Charakterystyka parafii zaczerpnięta z protokołów biskupów – wizytatorów

Boże Ciało w parafii św. Karola Boromuesza w Żyrardowie„Większość mieszkańców miasta żyjących w granicach parafii chodzi do kościoła od przypadku do przypadku, z okazji większych świąt lub uroczystości rodzinnych. Uważają się oni za katolików i może na swój sposób są przywiązani do Kościoła, ale nie praktykują. Jest dużo alkoholików. Przekrój społeczny: jak w każdym mieście jest trochę inteligencji – przeważnie technicznej – boją się oni kontaktu z księdzem, jest dużo emerytów i najwięcej robotników… W dzielnicach, gdzie mieszka więcej ludzi pochodzących ze wsi po kolędzie przyjmuje księdza ok. 50%, w blokach dawniejszych około 5%.” Ks. Stanisław Wolski, Kronika Parafialna, rok 1971.

„Na terenie parafii zamieszkuje 7 tys. wiernych. Większość to robotnicy, rzemieślnicy i inteligencja, wśród których duży odsetek stanowią emeryci i renciści. Do Kościoła ludność miejscowa jest przywiązana na mocy tradycji. Nieco gorzej przedstawia się sprawa więzi parafialnej, na której zaciążył fakt bliskości kościoła Pocieszenia Matki Bożej jako kościoła macierzystego, zadawnione sentymenty i przyzwyczajenia”. Ks. bp dr Jerzy Modzelewski.

„…jest dość duża liczba parafian gorliwie praktykujących, ale są i tacy, którzy rzadko bywają w kościele. Trudno jest określić frekwencję, ponieważ ludzie z przyzwyczajenia uczęszczają do bliskich sobie kościołów. Ogólnie biorąc frekwencja dorosłych jest średnia. Należy jednak podkreślić, że pośród obecnych na Mszy św. wielu przystępuje do Komunii św. …wielką pomocą dla księdza Proboszcza jest nieformalna Rada Parafialna… Należą do niej od roku 1970: Władysław Pałucki – profesor historii UW, Michalina Szmit – doktor medycyny szkolnej, Wanda Poszwińska-Młynarczyk – doktor medycyny, kardiolog, Jan Wieteska – inżynier elektryk, Helena Samoraj – farmaceutka”. Ks. bp Zbigniew Józef Kraszewski.

Dnia 8 listopada 2009 roku podczas ingresu wizytatora ks. bpa mgr Józefa Zawitkowskiego z racji wizytacji kanonicznej proboszcz parafii ks. dr Stanisław Puchaczewski złożył sprawozdanie z życia religijno-moralnego oraz przedstawił stan materialny w wymiarze podjętych działań od dnia objęcia urzędu. Wymiar religijno moralny obrazują konkretne fakty:
- we Mszy świętej niedzielnej uczestniczy 14% parafian,
- w roku 2009 z racji kolędy 65% rodzin przyjęło księdza w swoim domu, 35% rodzin zatraciło teologiczny wymiar tej wizyty i nie podjęło żadnych działań, by się spotkać z duszpasterzem swojej parafii,
- jest rzeczą niezwykle interesującą, że 100% rodzin prosi księdza o Mszę świętą i katolicką liturgię pogrzebu, gdy umiera ktoś w rodzinie; nie słyszałem o obrzędach ateistycznych, laickich,
- umiemy chrzcić nowonarodzone dzieci, starsze dzieci, dzieci tuż przed I Komunią i dorosłych i ta umiejętność bardzo nam się przydaje,
- w parafii działają różne grupy modlitewne:
- Koło Przyjaciół Radia „Maryja”
- Rycerstwo Niepokalanej
- Odnowa w Duchu Świętym
- Domowy Kościół
- Grupa Miłosierdzia Bożego
- Grupa modlitewna „Jerycho”
- Koła Różańcowe
- Margerytki
- Grupa modlitewna „La Pieta”
- Grupa modlitewna „Totus Tuus”
Od niedawna zostały powołane do istnienia:
- Schola dziecięca „Wdzięk Anioła”
- Zespół wokalno-instrumentalny „Veritatis Spelendor”
- Chór parafialny.

