Intencje mszalne na tydzień

22 – 28 maja 2017 r.

Wielkanoc, kościół św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Poniedziałek – 22 maja 2017 r.
7.00 – za śp. Edwarda Dębińskiego, intencja uczestników pogrzebu 12/14
7.30 – za śp. Antoniego Kwiatkowskiego o łaskę zbawienia, intencja córki, Małgorzaty Oziębło z rodziną
17.00 – za śp. Janinę Białecką, gregorianka 22/30
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Irenę i Leona oraz Tadeusza Nowakowskich

Wtorek – 23 maja 2017 r.
7.00 – za śp. Edwarda Dębińskiego, intencja uczestników pogrzebu 13/14
7.30 – za śp. Janusza Sidorczuk, intencja uczestników pogrzebu
17.00 – za śp. Janinę Białecką, gregorianka 23/30
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Eugeniusza Kołakowskiego

Środa – 24 maja 2017 r.
7.00 – za śp. Janinę Białecką, gregorianka 24/30
7.30 – za śp. Edwarda Dębińskiego, intencja uczestników pogrzebu 14/14
17.00 – za śp. Małgorzatę i Zdzisława Ludwiak
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Natalii i całej rodziny
- dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Ani, dla poczętego dziecka i szczęśliwe rozwiązanie
- o powrót do zdrowia dla Wiktora
- o poszanowanie fundamentalnego prawa do życia, zaprzestanie promowania aborcji, przyjmowanie dzieci z miłością i wychowywanie w wierze katolickiej

Czwartek – 25 maja 2017 r.
7.00 – za śp. Helenę Czajka
7.30 – za śp. Wiktora Siwińskiego, intencja uczestników pogrzebu 1/7
17.00 – za śp. Janinę Białecką, gregorianka 25/30
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Msza św. i Sakrament Bierzmowania, w intencji młodzieży, rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i całej parafii, o Boże błogosławieństwo

Piątek – 26 maja 2017 r.
7.00 – za śp. Halinę Średnicką, intencja uczestników pogrzebu
7.30 – za śp. Wiktora Siwińskiego, intencja uczestników pogrzebu 2/7
17.00 – za śp. Janinę Białecką, gregorianka 26/30
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Mariannę Florczak, Krzysztofa Florczak, zmarłych z rodziny Florczaków i Panków

Sobota – 27 maja 2017 r.
7.00 – za śp. Wiktora Siwińskiego, intencja uczestników pogrzebu 3/7
7.30 – za śp. Stanisławę Borowiec, intencja uczestników pogrzebu 1/2
17.00 – za śp. Anastazję, Wiesława Brzezińskich
1730 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Janinę Białecką, gregorianka 27/30

Niedziela – 28 maja 2017 r. – VII Niedziela Wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie
8.00 – za śp. Zofię Teofilak i Janinę i Franciszka Jaroń
9.30 – za śp. Zofię, Ewę, Szymona Kieszek, Stanisława Sucheckiego i Stanisława Rutkowskiego
11.00 – za śp. rodzinę Kucińskich
12.30 – Suma: za śp. Janinę Białecką, gregorianka 28/30
17.30 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – za śp. Cecylię i Stanisława Pudło w 1. rocznicę śmierci

Poniedziałek – 19 września 2016 r.
7.00 – za śp. Krystynę Stalewską-Mazurek, intencja uczestników pogrzebu 5/6
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Aleksandry i Łukasza Święckich, intencja gości weselnych 2/4
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Pauliny i Łukasza Jakubowskich, intencja gości weselnych 1/4
17.30 – za śp. Irenę Ptasińską, intencja uczestników pogrzebu 2/3

Wtorek – 20 września 2016 r. – św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i towarzyszy
7.00 – za śp. Stanisławę i Mariana Załuskich
7.30 – za śp. Krystynę Stalewską-Mazurek, intencja uczestników pogrzebu 6/6
17.00 – za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/7
17.30 – za śp. Irenę i Teofila Boguckich

Środa – 21 września 2016 r. – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, święto
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza Święckich, intencja gości weselnych ¾
7.30 – za śp. Irenę Ptasińską, intencja uczestników pogrzebu 3/3
17.00 – za rodzinę Mrozów i córkę Elżbietę Popławską
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje
- o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad Jakubem i łaskę wiary dla niego
- o wytrwałość w leczeniu choroby i o łaskę zdrowia dla Zbigniewa
- o dar macierzyństwa dla Małgorzaty za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- za śp. Hannę Kowalską w 1. rocznicę śmierci
- za Andrzeja Szymańskiego

Czwartek – 22 września 2016 r.
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza Święckich, inetncja gości weselnych 4/4
7.30 – za śp. Jacka Hajduka, intencja uczestników pogrzebu 2/3
17.00 – za śp. Tomasza Szymańczaka
17.30 – za śp. Marcelinę Gąsiorowską w 2. rocznicę śmierci i Antoniego w 7. Rocznicę śmierci

Piątek – 23 września 2016 r. – św. Ojca Pio, kapłana
7.00 – za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 5/7
7.30 – za śp. Jacka Hajduka, intencja uczestników pogrzebu 3/3
17.00 – za śp. Stanisława Jaszczaka, intencja uczestników pogrzebu 1/8
17.30

Sobota – 24 września 2016 r.
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
7.30 – za śp. Franciszka Zalewskiego w 34. rocznicę śmierci i Joannę Gendek w 26. rocznicę śmierci
15.00 – Msza św. I sakrament małżeństwa, o Boże błogosławieństwo dla Anny Guzik i Macieja Budki
17.00

Niedziela – 25 września 2016 r. – XXVI niedziela zwykła
8.00 – za śp. Alinę Sapińską w 28. rocznicę śmierci, intencja syna
9.30 – za śp. Natalię, Józefa, Daniela, Waldemara Nowakowskich
11.00 – za śp. Stefana, Stefanię, Emilię, Wojciecha, Mirosława Kowalskich, Teresę Kociszewską, Jadwigę, Andrzeja, Piotra i Pawła Adamczyków
12.30 – Suma, intencje:
- za parafian
- o Boże błogosławieństwo dla Macieja w 20. rocznicę urodzin i Mirosława w 55. rocznicę urodzin
- za śp. Dariusza Wolińskiego w 3. rocznicę śmierci, jego ojca Janusza i dziadków
- za śp. Lechosława Rauzer w 16. rocznicę śmierci
- za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 6/7
- za śp. Wacława i Kazimierę Socha
- za śp. Wojciecha Karczewskiego, jego rodziców: Zofię i Władysława Niewiadomskich
- o respektowanie fundamentalnego prawa do życia dla poczętych dzieci i zdecydowany sprzeciw dla promowania kultury śmierci, niech będą przyjmowane z miłością i wychowywane w wierze 5/5
18.00 – za sp. Janinę i Jana Kamieńskich