowane z miłością, wychowywane w wierze, o zaprzestanie zabijania dzieci w szpitalach i zaprzestanie promowania aborcji
18.00 – za śp. Tadeusza Maciszewskiego w 1. rocznicę śmierci oraz Janinę Walas i Mariannę Bieganowską

Poniedziałek – 19 września 2016 r.
7.00 – za śp. Krystynę Stalewską-Mazurek, intencja uczestników pogrzebu 5/6
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Aleksandry i Łukasza Święckich, intencja gości weselnych 2/4
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Pauliny i Łukasza Jakubowskich, intencja gości weselnych 1/4
17.30 – za śp. Irenę Ptasińską, intencja uczestników pogrzebu 2/3

Wtorek – 20 września 2016 r. – św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i towarzyszy
7.00 – za śp. Stanisławę i Mariana Załuskich
7.30 – za śp. Krystynę Stalewską-Mazurek, intencja uczestników pogrzebu 6/6
17.00 – za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/7
17.30 – za śp. Irenę i Teofila Boguckich

Środa – 21 września 2016 r. – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, święto
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza Święckich, intencja gości weselnych ¾
7.30 – za śp. Irenę Ptasińską, intencja uczestników pogrzebu 3/3
17.00 – za rodzinę Mrozów i córkę Elżbietę Popławską
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje
- o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad Jakubem i łaskę wiary dla niego
- o wytrwałość w leczeniu choroby i o łaskę zdrowia dla Zbigniewa
- o dar macierzyństwa dla Małgorzaty za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- za śp. Hannę Kowalską w 1. rocznicę śmierci
- za Andrzeja Szymańskiego

Czwartek – 22 września 2016 r.
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza Święckich, inetncja gości weselnych 4/4
7.30 – za śp. Jacka Hajduka, intencja uczestników pogrzebu 2/3
17.00 – za śp. Tomasza Szymańczaka
17.30 – za śp. Marcelinę Gąsiorowską w 2. rocznicę śmierci i Antoniego w 7. Rocznicę śmierci

Piątek – 23 września 2016 r. – św. Ojca Pio, kapłana
7.00 – za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 5/7
7.30 – za śp. Jacka Hajduka, intencja uczestników pogrzebu 3/3
17.00 – za śp. Stanisława Jaszczaka, intencja uczestników pogrzebu 1/8
17.30

Sobota – 24 września 2016 r.
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
7.30 – za śp. Franciszka Zalewskiego w 34. rocznicę śmierci i Joannę Gendek w 26. rocznicę śmierci
15.00 – Msza św. I sakrament małżeństwa, o Boże błogosławieństwo dla Anny Guzik i Macieja Budki
17.00

Niedziela – 25 września 2016 r. – XXVI niedziela zwykła
8.00 – za śp. Alinę Sapińską w 28. rocznicę śmierci, intencja syna
9.30 – za śp. Natalię, Józefa, Daniela, Waldemara Nowakowskich
11.00 – za śp. Stefana, Stefanię, Emilię, Wojciecha, Mirosława Kowalskich, Teresę Kociszewską, Jadwigę, Andrzeja, Piotra i Pawła Adamczyków
12.30 – Suma, intencje:
- za parafian
- o Boże błogosławieństwo dla Macieja w 20. rocznicę urodzin i Mirosława w 55. rocznicę urodzin
- za śp. Dariusza Wolińskiego w 3. rocznicę śmierci, jego ojca Janusza i dziadków
- za śp. Lechosława Rauzer w 16. rocznicę śmierci
- za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 6/7
- za śp. Wacława i Kazimierę Socha
- za śp. Wojciecha Karczewskiego, jego rodziców: Zofię i Władysława Niewiadomskich
- o respektowanie fundamentalnego prawa do życia dla poczętych dzieci i zdecydowany sprzeciw dla promowania kultury śmierci, niech będą przyjmowane z miłością i wychowywane w wierze 5/5
18.00 – za sp. Janinę i Jana Kamieńskich