Historia parafii św. Karola Boromeusza
w Żyrardowie

Polichromia w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Kościół Świętego Karola Boromeusza został ufundowany przez Karola Dittricha, właściciela prywatnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Był pierwszym kościołem parafialnym, jest najstarszą świątynią w Żyrardowie.

Został poświęcony w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1891 roku.

Losy kościoła i parafii wpisały się w historię Polski – czasów zaborów, wojen, okupacji komunistycznej.

Świątynia kwitła i podupadała, spłonęła i została odbudowana, szereg księży i świeckich poświęciło jej wiele wysiłku i serca. Oto ich historia…

Spis treści:

Rozdział I
Ufundowany przez Fabrykanta

Rozdział II
I Wojna Światowa

Rozdział III
Okres międzywojenny i II Wojna Światowa

Rozdział IV
Po II Wojnie Światowej

Rozdział V
Pożar kościoła

Rozdział VI
Odbudowa kościoła po pożarze

Rozdział VII
Włamanie do kościoła. Wpis do rejestru zabytków, lokalizacja

Rozdział VIII
Opis kościoła

Rozdział IX
Urząd proboszcza

Rozdział X
Charakterystyka parafii

Rozdział XI
Wydarzenia roku 2012

Rozdział XII
Wydarzenia roku 2013

Rozdział XIII
Wydarzenia roku 2014