Urząd proboszcza, wikariusza,
organisty i kościelnego
w parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Urząd proboszcza

Urząd kapelana, rektora kościoła, proboszcza w parafii św. Karola Boromeusza sprawowali:
- Ks. Konstanty Folkman – od 29 marca 1882 r. do 17 grudnia 1888 r. (w charakterze kapelana z parafii Wiskitki) – pierwsza Msza święta w kaplicy urządzonej w prywatnym domu odprawiona została 29 marca 1882 roku.
- Ks. Teofil Pląskowski i Ks. Henryk Chajęcki – od 1888 do 1892 r. obsługują kaplicę urządzoną w prywatnym domu i kościół św. Karola Boromeusza od chwili konsekracji czyli od 8 grudnia 1891 roku.
- Ks. Stanisław Kazański – od 11 listopada 1892 do 1894 r. ( w charakterze rektora kościoła).
- Ks. Jan Kasiński – od 6 lutego 1894 do czerwca 1896 r. ( w charakterze kapelana z parafii Wiskitki).
- Ks. Antoni Gniazdowski – od 28 czerwca 1896 do 1897 r. ( rektor kościoła, niewygodny „miejscowym żywiołom rządzącym”, przeciwnik germanizacji i narzucaniu protestantyzmu – usunięty z tego stanowiska przez rząd carski)
- Ks. Władysław Żaboklicki – od 2 lipca 1897 r. – 11 października 1903 r. (do chwili przeniesienia parafii do nowego kościoła Matki Bożej Pocieszenia).
- Ks. Karol Bliziński – od 15 lutego 1906 r. do 22 sierpnia 1914 r. (proboszcz parafii M.B. Pocieszenia)
- Ks. Włodzimierz Taczanowski – od 22 sierpnia 1914 r. do 17 stycznia 1928 r. (proboszcz parafii M.B. Pocieszenia)
- Ks. Edward Szczodrowski – od 26 lutego 1928 r. do 21 maja 1930 r. (proboszcz parafii M.B. Pocieszenia)
- Ks. Marceli Kossakowski – od 17 sierpnia 1930 r. do 28 marca 1959r.
- Ks. Władysław Wasiak – od 15 sierpnia 1959 roku.
- Ks. Józef Iwaniuk – od 1961 do 1968 roku (pierwszy rektor kościoła od czasów II wojny światowej).
- Ks. Stanisław Wolski – od 22 lipca 1968 r. do 30 sierpnia 1992 roku.
- Ks. Jerzy Czarnota – od 30 sierpnia 1992 r. do 29 listopada 2008r.
- Ks. Stanisław Puchaczewski – od 29 listopada 2008 roku.

ks. dr Stanisław Puchaczewski

Ks. dr Stanisław Puchaczewski, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

Jubileusz kapłaństwa ks. Stanisława Wolskiego

Msza święta z racji złotego jubileuszu sakramentu kapłaństwa ks. Stanisława Wolskiego.

pogrzeb ks. Stanisława Wolskiego

Pogrzeb ks. Wolskiego, kondukt żałobny wyrusza z kościoła św. Karola Boromeusza na cmentarz parafialny.

Wikariusze parafii

Do pracy w parafii św. Karola Boromeusza w charakterze wikariusza zostali skierowani:
- Ks. Józef Malec – 17 października 1979 r. – 17 listopada 1979 r.
- Ks. Eugeniusz Przybyłowski – 30 czerwca 1980 r. – 20 czerwca 1982 r.
- Ks. Jacek Kozub – 24 czerwca 1982 r. – 27 czerwca 1986 r.
- Ks. Jacek Dębski – 28 czerwca 1986 r. – 23 czerwca 1989 r.
- Ks. Marek Mędrak – 24 czerwca 1989 r. – 26 czerwca 1992 r.
- Ks. Bogdan Stanisławczyk – 27 czerwca 1992 r. – 1993 r.
- Ks. Sławomir Sasin – 24 sierpnia 1991 r. – 1993 r.
- Ks. Piotr Gumołowski – 1993 r.
- Ks. Stanisław Majkut – 1993 r. – czerwca 1996 r.
- Ks. Zbigniew Świsłowski – czerwca 1996 r. – 26 czerwca 1999 r.
- Ks. Waldemar Modzelewski – 27 czerwca 1999 r. – 16 czerwca 2002 r.
- Ks. Władysław Czaplicki – 16 czerwca 2002 r. – 23 czerwca 2003 r.
- Ks. Józef Chodurek – do 23 czerwca 2003 r.
- Ks. Bogdan Szczepański – 23 czerwca 2003 r. – 29 czerwca 2007 r.
- Ks. Ireneusz Kosiorek – 23 czerwca 2003 r. – 29 czerwca 2007 r.
- Ks. Waldemar Marczak – 29 czerwca 2007 r. – 6 czerwca 2009 r.
- Ks. Piotr Skibniewski – 28 czerwca 2007 r. – 30 czerwca 2011 r.
- Ks. Tadeusz Piotrowski – 30 sierpnia 2009 r. – 2 września 2011 r.
- Ks. Henryk Kaczorowski (rezydent) –  5 lipca 2012  r. – 20 grudnia 2012 r. (otrzymał nominację na wikariusza do Głowna)
- Ks. Jarosław Wypchło – 30 czerwca 2011 r. – 30 czerwca 2015 r.
- Ks. kanonik Ryszard Guzowski (emerytowany ksiądz archidiecezji warszawskiej, mieszkający na terenie parafii) – od 1 lipca 2011 r.
- Ks. Grzegorz Grzegorczyk – od 1 lipca 2015 r.

Śniadanie Wielkanocne w parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Śniadanie – spotkanie przy święconce wielkanocnej (od lewej): ks. Waldemar Marczak, ks. mgr lic. Piotr Skibniewski, pani Agnieszka Kozłowska, ks. Stanisław Puchaczewski – obsługuje aparat fotograficzny, dlatego nie jest widoczny.

Śniadanie Wielkanocne w parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Śniadanie – spotkanie przy święconce wielkanocnej (od lewej): Pani Mieczysława Zielińska, ks. Tadeusz Piotrowski, Pani Małgorzata Kopeć, Pan Jacek Makowski, Pani Agnieszka Muranowicz, ks. mgr lic. Piotr Skibniewski, ks. Stanisław Puchaczewski – obsługa aparatu fotograficznego.

Posługę organisty w parafii pełnili

- Włodzimierz Kapuściński – od 20 listopada 1961 r.
- Małgorzata Kwiecińska-Łukasik – studentka muzykologii ATK – od 1981 r. do 25 kwietnia 2004 r.
- mgr Krystyna Majksner – od 15 lipca 2007 r.
- Cezary Wycichowski, uczeń szkoły organistowskiej – od 1 sierpnia 2015 r.

Zatrudnieni na etacie kościelnego

- Stefan Opaliński – od 20 listopada 1971 r.
- Józef Budkiewicz – od 1981 r.
- Stanisław Nalej – od 1 sierpnia 2009 r.
- Andrzej Nadulski – od 1 stycznia 2014 r. do 15 marca 2015 r.
- Grzegorz Synowiecki – od 1 czerwca 2015 r.

Następny rozdział: Charakterystyka parafii