Intencje mszalne na tydzień

26 czerwca – 2 lipca 2017 r.

figurka MB z La Salette przy kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Poniedziałek – 26 czerwca 2017 r.
7.00 – za śp. Rafała Wójcika, intencja uczestników pogrzebu 18/29
7.30 – za śp. Ewę Jarkiewicz w 8. rocznicę śmierci
17.00 – za śp. Janinę Szwarczewską z racji imienin
17.30 – Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Moniki z racji urodzin i dla całej rodziny

Wtorek – 27 czerwca 2017 r.
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
7.00 – za śp. Krystynę Jarosińską, intencja uczestników pogrzebu 7/7
7.30 – za śp. Stanisława Bednarskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/4
17.00 – za śp. Władysława Kowalskiego z racji imienin oraz Genowefę Kowalską
17.30 – Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 – za śp. Rafała Wójcika, intencja uczestników pogrzebu 19/29

Środa – 28 czerwca 2017 r.
św. Ireneusza, biskupa i męczennika
7.00 – za śp. Władysława Ziółkowskiego, intencja uczestników pogrzebu 2/4
7.30 – za śp. Henryka Wielogórskiego, intencja uczestników pogrzebu 2/7
17.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla małżonków: Małgorzaty i Piotra w 20. rocznicę ślubu
17.30 – Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje:
- dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Mateusza z racji 18. rocznicy urodzin
- dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Natalii i całej rodziny
- o powrót do zdrowia dla Wiktora po ciężkiej chorobie
- o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy Jędrzejczak i Edwarda Jaskulskiego
- o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zosi w 1. rocznicę urodzin i opiekę nad całą rodziną
- o wieczną szczęśliwość w niebie dla śp. Tadeusza Mazurka w 60. rocznicę śmierci
- o Boże błogosławieństwo i zdrowie i dary Ducha Świętego dla Haliny i dalszą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- za śp. Władysława Kurana i Władysławę Odolczyk

Czwartek – 29 czerwca 2017 r.
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
7.00 – za śp. Romana Suszyńskiego w 7. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Irenę Milczarek, intencja uczestników pogrzebu 1/4
17.00 – za śp. Piotra Wiśniewskiego z racji imienin
17.30 – Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 – za śp. Waldemara Barzenca i rodziców z obu stron

Piątek – 30 czerwca 2017 r.
7.00 – za śp. Władysława Ziółkowskiego, intencja uczestników pogrzebu 3/4
7.30 – za śp. Zbigniewa Kowalskiego, intencja uczestników pogrzebu 2/14
17.00 – za śp. Małgorzatę Oskiera, intencja męża i rodziny
17.30 – Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 – za śp. Leszka Adamiaka w 3. rocznicę śmierci

Sobota – 1 lipca 2017 r.
I sobota miesiąca
7.00 – za śp. Stanisława Noweckiego, gregorianka 1/30
7.30 – Msza św. Wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny, za śp. Krystynę Tomaszewską w 17. rocznicę śmierci oraz jej męża
8.00 – 15.00. Adoracja i Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 – za śp. Zbigniewa Kowalskiego, intencja uczestników pogrzebu 3/14
17.30 – za śp. Wojciecha Kuziemskiego

Niedziela – 2 lipca 2017 r. – XIII niedziela zwykła
8.00 – za śp. Stanisława Noweckiego, gregorianka 2/30
9.30 – za śp. Barbarę i Jana Wojciechowskich oraz Juliannę i Antoniego Wiśniewskich
11.00 – za śp. Jana i Mariannę oraz wszystkich zmarłych z rodziny Wardziaków i Jerzego Michalskiego
12.30 – Suma, intencje:
- za śp. Edwarda Rasztawickiego, Stefana, Kazimierę, Kazimierza Budkiewiczów oraz Stanisława Koziarskiego
- za śp. Leszka Korabiewskiego w 12. rocznicę śmierci, Genowefę w 20. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców: Irenę i Henryka Majdów
- za śp. Mirosława Jarkiewicza w 1. rocznicę śmierci oraz Mariannę i Mieczysława Grzeleckich
- za śp. Marka Dąbrowskiego w 10. rocznicę śmierci
- za śp. Izabellę Pytkowską w 12. rocznicę śmierci
- za śp. Władysława Odolczyka i Władysława Kania w dniu imienin
- o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny z racji imienin
- o poszanowanie fundamentalnego prawa do życia, zaprzestanie promowania aborcji, przyjmowanie dzieci z miłością i wychowywanie w wierze katolickiej 3/4
18.00 – za śp. za śp. Włodzimierza Jedłowskiego w 6. rocznicę śmierci