W sferze materialnej zostały podjęte następujące działania:
- od grudnia 2008 roku do chwili obecnej firma blacharska Nawrockich z Sierpca usunęła rozszczelnienie poszycia dachowego na kościele i na plebanii,
- wykonano miedziane rury spustowe i zabezpieczono je stalowymi koszulkami przed złodziejską swołoczą,
- wykonano nową profesjonalną instalację nagłośnieniową,
- wykonano remont i konserwację organów,
- oczyszczono rynny z zalegających i gnijących liści oraz błota,
- oczyszczony mury kościoła z różnego rodzaju porostów i kilkuletnich krzaczków, które zapuściły korzenie w spoinach cegieł,
- doprowadzono nitkę miejskiej instalacji ciepłowniczej do kotłowni kościoła,
- przeprowadzono modernizację centralnego ogrzewania kościoła (wymiana rur o dużych przekrojach na rury o małych przekrojach ze względu na lepszą sterowność urządzeń grzewczych),
- zmodernizowano pralnię w budynku plebanii, usunięto linoleum z 6 pomieszczeń użytkowych z posadzki i położono terakotę,
- została sporządzona nowa kartoteka, a kancelaria wyposażona w funkcjonalną szafę na dokumenty,
- w plebanii urządzona został sala muzyczna, sala katechetyczna dla młodzieży oraz pokój gościnny z łazienką”.

Kościół świętego Karola Boromeusza jest jedynym kościołem w Żyrardowie, który jest otwarty i dostępny dla mieszkańców Żyrardowa, a także chorych i ich rodzin każdego dnia od godz. 6.00 do godz. 19.00, ze względu na swoje usytuowanie w pobliży szpitala.  Dobro duchowe wynikające z otwarcia kościoła jest ogromne. Parafia płaci za to otwarcie, gdyż złodzieje zrodzeni z ludzkiej nędzy wykorzystują sytuację i co jakiś czas dokonują drobnych kradzieży (krzyż, kropielnica, skarbonki, głośniki, zacheuszki, żarówki).

W niedzielę i święta nakazane w tym kościele odprawiane są Msze święte w godzinach: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. W dni zwykłe tygodnia: w godzinach 7.00, 7.30 , 17.00 i 17.30.

Każdego roku organizowane są dla parafian rekolekcje adwentowe i wielkopostne.  W roku 2012 parafia uczestniczyła w misjach parafialnych prowadzonych przez Redemptorystów.

Każdego dnia o godz. 15.00 w kościele odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Każdego miesiąca jest adoracja miesięczna Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pierwszo-piątkowe, Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją Maryjną wokół kościoła. W procesji tej niesiona jest figura Matki Bożej Fatimskiej i odmawiany jest Różaniec. Uczestnicy nabożeństwa niosą zapalone pochodnie i świece. W każdym miesiącu odprawiana jest Msza święta za papieża, biskupów, kapłanów i Rodzinę Radia „Maryja”, Msza święta o uświęcenie życia kapłanów i nowe powołania do kapłaństwa. W miesiącu maju odprawiane jest tu Nabożeństwo Majowe, a w październiku Różaniec.

Chrzcimy dzieci, błogosławimy małżeństwa, odprawiamy liturgię pogrzebową, zatroskani, by w tej liturgii była Msza Święta z homilią, przybliżającą rzeczy ostateczne człowieka i teologię zbawienia.

W parafii posługę Słowa Bożego wypełniają lektorzy świeccy w ramach uporządkowanego grafiku dyżurów. Jest ich 50. Każdy z nich ma dyżur na Mszy świętej niedzielnej raz w miesiącu – wykonują czytania i modlitwę wiernych.

Przy parafii działa Koło Anonimowych Alkoholików, a ks. Jarosław Wypchło ogarnął troską duszpasterską głuchoniemych z całego regionu i tak zżył się w parafią, że nawet po odejściu na inną placówkę, raz w miesiącu pojawia się tu, by sprawować liturgię Mszy świętej w języku migowym.

W życie duchowe parafii wpisują się grupy modlitewne i koła Różańcowe.
Służymy wiernym w konfesjonale podczas sprawowanej liturgii, a  także o każdej porze,  na wezwanie penitenta spragnionego Bożego Miłosierdzia.

Od dnia 29.XI.2008 – dnia 31.XII.2015 w kościele św. Karola Boromeusza dokonały się takie zmiany:

