Włamanie do kościoła. Wpis do rejestru zabytków, lokalizacja

Kościół św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieWłamanie do kościoła

W roku 1992, w nocy z 16 na 17 stycznia, złodzieje wyważyli boczne drzwi kościoła znajdujące się tuż przy wejściu na chór. Wyłamali drzwi do zakrystii, rozebrali część ściany, w której znajdowała się obmurowana kasa pancerna (sejf pancerny), urwali uchwyt służący do otwierania, wydali ryk bezsilności i rezygnacji, gdyż zamek nie ustąpił przed ich złodziejskim profesjonalizmem. Z wściekłością plądrowali szafki kredensu zakrystii, złodziejską łapą powywracali kielichy mszalne i monstrancję, znaleźli kluczyk do tabernakulum, otworzyli je, rozsypali komunikanty na ołtarzu, ukradli jedną puszkę i kustodię. Wezwana policja polska, bezradna w takiej sytuacji jak bezbronne dziecko, pobrała odciski palców księży, żeby wykluczyć ich udział w przestępstwie, spisała protokół i nic więcej się nie wydarzyło.

Wpis do rejestru zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków, z upoważnienia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie dnia 27 września 1970 roku wydał decyzję wpisania kościoła św. Karola Boromeusza do rejestru zabytków wraz z jego wyposażeniem w obiekty ruchome o wielkiej wartości artystycznej. Decyzja ta została potwierdzona przez Urząd Wojewódzki w Skierniewicach dnia 6 lutego 1985 roku z racji zmiany granic administracji państwowej.

Lokalizacja kościoła

Kościół został ulokowany przy ul. Żymierskiego 12 (po upadku komuny nazwa ulicy została zmieniona na ul. Kościelną 12). Ulica ta nie posiadała twardej nawierzchni ani chodników i przypominała drogę polną, gruntową. W czasie suszy kurzyło się niemiłosiernie a w dni deszczowe zalegały na niej warstwy błota i brudne kałuże. Proboszcz parafii złożył pismo do Rady Miasta Żyrardowa prezentując własną koncepcję zmiany istniejącej sytuacji.

Następny rozdział: Opis kościoła