ks. dr Mariusz Oryl, parafia św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieChrystus prawdą, drogą, siłą i miłością
Przesłanie na czas ostateczny

Ks dr Mariusz Oryl, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu, podczas rekolekcji wielkopostnych AD 2017 wciąż przywołuje zasłyszane: „nie gra się o swoje życie kostkami hipotez, ale trzeba się oprzeć na prawdzie”. Przestrzega przed „kreowaniem prawdy”, zaleca ją „odnaleźć”. A raz odnalezioną, codziennie potwierdzać dokonanymi wyborami.

Proszony o wywiad, zastrzega, że nie będzie mówił o sobie, tego nie lubi (ale w końcu jednak coś powie). A co lubi? „Zawsze bardzo lubiłem duszpasterstwo, lubię prowadzić rekolekcje – gdy zostałem wysłany na posługę w Gostyninie, inni księża mówili „Gostynin taki zimny”, a ja się tam dobrze czułem, bo lubię relacje z ludźmi, staram się znaleźć z nimi kontakt”.

I opowie, jak wielkich cudów był świadkiem w życiu dzięki gorliwej, ufnej modlitwie – swojej, swych bliskich, szczególnie mamy, a także modlitwie w historii życia spotkanych osób.

Na Święta Bóg daje rodzinom dar pojednania w prezencie

Bóg polecił nam świętować, byśmy się nie zatracili w codzienności, ale umieli zająć sprawami wyższego rzędu, byśmy się też przygotowali na niebo, które będzie nieustannym świętem. Ale Bóg dał nam święta także i po to, byśmy budowali relacje w rodzinie oraz byśmy podjęli trud przebaczenia, bo nawet w najlepszej rodzinie zdarzają się w przykre doświadczenia.

Dlatego, w swej posłudze parafialnej, zawsze staram się jednać rodziny, a święta są wspaniałą okazją do pojednań – mówi ks. Edward Rogoza, doktor teologii, proboszcz parafii pw. świętej Marii Magdaleny w Łopatkach, w diecezji i toruńskiej, który wygłosił rekolekcje adwentowe AD2015 w parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

Kościół przenika nasze życie

O żyrardowskiej mszy świętej w rycie trydenckim, katolickiej szkole i przedszkolu, sakramencie pożegnania z Kościołem i Kościele normalnym w coraz mniej normalnym świecie – rozmowa z JE ks. bp. prof. dr. hab. Andrzejem Franciszkiem Dziubą, Ordynariuszem Diecezji Łowickiej, który w dniach 14 i 16 września 2014 r. wizytował parafię św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.


Człowiek zmartwychwstania

O korzyściach z bycia w Kościele, o niezastąpionym świadectwie i o sposobie na cierpienie – rozmowa z ks. prof. Bogdanem Czuprynem, wykładowcą filozofii na Seminarium Duchownym w Płocku, który w dniach 3-6 kwietnia 2014 r. wygłosił rekolekcje w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.


Cudowne życie

Rozmowa z ojcem Bonawenturą, franciszkaninem z Niepokalanowa, który często pomaga księżom z parafii św. Karola Boromeusza w Żyrardowie w ich posłudze kapłańskiej.


O sztuce życia i wiary

Rozmowa z ks. Jackiem Marciniakiem, proboszczem parafii Plecka Dąbrowa, który w dniach 6 – 10 kwietnia 2011 r. wygłosił rekolekcje w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie.

Piękne wyzwanie

Prace nad polichromią w prezbiterium kościoła św. Karola Boromeusza w Żyrardowie są niemal ukończone i wierni mogą się cieszyć widokiem pięknych dekoracji – o ich przygotowaniu i przebiegu opowiada kierujący pracami Sylwester Piędziejewski, artysta malarz, adiunkt w pracowni malarstwa ściennego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.