Remont poszycia dachowego kościoła: Mirosław Jechna, mistrz sztuki blacharskiej z Brańszczyka usunął rozszczelnienia poszycia dachowego, usunął zlewisko (koryto miedziane wadliwie wykonane) i zainstalował nowe. Uzupełnił braki w poszyciu, usunął plastikowe rury spustowe i zamontował rury miedziane.
By uchronić nowe rury spustowe przed złodziejami Jacek Zawistowski, mistrz sztuki ślusarskiej wykonał stalowe koszulki, chroniące rury miedziane przed wandalizmem i złodziejstwem.
Nad oknami piwnicznymi kościoła wyżej wymieniony zainstalował okiennice  ochronne ze stali i uzbroił je w kolce ochronne.
Inżynier Paweł Łapiński z Żyrardowa wykonał studzienki do odprowadzenia i zagospodarowania wody deszczowej oraz osuszania fundamentów kościoła, wymienił klosze rodem z buduaru a klosze szlachetne w kształcie, zharmonizowane z plastyką żyrandoli kowalskich we wnętrzu kościoła, usunął ordynarne  reflektory oświetlające ołtarz i obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zainstalował profesjonalne, służące do oświetlania obrazów, z łagodnym rozszczepiającym światłem, zwiększył ich ilość.
Witrażysta Roman Godlewski z Ciechanowca wyremontował pięć (5) okien witrażowych, odtworzył od podstaw nowe okno witrażowe nad wejściem bocznym do kościoła, oraz witraż-świetlik okienny w kształcie koła.
Kościół został podłączony do miejskiej magistrali ciepłowniczej, w podziemiach zainstalowano reduktor ciepła i automatykę sterująco ogrzewaniem kościoła, wymieniono rury grzewcze w kościele o dużym przekroju i zainstalowano o mniejszym – ekonomicznym, zachowano grzejniki ze względu na ich doby stan techniczny i dużą wydajność grzewczą.
Zdemontowano stary sprzęt nagłośnieniowy i zainstalowano nowy – profesjonalny firmy „Rduch” Elektronika, pod nadzorem i według projektu Marcina Surmy, inżyniera elektronika.
Wymieniono tablicę rozdzielczą, sterującą oświetleniem kościoła na profesjonalną, słowem ostatki krzyk techniki.
Dokonano prac konserwatorsko-restauratorskich i aranżacyjnych, sporządzoną dokumentację. Przed malowaniem kościoła dokonano w licznych miejscach odkrywek w poszukiwaniu polichromii pierwotnej. Odkryto szlachetną polichromię nad prezbiterium i w skrzydłach bocznych nawy kościoła. Szlachetna polichromia została odrestaurowana zgodnie z kanonami sztuki konserwatorskiej, prymitywna po sporządzeniu dokumentacji została zamalowana a na przygotowanym podłożu została zaprojektowana nowa polichromia zainspirowana polichromią występującą w gotyckich kościołach Europy zachodniej. Nadzór nad wykonywanym dziełem odnowy sprawował konserwator żyrardowski. Dzieła odnowy dokonał artysta malarz specjalizujący się w Klimowskiej technice malarstwa ściennego, dr Sylwester Piędziejewski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wraz ze swoim zespołem zaangażowanych artystów malarzy. W tym zespole konserwatorsko-restauracyjnym miał znaczący udział „Monument Servis” nadzorowany przez Marcina Kozarzewskiego z Michałowic.

Obrazy przedstawiające sceny biblijne w kołach po obu stronach nawy kościoła wykonała  mgr sztuki malarstwa ściennego absolwentka Akademii Sztuk Pięknych  z Warszawy z dużym doświadczeniem zawodowym – mgr Małgorzata Ujma. Obrazy te przedstawiają, patrząc od strony ołtarza zgodnie z ruchem wskazówek  zegara:

  • Koronację Najświętszej Maryi Panny
  • Pana Jezusa w gościnie u przyjaciół w Betanii
  • Pana Jezusa prowadzącego dialog z Samarytanką przy studni Jakubowej
  • Spotkanie Pana Jezusa z Marią Magdaleną w Ogrodzie Oliwnym po zmartwychwstaniu „Noli me tangere!”
  • Wskrzeszenie córki Jaira
  • Pana Jezusa na uczcie u Szymona Trędowatego
  • Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Artystka wzorowała się na sławnych mistrzach sztuki malarskiej dokonując modyfikacji obrazów, by umieścić je w kołach i zachować czytelność przesłania teologicznego. Prace zostały wykonane w technice Kaima.

Dariusz Lewicki, stolarz z Bodzanowa wykonał ażurową boazerię z drzewa dębowego w prezbiterium, by przykryć grzejniki a jednocześnie zagwarantować cyrkulację ciepła. Wykonał fotel dla celebransa, krzesła dla asysty, dwa klęczniki dla zawierających sakrament małżeństwa oraz 4 krzesła (młodzi + świadkowie), dla ministrantów 20 taboretów, dwa boczne ołtarze, w których umieszczone są obrazy Jezusa Miłosiernego i św. Jana Pawła II. Meble są lekko gotyzowane i harmonizują z wystrojem wnętrza.

Organy – niezwykle cenny instrument, o ślicznym brzmieniu, trzykrotnie był serwisowany. Dokonano drobnych napraw. Co roku przeprowadzana jest niezbędna konserwacja. Na tych organach koncertował profesor Chorościński z Warszawy, a także profesor atomistyki a jednocześnie pasjonat organów mechanicznych i muzyki organowej, pan Skorupa z Drezna.

Następny rozdział: Wydarzenia roku 2012