Poniedziałek – 19 września 2016 r.
7.00 – za śp. Krystynę Stalewską-Mazurek, intencja uczestników pogrzebu 5/6
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Aleksandry i Łukasza Święckich, intencja gości weselnych 2/4
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Pauliny i Łukasza Jakubowskich, intencja gości weselnych 1/4
17.30 – za śp. Irenę Ptasińską, intencja uczestników pogrzebu 2/3

Wtorek – 20 września 2016 r. – św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i towarzyszy
7.00 – za śp. Stanisławę i Mariana Załuskich
7.30 – za śp. Krystynę Stalewską-Mazurek, intencja uczestników pogrzebu 6/6
17.00 – za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 4/7
17.30 – za śp. Irenę i Teofila Boguckich

Środa – 21 września 2016 r. – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, święto
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza Święckich, intencja gości weselnych ¾
7.30 – za śp. Irenę Ptasińską, intencja uczestników pogrzebu 3/3
17.00 – za rodzinę Mrozów i córkę Elżbietę Popławską
17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., intencje
- o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad Jakubem i łaskę wiary dla niego
- o wytrwałość w leczeniu choroby i o łaskę zdrowia dla Zbigniewa
- o dar macierzyństwa dla Małgorzaty za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- za śp. Hannę Kowalską w 1. rocznicę śmierci
- za Andrzeja Szymańskiego

Czwartek – 22 września 2016 r.
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza Święckich, inetncja gości weselnych 4/4
7.30 – za śp. Jacka Hajduka, intencja uczestników pogrzebu 2/3
17.00 – za śp. Tomasza Szymańczaka
17.30 – za śp. Marcelinę Gąsiorowską w 2. rocznicę śmierci i Antoniego w 7. Rocznicę śmierci

Piątek – 23 września 2016 r. – św. Ojca Pio, kapłana
7.00 – za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 5/7
7.30 – za śp. Jacka Hajduka, intencja uczestników pogrzebu 3/3
17.00 – za śp. Stanisława Jaszczaka, intencja uczestników pogrzebu 1/8
17.30

Sobota – 24 września 2016 r.
7.00 – za śp. Grzegorza Chołę z dziadkami
7.30 – za śp. Franciszka Zalewskiego w 34. rocznicę śmierci i Joannę Gendek w 26. rocznicę śmierci
15.00 – Msza św. I sakrament małżeństwa, o Boże błogosławieństwo dla Anny Guzik i Macieja Budki
17.00

Niedziela – 25 września 2016 r. – XXVI niedziela zwykła
8.00 – za śp. Alinę Sapińską w 28. rocznicę śmierci, intencja syna
9.30 – za śp. Natalię, Józefa, Daniela, Waldemara Nowakowskich
11.00 – za śp. Stefana, Stefanię, Emilię, Wojciecha, Mirosława Kowalskich, Teresę Kociszewską, Jadwigę, Andrzeja, Piotra i Pawła Adamczyków
12.30 – Suma, intencje:
- za parafian
- o Boże błogosławieństwo dla Macieja w 20. rocznicę urodzin i Mirosława w 55. rocznicę urodzin
- za śp. Dariusza Wolińskiego w 3. rocznicę śmierci, jego ojca Janusza i dziadków
- za śp. Lechosława Rauzer w 16. rocznicę śmierci
- za śp. Mariana Trzcińskiego, intencja uczestników pogrzebu 6/7
- za śp. Wacława i Kazimierę Socha
- za śp. Wojciecha Karczewskiego, jego rodziców: Zofię i Władysława Niewiadomskich
- o respektowanie fundamentalnego prawa do życia dla poczętych dzieci i zdecydowany sprzeciw dla promowania kultury śmierci, niech będą przyjmowane z miłością i wychowywane w wierze 5/5
18.00 – za sp. Janinę i Jana Kamieńskich